Allianz Inclusive Brains

Allianz Trade i Inclusive Brains – Neurotechnologia na celowniku

Agencja Informacyjna: Allianz Trade i Inclusive Brains łączą siły, aby wspierać integrację osób niepełnosprawnych dzięki sztucznej inteligencji i neurotechnologiom.

Inclusive Brains i Allianz Trade

Allianz Trade – wiodący na świecie ubezpieczyciel kredytów kupieckich i Inclusive Brains – francuski start-up opracowujący nową generację interfejsów neuronowych zasilanych generatywną sztuczną inteligencją (AI), nawiązały współpracę w celu opracowania Prometheusa, nowego rodzaju interfejsu mózg-maszyna, który przekształca różnorodne dane neurofizjologiczne (fale mózgowe, aktywność serca, mimikę twarzy, ruchy oczu) w polecenia mentalne. 

Celem innowacyjnej technologii, nowej generacji interfejsów neuronowych, zasilanych generatywną sztuczną inteligencją (ang. artificial intelligence, skrót AI), wspomagającej jest pomoc osobom, które nie mogą już używać rąk lub mówić, w obsłudze stacji roboczych, podłączonych obiektów i poruszaniu się po środowiskach cyfrowych bez konieczności pisania na klawiaturze, dotykania ekranu lub używania poleceń głosowych. Partnerstwo Allianz Trade i Inclusive Brains ma docelowo na celu przyspieszenie rozwoju rozwiązań wspomagających, opartych na sztucznej inteligencji, które zapewnią osobom niepełnosprawnym większą autonomię i ułatwią im dostęp do edukacji i rynku pracy. Sztuczna inteligencja na dobre: Gdy generatywne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji poprawiają integrację społeczną.

„Jeśli powstanie Prometheus – nowy rodzaj interfejsu mózg-maszyna, który przekształca różnorodne dane neurofizjologiczne (fale mózgowe, aktywność serca, mimikę twarzy, ruchy oczu) w polecenia mentalne to może być fantastyczna wiadomość dla osób, które bądź nie maja jednej lub więcej rąk czy mają niedowład lub nie mogą mówić.” – Powiedział Agencji Informacyjnej Piotr Konopka – ekspert w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, szef InnoThink. „Prometheus może być pomocny dla takich osób w życiu prywatnym oraz poprawić ich możliwości w zatrudnieniu na rynku pracy.” – Uważa Piotr Konopka – szef InnoThink, agencji pracy zajmującej się pośrednictwem w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami.

„Generalnie jestem przeciwny tak zwanej sztucznej inteligencji, zwłaszcza tej części, w której ma on za zadanie rywalizować z ludzkim mózgiem, ponieważ dostrzegam w tym wiele niebezpieczeństw i zagrożeń.” – Wyjawił Agencji Informacyjnej Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Jednak sztuczna inteligencja w odniesieniu do projektu Prometheus czyli stworzenia nowego rodzaju interfejsu mózg-maszyna, który przekształca różnorodne dane neurofizjologiczne (fale mózgowe, aktywność serca, mimikę twarzy, ruchy oczu) w polecenia mentalne jest bardzo ciekawa. Widzę wiele możliwości zastosowania tej technologii, ale tylko w przypadku osób, które tego potrzebują czyli osób z jakimi, a nie wyręczanie przez maszyny wszystkich, ponieważ to prowadzi to w długofalowej perspektywie do ubezwłasnowolnienia.” – Zastrzega Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Inclusive Brains została założona w 2022 roku przez profesora Oliviera Oulliera – neurobiologa, który stał się przedsiębiorcą w dziedzinie sztucznej inteligencji, oraz Paula Barbaste, eksperta w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, z ambitną i jasną misją: wykorzystać połączenie generatywnej sztucznej inteligencji i interfejsów mózg-komputer (ang. Brain-Computer Interface, skrót BCI) w celu poprawy integracji osób, które utraciły zdolność poruszania się z powodu wypadków życiowych lub chorób neurodegeneracyjnych. Właśnie dlatego Inclusive Brains rozpoczęła opracowywanie Prometheus BCI. 

„Generatywne modele sztucznej inteligencji i multimodalne interfejsy neuronowe Inclusive Brains przyniosą korzyści wszystkim, niezależnie od ich fizyczności, zdolności i potrzeb, niezależnie od tego, jak wyjątkowe mogą one być.” – Uważa Olivier Oullier – współzałożyciel i dyrektor generalny Inclusive Brains. – „ Prawdziwa integracja oznacza opracowywanie rozwiązań, które pomagają każdemu z nas, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Możliwość sterowania komputerem za pomocą umysłu, oczu, mrugania lub zaciskania zębów zmieni życie wielu osób z paraliżem, ponieważ umożliwi im komunikację ze światem.” – Ocenia Olivier Oullier – współzałożyciel i dyrektor generalny Inclusive Brains.

