Fundacja XBW Welconomy Forum in Toruń Urszula Jóźwiak

Fundacja XBW Ignacego Krasickiego z nagrodą Ambasadora Welconomy 2024

Agencja Informacyjna: Podczas XXXI kongresu społeczno gospodarczego Welconomy Forum in Toruń Polska, Europa, Świat – Era zmian – Fundacja XBW Ignacego Krasickiego otrzymała nagrodę Ambasadora Welconomy.


Kongres Welconomy Forum in Toruń 2024

Kongres Welconomy Forum in Toruń to miejsce spotkań polityków, biznesmenów, samorządowców, dziennikarzy, ludzi kultury i nauki. Każdego roku, w wydarzeniu, w ciągu dwóch dni, bierze udział ponad 1.000 gości z Polski i zagranicy, w tym ponad 300 prelegentów i blisko 100 dziennikarzy. Wiele osób obserwuje też wydarzenie online.

Fundacja XBW Ignacego Krasickiego otrzymała nagrodę Ambasadora Welconomy

Urszula Jóźwiak – Prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, otrzymała nagrodę Ambasadora Welconomy, podczas XXXI kongresu społeczno gospodarczego Welconomy Forum in Toruń Polska, Europa, Świat – Era zmian, za swoje zaangażowanie w działania fundacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wartości ESG.

Wydawca RaportCSR.pl

W uzasadnieniu czytamy m.in. „Od 2009 roku, czyli od czasów, gdy definicja CSR (akronim od angielskich słów corporate social responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) była znana nielicznym, tworzy publikacje dotyczące tych zagadnień i dobrych praktyk w biznesie. Była pierwszą redaktor naczelną kwartalnika „Raport CSR” oraz wydawcą portalu RaportCSR.pl, jednego z najstarszych portali w Polsce, który zajmuje się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu.

Urszula Jóźwiak jest pomysłodawczynią magazynu „Raport ESG” – pierwszego pisma dotyczącego w całości tematyki ESG (akronim pochodzący od angielskich słów: environmental, social, governance – na język polski można je przetłumaczyć jako: troska o środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny) w Polsce.

Urszula Jóźwiak – prezes Fundacji XBW

Urszula Jóźwiak kieruje działaniami Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, mającymi na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski i promocję dobrych praktyk w biznesie. Jest pomysłodawczynią i organizatorką Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa” (ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development) – pierwszego „okrągłego stołu” w Polsce, poświęconego kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup. Od lat organizuje Forum i Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”.

Urszula Jóźwiak – prezes Fundacja XBW Ignacego Krasickiego.

Kongres ESG “Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”

„Nagroda Ambasador Welconomy to wyróżnienie, które jest dowodem na to, działalność Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, przejawiająca się m. in. w organizacji Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa” (ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development), Forum i Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”, wydawanie kwartalnika „Raport ESG” ma sens, a jej efekty są zauważane przez ludzi biznesu, kultury i polityki. Dziękujemy za to!” – Oświadczyła Urszula Jóźwiak – Prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Fundacja XBW Ignacego Krasickiego – rozpoczęła działalność w 2018 roku. Instytucja, w ramach swej działalności, popularyzuje wiedzę o Ignacym Krasickim jak i jego spuściźnie. Fundacja podejmuje również działania mające na celu wspieranie polskiej gospodarki, ochronę dziedzictwa narodowego oraz szeroko pojętej kultury w kraju i za granicą. W tym celu organizuje ona konferencje, debaty, projekty badawcze.

Fundacja XBW Ignacego Krasickiego współpracuje ściśle z Galerią Delfiny, która od lat sprawuję pieczę nad młodymi artystami z Polski jak i ze Wschodu organizując zarówno spotkania jak i wernisaże.

W ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego działają zespoły doradczo-analityczne sa to: Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, Instytut Prawo i Gospodarka czy Instytut Wspierania  Do najważniejszych i najbardziej spektakularnych przejawów aktywności instytucji należy organizacja Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa” (ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development), Forum i Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” i wydawanie kwartalnika „Raport ESG”.

Fundacja XBW z nagrodą Ambasador Instytutu Biznesu 2022

W 2022 roku Fundacja XBW Ignacego Krasickiego otrzymała nagrodę Ambasador Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, za prowadzenie portalu raportCSR.pl, przyznaną przez kapitułę Instytutu Biznesu.

Urszula Jóźwiak prezes Fundacji XBW podkast Pracodawca Godny Zaufania.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce ESG. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka, /Dec/ 26.03.2024. Fot. Portret Urszuli Jóźwiak – LinkedIn