Czy Kopernik był(a) kobietą, czyli jak wychowywać bez stereotypów płciowych

 

„Czy Kopernik był(a) kobietą, czyli jak wychowywać bez stereotypów płciowych” – pod takim tytułem odbyła się ekspercka debata w warszawskiej Galerii Delfiny, poświęcona płciowym stereotypom. Jej organizatorami były: Forum Pracodawcy Godnego Zaufania i Instytut ESG.

W debacie „Czy Kopernik był(a) kobietą, czyli jak wychowywać bez stereotypów płciowych” uczestniczyli: Piotr Mosak – psycholog, płk Grzegorz Kaliciak – Prorektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, autor książki „Bez taryfy ulgowej. Kobiety w wojsku” oraz Alicja Tatarczuk – ekspert ds. ESG, Huawei Polska. Debatę poprowadził Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG.

Damian Kuraś wyjaśnił, że tytuł debaty nie nawiązuje roku Mikołaja Kopernika tylko do komedii „Seksmisja” w reżyserii Juliusza Machulskiego, w której kobiety rządzą światem, pełnią wszystkie role i uważają, że mogą obejść się bez mężczyzn. Lecz na koniec okazuje się, że i tak ostatecznie rządzą mężczyźni. „Czym są stereotypy?” Zagaił dyskusję Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG.

https://centrum-informacji.com/laureaci-xii-konkursu-pracodawca-godny-zaufania-2022/

„Nie da się żyć bez stereotypów, bo tak działa ludzki mózg, który wszystko upraszcza, nie lubi się męczyć, więc organizuje sobie świat w ogólnej formie.” Twierdzi Piotr Mosak – psycholog. – „Stereotyp to jest wybieranie jakichś cech, nie do końca prawdziwych, ale takich, które można gdzieś potwierdzić, żeby mieć zdanie o danej grupie. Blondynki są jakieś, mężczyźni są jacyś, starsi ludzie są jacyś, Niemcy są jacyś, Polacy są jacyś. I potrzebuję do tego kilku cech, dzięki którym wiem, z jaką grupą społeczną mam do czynienia. Stereotyp jest uogólnianiem.” Wyjaśniał Piotr Mosak – psycholog. Zaznaczył, że wszyscy od dziecka jesteśmy wychowywani w stereotypach. Stereotypy lubią też kontrasty, np. „może i ładna, ale pewnie głupia”. W przekonaniu psychologa, walką ze stereotypami byłoby zmuszanie siebie do myślenia, że każdy człowiek jest odrębną jednostką, że trzeba próbować się dowiedzieć, jaka jest ta konkretna osoba.

Alicja Tatarczuk – ekspert ds. ESG, Huawei Polska, zwróciła uwagę na stereotypy krzywdzące. „Moim ulubionym przykładem jest ten, że gdy mówię, że jestem feministką, to słyszę: „Nie wyglądasz jak feministka.” Mówiła. Kiedy zaczyna się dopytywać, co rozmówca przez to rozumie, to dyskusja się kończy, „bo głupio się przyznać, co się miało na myśli”. W branży technologicznej krzywdzącym stereotypem jest przeświadczenie o nieprzydatności w niej kobiet. – „Kobiet jest mało. Średnio w skali globalnej w branży IT kobiety stanowią 1/3 zatrudnionych.” Ujawnia Alicja Tatarczuk – ekspert ds. ESG, Huawei Polska. Przyczyną takiej sytuacji jest przekonanie, że kobiety nie mają talentu do nauk ścisłych. Dziewczynki na etapie edukacji są przekonywane że nie są w tym zakresie uzdolnione, co powoduje, że nie kształcą się w tym kierunku, nie podejmują studiów politechnicznych. Dlatego bardzo ważne jest pokazywanie im dobrych wzorców, inspirowanie do zgłębiania nauk ścisłych.

 II Kongres ESG –finansowanie zrównoważonych przemian się opłaca

„Jeśli ktoś w młodości ocenia według jakiegoś negatywnego stereotypu, to też zaczyna w niego wierzyć i przestajemy mieć ambicje.” – Uważa Piotr Mosak – psycholog. – „Mam własne doświadczenie, że w szkole podstawowej byłam dobra z matematyki, tylko nauczycielka miała na ten temat inne zdanie i ten kierunek edukacji porzuciłam.” – Ujawnia Alicja Tatarczuk – ekspert ds. ESG, Huawei Polska.

„Część stereotypów wynika z kompleksów.” – Uważa płk Grzegorz Kaliciak – Prorektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pokreślił on, że na jego uczelni studiuje 15 proc. kobiet które są żołnierzami, podczas gdy w armii kobiety–żołnierze stanowią 8 proc. składu. Jak podkreślił, ważna jest wiara w swoje możliwości, bo jeżeli chłopakowi czy dziewczynce będzie się wmawiać, że do niczego się nie nadają, to faktycznie w to uwierzą.