„Jak dotąd generatywne modele językowe sztucznej inteligencji (ang. Large Language Model skrót. LLM) są świetne w rozumieniu ludzkiego języka, ale słowa nie oddają wszystkich niuansów interakcji człowiek-maszyna, tym bardziej, gdy niepełnosprawność uniemożliwia wypowiedzenie ich na głos lub wpisanie.” – Wyjaśnia Olivier Oullier – współzałożyciel i dyrektor generalny Inclusive Brains. – „Dlatego szkolimy nasze modele AI za pomocą różnego rodzaju danych neurofizjologicznych, takich jak fale mózgowe, mięśnie twarzy, ruchy gałek ocznych lub bicie serca. To jedyny sposób, aby naprawdę umożliwić maszynom i środowiskom cyfrowym dostosowanie się do tego, jak wyjątkowy jest każdy użytkownik i jak się on czuje w czasie rzeczywistym.” – Przekonuje Olivier Oullier – współzałożyciel i dyrektor generalny Inclusive Brains.

Allianz Trade wprowadza swój globalny zasięg do Prometheus BCI

Technologia Prometheus jest już bardzo zaawansowana. Inclusive Brains opracowało multimodalną platformę pozyskiwania danych, która może monitorować, przetwarzać i klasyfikować różne sygnały neuropsychologiczne w tym samym czasie (mózg, serce, twarz, oczy). W połączeniu z modelem sztucznej inteligencji start-upu, który stanowi rdzeń Prometheus BCI, umożliwia on ludziom kontrolowanie ramienia egzoszkieletu za pomocą umysłu lub poprzez mruganie, zaciskanie zębów lub mimikę twarzy, w zależności od umiejętności i potrzeb. Przeprowadzono wiele testów użyteczności z organizacjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnością poznawczą i paraliżem.

Aby jednak projekt stał się rzeczywistością, Inclusive Brains potrzebował wsparcia zaangażowanego i silnego partnera. W tym miejscu wkracza Allianz Trade: współpracując z Inclusive Brains, Allianz Trade wniesie do projektu ważne zasoby, pomagając w kwestiach finansowych, strategicznych i związanych z budowaniem rozpoznawalności projektu.

„Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Inclusive Brains, aby wykorzystać sztuczną inteligencję i neurotechnologię do wywierania pozytywnego wpływu społecznego. Integracja jest podstawową wartością w Allianz Trade.” – Ujawnia Aylin Somersan Coqui – CEO Allianz Trade. – „ Wierzymy w moc innowacji, które ją wspierają. Partnerstwo ze start-upem, który jest liderem w rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji i neurotechnologii, w celu osiągnięcia pozytywnego wpływu społecznego, jest zatem naturalną kontynuacją tego wieloletniego zaangażowania. Konkretnie, zapewnimy wsparcie finansowe, strategiczne i logistyczne w celu dalszego rozwoju Prometheus BCI w zakresie badań i rozwoju oraz potrzeb materiałowych poprzez zakup czujników fizjologicznych i 2 ramion egzoszkieletu. – Wyjaśnia Aylin Somersan Coqui – CEO Allianz Trade.

„Allianz Trade będzie także wspierać Inclusive Brains w tworzeniu otwartego modelu „Prometheus” AI, aby wszyscy inni zaangażowani w rozwój integracji mogli czerpać korzyści z naszego partnerstwa.’ – Deklaruje Aylin Somersan Coqui – CEO Allianz Trade. – „Egzoszkielety ramion, po odpowiednim przeszkoleniu i zaprogramowaniu, zostaną następnie przekazane organizacji non-profit wspierającej osoby z paraliżem. Celem Allianz Trade jest także zapewnienie Inclusive Brains i Prometheus jak najszerszego zasięgu poprzez wspieranie wszystkich działań komunikacyjnych na skalę globalną. Wierzymy, że mamy do odegrania ważną rolę w podnoszeniu świadomości ludzi na temat mocy sztucznej inteligencji w celu wspierania integracji.” – Uważa Aylin Somersan Coqui – CEO Allianz Trade.

Konkretne zastosowanie pojawi się wkrótce, podczas kluczowego etapu paraolimpijskiego

Za kilka tygodni neurotechnologia Prometheus zostanie wykorzystana podczas sztafety z pochodnią paraolimpijską, przez osobę z niepełnosprawnością ruchową, do sterowania egzoszkieletem ramienia. Poprzez to pierwsze publiczne zastosowanie i wykorzystanie Prometheus, Inclusive Brains i Allianz Trade mają na celu zwiększenie świadomości ludzi na temat potrzeby wspierania wysiłków naukowych i przemysłowych w dziedzinie technologii wspomagających, opartych na sztucznej inteligencji, które poprawiają integrację w miejscu pracy i poza nim. „Grupa Allianz jest historycznym partnerem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego od 2006 roku.” – Przypomina Aylin Somersan Coqui – CEO Allianz Trade. – „Prometheus jest jeszcze bliższy naszemu sercu i w pełni zgodny z naszymi wartościami oraz inwestycjami w naukę i innowacje. To pierwszy krok na długiej drodze: w ramach Inclusive Brains planowane są też inne, konkretne zastosowania, takie jak opracowanie klawiatury sterowanej umysłem i wykorzystanie modeli sztucznej inteligencji do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jesteśmy przekonani, że generatywna sztuczna inteligencja w połączeniu z najnowocześniejszymi interfejsami neuronowymi przyspieszy integrację osób niepełnosprawnych i będzie z korzyścią dla wszystkich.” – Zapowiada Aylin Somersan Coqui – CEO Allianz Trade.

