Olga Wysocka polska kultura

Olga Wysocka: jak skutecznie promować polską kulturę

Agencja Informacyjna: Olga Wysocka powraca do Instytutu Adama Mickiewicza, po kilkuletniej przerwie. Teraz na stanowisko dyrektora tej organizacji. W 2016 roku, Olga Wysocka tak pisała o promocji polskiej kultury w czasopiśmie „Teraz Polska”, wydawanym przez Fundację Godła Promocyjnego Teraz Polska”:

Olga Wysocka: „Myśląc o skutecznej promocji polskiej kultury, nie bójmy się zadawać pytań:

KTO będzie odbiorcą naszej kultury? 

Wzbudźmy w sobie odrobinę empatii. Poznanie i zrozumienie potrzeb naszego odbiorcy i jego kultury jest szalenie ważne. Warto liczyć się z jego punktem widzenia, bo to on wybierze (lub nie) nasze wydarzenie. A być może pod jego wpływem przyjedzie do Polski.

CO chcemy pokazać naszemu odbiorcy? 

Odbiór to symboliczne przekroczenie granic przy jednoczesnym zachowaniu unikalnego i wyjątkowego charakteru dzieła, myśli, techniki, narracji. Wprowadzenie polskich artystów w międzynarodowy obieg jest procesem. Stanisław Lem i jego nieśmiertelne dzieła tłumaczone są dziś na kilkadziesiąt języków. Dzieje się to już de facto poza polskim udziałem. Twórczość Karola Szymanowskiego udało się włączyć do międzynarodowego repertuaru kluczowych orkiestr symfonicznych i domów operowych na świecie. Wprowadzamy kolejnych: Tadeusza Kantora, Krzysztofa Kieślowskiego, Witolda Lutosławskiego, Alinę Szapocznikow, Andrzeja Wróblewskiego… Lista jest długa.

GDZIE chcemy prezentować? 

Klasa i ranga miejsca wydarzenia niejednokrotnie przesądzają o sukcesie promocyjnym przedsięwzięcia.

JAK? Nie powinniśmy zapominać o komunikacji projektu. 

Dzisiaj jest to już podstawowy rozdział w podręcznikach do marketingu. Ważni są nie tylko odbiorcy bezpośredni, ale także i ci, którzy o polskiej kulturze dowiedzą się właśnie z mediów, w tym jakże ważnych w dzisiejszym świecie mediów społecznościowych. Jak będzie samograjem, jeśli będziemy wiedzieli do kogo, co i gdzie…”

Kim jest Olga Wysocka?

Olga Wysocka – politolog. Studiowała na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie i na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł doktora nauk politycznych uzyskała w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Zafascynował ją fenomen populizmu, skupiła się wtedy na badaniu przyczyn jego występowania w Polsce. Temat intryguje ja stale do dziś. Jako laureatka stypendium im. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, zgłębiała temat populizmu w Europie Środowo-Wschodniej. Wiedzę zdobywała także Leadership Academy for Poland. 

Olga Wysocka karierę rozpoczynała w Instytucie Polskim w Berlinie oraz od współpracy z redakcją czasopisma „Dialog. Magazyn polsko-niemiecki. W latach 2001-2004 pracowała w Instytucie Polskim w Berlinie. Była też zastępcą dyrektora Narodowej Galerii Sztuki – Zachęta (2018–2022). Od 2022 r. była Dyrektorem Warszawskiego Obserwatorium Kultury. 

Pod koniec kwietnia 2024 r. Olga Wysocka mianowana została na stanowisko Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza – państwowej instytucji kultury, utworzonej w wyniku połączenia tej  instytucji z z Biurem „Niepodległa”. Konsolidacja jednostek odbyła się na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2024 r. 

Olga Wysocka Olga Wysocka wcześniej już pracowała w Instytucie Adama Mickiewicza. Najpierw w latach 2010–2014 była menedżerem międzynarodowych projektów instytucji. Zajmowała się m.in. zarządzaniem Zagranicznym Programem Kulturalnym Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (2011 r.), obejmującym 400 wydarzeń, w 10 stolicach europejskich i pozaeuropejskich w ciągu 100 dni. Była również odpowiedzialna za program związany z obchodami 600. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski i Turcji (2014 r.). Zaś w latach 2014–2018 była wicedyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza

Agencja Informacyjna, Kultura /DEC/ źródło: czasopismo „Teraz Polska”, wydawane przez Fundację Godła Promocyjnego Teraz Polska”, 2.05.2024