Na pytanie Damiana Kurasia – Dyrektora Instytutu ESG, jak chronić dzieci przed stereotypami, Piotr Mosak – ekspert odpowiedział, że aby rodzić poczucie sprawstwa, należy traktować każde dziecko indywidualnie czyli mówić do dziecka po imieniu. – „Nie jesteś chłopcem czy dziewczynką, nie blondynką, nie chudzinką, nie grubaskiem, tylko jesteś Piotrusiem czy Kasią.” – Uważa  Piotr Mosak – psycholog. – „To lubisz, to potrafisz, spróbuj tego. Bo kiedy mówimy że „dziewczynki to…”, „chłopcy to…”, to już wpędzamy w stereotypy.” – Ostrzega Piotr Mosak – psycholog. – „Programujemy dzieci płciowo od wczesnych lat.” – Twierdzi Alicja Tatarczuk – ekspert ds. ESG, Huawei Polska. – „Przejawia się jaskrawo w stereotypie: dziewczynka jest śliczna, grzeczna, chłopiec odważny i dzielny.”

https://portal-informacyjny.com/ii-kongres-esg-liderzy-zrownowazonego-rozwoju/

Płk Grzegorz Kaliciak – Prorektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, podkreślił, że w wojsku polskim nie ma problemu z równością płac, bo każdy żołnierz zarabia tyle samo niezależnie od płci, lecz też od każdego wymaga się tyle samo. Stwierdził, że w polskiej armii obowiązują regulaminy, więc nie obowiązuje zasada przepuszczania kobiet w mundurach w drzwiach, skoro są niższe stopniem. Charakterystyczne, że gdy wojsku pojawiły się pierwsze kobiety, to przy egzaminie ze sprawności fizycznej obowiązywał je bieg na 1.000 m, a mężczyzn na 3.000 metrów. Po jakimś czasie grupa kobiet sama wyszła z postulatem zrównania biegu do dłuższego dystansu, co się stało. „W wojsku to mężczyźni są gorzej traktowani, bo są pełnomocnicy ds. kobiet, a nie ma ds. mężczyzn.” Zauważył Płk Grzegorz Kaliciak – Prorektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. – „Według mojej opinii, powinny wystarczyć regulaminy i pamiętanie, że jest się człowiekiem.” – Dodał wojskowy.

„To jest bardzo istotne, bo człowiek nie ma feminatywu.” Przyznał rację Piotr Mosak– psycholog. Stwierdził, że nieważne, czy gościmy w domu mężczyznę czy kobietę, gościmy człowieka. Ekspert podkreślił, że ludzie różnią się na poziomie cech płciowych, ale są sobie równi. Oznacza to, że feminizm to pogląd, że wszyscy ludzie na świecie są sobie równi, co nie znaczy, że jednakowi. Odpowiadając na pytanie o stereotypy w korporacjach Piotr Mosak – psycholog zauważył, w widoczny jest w nich stereotyp dotyczący wieku, wyrażający się w poglądzie: „Jesteś młody, więc się nie znasz.”

Pierwsza edycja Forum Inwestycji

Alicja Tatarczuk – ekspert ds. ESG, Huawei Polska, oceniła, że w branży IT luki płacowej praktycznie nie ma, a w korporacjach kwestie płac są uregulowane równościowo. Gorzej jest w mniejszych przedsiębiorstwach, bo pozycja kobiet na rynku pracy jest zdeterminowana rodzeniem dzieci, co owocuje zwolnieniami lekarskimi i urlopami macierzyńskimi. Pracodawcy płacą o 30 proc. mniej kobietom, bo chcą płacić za faktycznie przepracowany czas. Odbija się to również na systemie awansów, a ostatecznie na przeciętnie niższej o 39 proc. emeryturze, które otrzymują kobiety. Stąd ogromną rolę odgrywa edukacja kobiet np. w zakresie negocjowania warunków pracy.

W opinii Piotra Mosaka – psychologa, przedsiębiorca po podliczeniu godzin pracy płacąc mniej kobietom, które idą na zwolnienia, ma prawo mieć poczucie sprawiedliwości, bo płaci za przepracowany czas swoimi pieniędzmi. Stąd na świecie debatuje się o potrzebie wyrównywania kobietom wynagrodzeń przez państwo, gdyż opieka nad dzieckiem czy osobą z niepełnosprawnością też jest rodzajem pracy.

