III Kongres ESG wyzwania ESG rekomendacje ekspertów

III Kongres ESG: wyzwania ESG – 11 rekomendacji ekspertów

Agencja Informacyjna: Jakie wyzwania ESG są najważniejsze? III Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa” zebrał ekspertów, by podzielić się wiedzą i przedstawić rekomendacje dla przyszłości.

ESG w nowoczesnym biznesie


Zrównoważony rozwój i ESG (Environmental, Social, Governance) stają się kluczowymi elementami w strategiach firm na całym świecie. Jak pokreśla III Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa”, który odbył się w Warszawie 30 stycznia 2024 r., inkluzywność i współpraca między firmami są fundamentem efektywnego wdrażania zasad ESG.

Inkluzywność jako podstawa zasad ESG


Inkluzywność nie jest już tylko dodatkiem do strategii firm, lecz jej podstawą. Zrozumienie, że walka o środowisko (komponent „E”) nie może odbywać się kosztem społeczności (komponent „S”), jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju.

Przemówienia Otwierające III Kongres ESG


Przemówienia otwierające, w tym prof. Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich, i posła dr Marka Sawickiego, Marszałka Seniora Sejmu RP, zaakcentowały znaczenie autentyczności raportów ESG oraz potrzebę dbałości o prawa człowieka i bioróżnorodność. Ich słowa podkreśliły, że zrównoważony rozwój nie może ograniczać się jedynie do deklaracji, lecz musi znaleźć odzwierciedlenie w realnych działaniach, które szanują zarówno środowisko, jak i społeczeństwo.

– Nawet najdoskonalszy raport ESG – zgodny od strony formalnej z wytycznymi i standardami – powinien być jednocześnie odzwierciedleniem rzeczywistości, powinien być wyrazem realnej troski o poszanowanie praw człowieka, a nie tylko zbiorem górnolotnych deklaracji (…)  Są pewne wartości uniwersalne, które powinny przeważać nad oczywistym dla biznesu dążeniem do maksymalizowania zysków – podkreślił w swym wystąpieniu prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO wyliczył szereg wyzwań, które się pojawiają, związanych z m.in. kwestiami uchodźców wojennych i klimatycznych, ageizmu czy osób z niepełnosprawnościami. Zaznaczył, że nie wolno choćby pośrednio wspierać reżimów, które rażąco gwałcą prawa człowieka.

Wyzwania ESG


Sesje Kongresu wydobyły na światło dzienne wyzwania związane z implementacją zasad ESG, wskazując na potrzebę zwiększenia efektywności poprzez współpracę między firmami.

– Wszyscy mówimy o obowiązku raportowania, lecz ESG jest przede wszystkim zmianą sposobu myślenia o działalności firmy, o odpowiedzialności – podkreśliła dyrektor Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia, Adamed Pharma S.A.

Zdaniem ekspertki, pandemia i agresja Rosji przeciwko Ukrainie były lekcją dla wszystkich, bo zamknięte granice i przerwane łańcuchy dostaw uświadomiły, że bezpieczeństwo lekowe jest tak samo ważne jak bezpieczeństwo energetyczne czy militarne. W Polsce bezpieczeństwo to było zapewnili krajowi producenci leków, tacy jak Adamed Pharma, którzy odpowiedzialne zgromadzili zapasy substancji czynnych oraz leków niezbędnych do produkcji.

Współpraca jako klucz do efektywności


Wystąpienia uczestników debaty, jak dr hab. Adam Niewiadomski czy prof. Piotr H. Skarżyński, zwróciły uwagę na znaczenie współpracy dla zwiększenia efektywności działań ESG.

Dr hab. Adam Niewiadomski (prof. ucz. Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Rolnego i Systemu Bezpieczeństwa Żywności) na przykładzie firm importujących z Ukrainy zboże w dużej części nie nadające się do spożycia stwierdził, że obserwujemy konflikt wartości.

– Jaką wartość reprezentują te firmy? Czy mamy wartość „S”, bo chcą zbożem nakarmić społeczeństwo, czy wartość, której nie wymienia się w skrócie „ESG”, czyli wartość „P”, po angielsku „money”? – pytał. Ekspert stwierdził, że na razie przeważa wartość pieniądza, ale jesteśmy na dobrej drodze, aby – oparte na wartości uczciwości – zasady ESG mocniej zakorzenić w systemie produkcji żywności, bo dotyczy to bezpieczeństwa zdrowotnego.

Prof. Piotr H. Skarżyński (Światowe Centrum Słuchu, Ekspert WHO), nawiązując do koncepcji One Health, stwierdził, że ESG jest istotnym komponentem branży medycznej i farmaceutycznej. Napięcie między „E” a „S” wynika ze specyfiki branży. – Branża medyczna i farmaceutyczna jest większym emitentem gazów cieplarniana niż branża lotnicza. Lecz 25 proc. elementów ESG to ogrzewanie i chłodzenie, które stosuje się w budynkach, w tym na salach operacyjnych – przypomniał. Ekspert WHO ocenił, że tam gdzie jest to możliwe, firmy powinny ze sobą współpracować w zakresie ESG, bo zwiększa to efektywność działań, czyli jest korzystne dla wszystkich.