„Podążając śladami pilota (zdalnego sterowania), który zmienił życie osób niepełnosprawnych, jeszcze zanim został masowo przyjęty przez ogół populacji, nasze, niezależne od sprzętu, interfejsy neuronowe, oparte na sztucznej inteligencji, utorują drogę dla nowej generacji inteligentnych narzędzi i stacji roboczych, które pomogą każdemu.” – Zapowiada Paul Barbaste – współzałożyciel i CTO Inclusive Brains. – „Kontrolowanie umysłem podłączonych obiektów to coś, co ludzie robią już od jakiegoś czasu. Dużym wyzwaniem są rozwiązania umożliwiające precyzyjną kontrolę za pomocą poleceń mentalnych, które mogą być używane każdego dnia i na masową skalę. Właśnie dlatego musieliśmy współpracować z globalną korporacją podzielającą nasze wartości i wizję, aby przekształcić naszą innowację w opłacalny i skalowalny produkt. Dlatego cieszymy się, że możemy współpracować z Allianz Trade, ponieważ nasze cele są zbieżne: wykorzystanie technologii i sztucznej inteligencji dla wspólnego dobra.” – Wyjaśnia Paul Barbaste – współzałożyciel i CTO Inclusive Brains.

Co to jest Allianz Trade?

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń kredytu kupieckiego i uznanym specjalistą w dziedzinie poręczeń, windykacji, strukturyzowanego kredytu kupieckiego i ryzyka politycznego. Posiada własną sieć zbierania danych gospodarczych, które pozwalają analizować zmiany w wypłacalności ponad 83.000.000 przedsiębiorstw dzień po dniu. Allianz Trade daje przedsiębiorcom pewność potrzebną do prowadzenia wymiany handlowej i świadczenia usług poprzez zabezpieczenie należnej im z tego tytułu zapłaty. Allianz Trade wypłaca przedsiębiorstwom odszkodowanie z tytułu nieściągalnych należności oraz przed wszystkim pomaga ich uniknąć. 

Allianz Trade zawsze, gdy oferuje ubezpieczenie kredytu kupieckiego lub inne rozwiązania finansowe, priorytetem jest ochrona predykcyjna – przewidywanie potencjalnych zdarzeń w celu unikania ryzyka. Jeżeli jednak wystąpi nieprzewidziane zdarzenie, posiadany przez Społkę rating kredytowy na poziomie AA oznacza, że dysponuje zasobami, gwarantowanymi przez Allianz, pozwalającymi na wypłatę odszkodowania umożliwiającego klientowi utrzymanie działalności.

 Allianz Trade z siedzibą w Paryżu – stolicy Republiki Francuzkiej jest obecny w ponad 50 państwach i zatrudnia 5.700 osób. W 2023 r. skonsolidowane obroty Allianz Trade wyniosły 3.700.000.000 euro, a ubezpieczone przez Spółkę transakcje biznesowe w skali globalnej odpowiadały ekspozycji w wysokości 1.131.000.000

Co to jest Inclusive Brains?

Inclusive Brains opracowuje interfejsy neuronowe nowej generacji, oparte na zastrzeżonych generatywnych modelach sztucznej inteligencji. Jej założyciele realizują misję stworzenia Neural Foundation Model, której celem jest przekształcenie dowolnego, podłączonego obiektu, z czujnikami w wspomagający interfejs człowiek-maszyna, który może dostosować się do tego, co czyni każdego wyjątkowym, niezależnie od swoich zdolności, fizyczności, potrzeb i celów. 

Umożliwiając ludziom kontrolowanie podłączonych obiektów i środowisk cyfrowych za pomocą fal mózgowych, oczu, mięśni twarzy, mrugania lub zaciskania, neurotechnologia i sztuczna inteligencja startupu naprawdę służą integracji. Dzięki wykrywaniu przez Inclusive Brains stresu, uwagi, obciążenia poznawczego i zmęczenia, maszyny i środowiska cyfrowe mogą również dostosowywać się, w czasie rzeczywistym, do tego, jak czują się ludzie, aby zapewnić naukowo rygorystyczne informacje zwrotne na temat ich zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia i poprawy bezpieczeństwa. 

Założyciele Inclusive Brains zostali uznani za wynalazców AI roku przez komisję, w skład której wchodzili laureaci Nagrody Nobla, liderzy naukowi i branżowi. Startup zdobył nagrodę X-Tech Impact Award i X-Grant High Impact Award przyznawaną przez Fundację prestiżowej Ecole Polytechnique, a także dwie nagrody Handitech Trophy Awards w kategoriach przełomowych badań i integracji cyfrowej. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji z działu AI Life.

AI Life /dec/ 9.05.2024.