Płk Grzegorz Kaliciak – Prorektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie stwierdził na przykładzie doświadczeń czeskiej armii, że w wojsku parytety się nie sprawdzają ze względu na to, że kobiety w mundurach także rodzą dzieci. Przypomniał, że choć zawód żołnierza uchodzi za typowo męski, to kobiety brały udział w walkach, a kobiece oddziały często uchodziły za bardziej brutalne niż męskie. Stąd, jego zdaniem, w wojsku wszystkich należy traktować równo. Na podstawie własnych doświadczeń stwierdził, że na stanowiskach np. kadrowych czy logistycznych kobiety dużo lepiej się sprawdzają, bo są dokładniejsze. Jednak w trakcie szkolenia należy się zorientować, kto może być doskonałym dowódcą, a kto służyć np. w logistyce, niezależnie od płci.

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

Płk Grzegorz Kaliciak – Prorektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, wyraził nadzieję, że doczeka się w polskiej armii kobiet w stopniu generała, które przejdą bez taryfy ulgowej całą ścieżkę awansów. Kobiety jednak zaczęły służyć w armii od stosunkowo niedawna, więc musi upłynąć trochę czasu do pierwszych generalskich awansów. Płk Grzegorz Kaliciak – Prorektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie wspomniał, że zna kobiety dowodzące batalionami, które sobie świetnie radziły. A podczas jednej z misji w Afganistanie kobieta – porucznik dowodziła bojowym plutonem. – „Ciągnęła pluton przez prawie pół Afganistanu i doskonale sobie z tym poradziła, a fizycznie to była filigranowa dziewczyna.” – Skonkludował płk Grzegorz Kaliciak – Prorektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

„Jest już męski feminatyw „przedszkolanek.” Zauważył Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG, zarazem pytając ekspertów o rolę świata mediów i reklamy w kształtowaniu stereotypów. W opinii Piotra Mosaka – psycholog, świat mediów i reklamy jest nastawiony na zysk, stąd posługuje się silnymi emocjami. „Jeżeli ktoś chce sprzedać ciasto świąteczne, poprzez uproszczone ukazanie rodziny, to wytwarza poczucie zapachu tego ciasta, a nie dyskutować czy rodzina jest feministyczna. Pokazuje piekącą mamę, tatę ubierającego choinkę, szczęśliwe dzieci czyli maksymalny stereotyp rodziny, który prawie się już nie zdarza, ale to się „kupuje”. – Uważa Piotra Mosaka – psycholog. Jeśli chodzi o emocje negatywne, to np. „ubrania sprzedaje się seksem” – czyli zniewolona kobieta, górujący mężczyzna.

Kwartalnik „Raport ESG”: Kobieca moc w męskim świecie

„Powinnością dużych marek, mających duże przestrzenie reklamowe, jest podejmowanie tematów ważnych społecznie. Reklama jest do tego świetnym narzędziem i to się może bardzo opłacać.” Przekonuje Alicja Tatarczuk – ekspert ds. ESG, Huawei Polska. Powołała się na przykłady kampanii Yes czy Zalando. Ta ostatnia pokazywała osoby z niepełnosprawnościami. Alicja Tatarczuk – ekspert ds. ESG, Huawei Polska, powołała się na badania, z których wynika, że większość młodego pokolenia zwraca uwagę na odpowiedzialność społeczną biznesu zarówno przy wyborze miejsca pracy, jak i kupowaniu produktów, co oddolnie wymusza na przedsiębiorstwach zachowania prospołeczne.

Alicja Tatarczuk, na przykładzie globalnej marki jaką jest Huawei i dla której pracuje, mówiła m.in. o zielonych technologiach oraz zaprzęganiu technologii do przeciwdziałania wszelkiego typu wykluczeniom. Koncern tworzy z uczelniami technicznymi liczne programy edukacyjne, wspiera kampanię „Dziewczyny na politechniki” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, tworzy własną szkołę liderek, wspiera Olimpiady Specjalne Polska, sponsoruje młodych innowatorów i naukowców, którzy robią coś, co może pomóc w walce o klimat. Ważne jest też, aby ideałem kariery nie były dla dzieci, jak to jest powszechne w zachodniej Europiee, influencerki. „Dla dzieci w Chińskiej republice Ludowej szczytem marzeń jest zostanie kosmonautą, inżynierem, programistą, odkrywcą. Z czegoś to wynika.” – Uważa Alicja Tatarczuk – ekspert ds. ESG, Huawei Polska.

Rekomendacje ekspertów II Kongresu ESG w obliczu zagrożeń

Płk Grzegorz Kaliciak – Prorektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, oOdnosząc się do pytania o to, jak wojskowi–mężczyźni odnoszą się do koleżanek w mundurach, przytoczył przykład kolegi, który krytycznie wypowiadał się o nich, gdy w 2004 r., pojawiły się pierwsze panie po wojskowych szkołach. Przed trzema laty spotkał tego samego kolegę. Okazało się, że dowodzi nim kobieta. – Zapytałem go, „jak sobie z tym poradziłeś”? Odpowiedział: „Świat się zmienia”. Opowiadał płk  Grzegorz Kaliciak – Prorektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wspomniał też, że podczas pierwszej zmiany w Republice Iraku, w kontyngencie wojskowym, były tylko dwie panie kapitan, psycholog i stomatolog. Teraz w misjach uczestniczy bardzo dużo kobiet. Jak stwierdził, kobiety i mężczyźni w armii coraz lepiej umieją już współpracować.

„Wejście kobiet w branże technologiczne wymaga mądrych, męskich ambasadorów – Ocenia Alicja Tatarczuk – ekspert ds. ESG, Huawei Polska, powołując przykład swojego szefa, który tłumaczy kolegom czym jest feminizm i który ją wspiera w działaniach. Wyjaśniła też, że parytety albo kwoty nie polegają na sztucznym preferowaniu kobiet, lecz na ich powoływaniu na odpowiedzialne stanowiska po uprzednim wyposażeniu w odpowiednie kompetencje. Ponieważ wyrównywanie szans zajęłoby 106 lat, to po tym, jak Komisja Europejska zapowiedziała obowiązkowe stosowanie parytetów, przedsiębiorstwa same zaczęły przygotowywać kobiety do udziału we władzach spółek. Alicja Tatarczuk – ekspert ds. ESG, Huawei Polska stwierdziła też, że ogromną rolę powinny odgrywać inspirujące wzorce oraz ujawniła, że Huawei przygotowuje inspirującą książeczkę dla dziewczynek w kontekście technologii. Przytoczyła również przykład książki Eleny Favilli i Franceski Cavallo pt. „Opowieści dla młodych buntowniczek na dobranoc”, prezentującej sto kobiet mogących być wzorcem dla dziewczynek.

Adamed Pharma na pierwszym miejscu

„Niebezpieczeństwem w procesie wychowania jest podkreślanie, że któraś grupa ma lepiej.” Ostrzega Piotr Mosak – psycholog.” – „Teraz mamy nacisk na to, że dziewczynki mają lepiej. Mają przedstawicieli, mają książeczki, mają programy, mają wszystko. Chłopcy „nie mają”, chłopcy zaczynają czuć się gorsi, dlatego że nikt się nimi nie zajmuje. Nikt im nie mówi, że mogą, że potrafią, że są zdolni. Nie – wszędzie są dziewczynki, dziewczynki, dziewczynki. To też jest niebezpieczne.” Ocenia Piotr Mosak – psycholog.

Piotr Mosak – psycholog nawiązał do kwestii równości. – „Jeżeli mówimy o równości, to ma być równość. Skoro jest ileś kobiecych organizacji, to powinno być tyle samo męskich, jeżeli jest ileś książeczek dla dziewczynek, to powinna być podobna ilość dla chłopców” Wyjaśnia Piotr Mosak – psycholog. Jego zdaniem, kobiety są dużo bardziej zaawansowane w rozumieniu siebie, swoich celów, samoorganizacji, w poczuciu przynależności do kobiecej społeczności. Mężczyźni nadal są indywidualnymi „kowbojami na prerii”, którzy coraz częściej nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Piotr Mosak – psycholog zaproponował też, aby zamiast osobnych programów dla dziewczynek i dla chłopców, które już rodzą stereotypy, można po prostu tworzyć programy dla dzieci.

„Ale dopóki w mojej branży kobiety stanowią tylko 30 proc. personelu, to ta grupa jest niedoreprezentowana i chcemy zachęcać aby było nas więcej. Stąd ten projekt, lecz obiecuję, że kolejne będą skierowane do obu grup.” – Złożyła deklarację w odpowiedzi Alicja Tatarczuk – ekspert ds. ESG, Huawei Polska.

Znaczący wpływ Strabag na rozwój polskiej gospodarki

Podczas debaty Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG przytoczył cytat z książki „Bez taryfy ulgowej. Kobiety w wojsku” autorstwa pułkownika Grzegorza Kaliciaka: „Nie ma wojska bez kobiet, ponieważ nie ma państwa bez kobiet i nie ma wojen, które by ich nie dotyczyły. Bez kobiet nie ma świata”. Sam pułkownik pod koniec spotkania gorąco zachęcał tegoroczne maturzystki i maturzystów do podjęcia studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.

Z całą debatą „Czy Kopernik był(a) kobietą, czyli jak wychowywać bez stereotypów płciowych” można się zapoznać pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=4b0WgkA2xlU

Organizatorami debaty „Czy Kopernik był(a) kobietą, czyli jak wychowywać bez stereotypów płciowych” były Forum Pracodawcy Godnego Zaufania i Instytut ESG. Partnerem wydarzenia był Huawei Polska.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /ART/ 10 maja 2023