Inkluzywność w świetle ESG


David Evangelista z Special Olympics Europe Eurasia podkreślił, że zrównoważony rozwój jest możliwy tylko przez utrzymywanie międzyludzkich relacji, wskazując na inkluzywność jako podstawę ESG.

– W czasach, w których mamy największy brak równowagi w tych relacjach, są jednocześnie momentem ogromnego potencjału do rozwoju   Nie znam takiej marki czy korporacji, która nie chciałaby lepszych wyników (…) Zrównoważony rozwój jest możliwy tylko przez utrzymywanie międzyludzkich relacji. Jego zdaniem, inkluzywność jest podstawą całego ESG (…) Nie może być ESG bez litery „M”, czyli „My”. My wszyscy, zjednoczeni, połączeni – mówił David Evangelista ze Special Olympics Europe Eurasia.

David Evangelista zwrócił się z apelem, aby poszukiwać relacji z 5-6 milionami atletów, którzy uczestniczą w olimpiadach specjalnych na całym świecie. Jak stwierdził, osoby z niepełnosprawnościami od ponad pięciu dekad prezentują swoją postawą mądrość, której desperacko poszukuje świat.

Wystąpienie Davida Evangelisty podkreśliło, że firmy z polityką inkluzywności notują lepsze wyniki finansowe, co stanowi mocny argument za integracją zasad ESG w strategie biznesowe.

Środowisko i społeczeństwo – dwie strony tej samej monety


Dyskusja na temat konfliktów wartości między komponentami „E” i „S” pokazała, że efektywna transformacja energetyczna wymaga równowagi między ochroną środowiska a dobrobytem społecznym.

Dyrektor Filip Osadczuk podkreślił, że dla PGE wszystkie składowe ESG są równie ważne a kwestie środowiskowe ściśle łączą się z społecznymi. – Transformacja energetyczna jest idealnym przykładem jak E i S ze sobą współgrają. Przerysowując zdecydowanie – gdybyśmy wyłączyli natychmiast wszystkie elektrownie i ciepłownie węglowe, to nasi klienci nie mieliby prądu i energii cieplnej. Czyli stanęlibyśmy w obliczu wielkiego kryzysu społecznego – mówił dyrektor Filip Osadczuk Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG, PGE Polska Grupa Energetyczna.

Przemysław Kulik, Dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, stwierdził, że seria kryzysów obudziła społeczeństwa z letargu dobrobytu i uświadomiła, że nie tylko komponent „E” ale również związany z wielorakim bezpieczeństwem komponent „S” ma ogromną wagę.

– To co grozi ESG, to oderwanie od realnych wyzwań. ESG nie może skończyć tylko w debatach i w świecie korporacji – mówił Przemysław Kulik. Z jego rozmów z średnimi i małymi przedsiębiorcami wynika, że bardziej są przerażeni ESG i rzadziej dostrzegają tu szansę na rozwój biznesu.

Zrównoważone łańcuchy dostaw


Prelegenci, w tym Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska, podkreślili znaczenie zintegrowania łańcuchów dostaw z łańcuchem wartości jako elementu zasad ESG. Propagowanie lokalnych i regionalnych produktów żywieniowych jest odpowiedzią na wielkie wyzwania związane z łańcuchami dostaw czy emisją gazów cieplarnianych. Rola biznesu polega na łączeniu odpowiedzialności z ekonomią, łączeniu łańcucha dostaw z łańcuchem wartości.

Oceniła też, że wzrasta żywieniowa świadomość klientów, którzy coraz częściej sięgają po produkty zdrowsze nawet jeśli są droższe. – Dzięki współpracy z 800 dostawców w Polsce możemy oferować żywność bardzo jakościowo wysoką w bardzo niskich cenach. To jest misja, którą nasza sieć uznała za sztandarową – podkreśliła Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR, Lidl Polska.

Wyważanie Komponentów ESG

– Kwestie ESG dotyczą tego, jak skutecznie i długoterminowo zarządzać przedsiębiorstwem, aby wytwarzać wartość zarówno finansową, jak niefinansową oraz się nią dzielić – mówił Rafał Rudzki, Dyrektor ds. ESG, Grupa Żabka. Przy czym komponent „S” to nie tylko dbałość o społeczeństwo, o lokalne społeczności czy prowadzenie akcji charytatywnych, lecz również o jakość produktów trafiających na sklepowe półki i o odpowiedzialny łańcuch dostaw.

Zdaniem dyrektora Rafała Rudzkiego, równie istotnym elementem jest rozwój technologii, angażowanie innowatorów i ośrodków badawczych w prace nad doskonaleniem produkcji żywności. Jednym z rezultatów jest oferowanie klientom zdrowej, zbilansowanej żywności i kształtowanie postaw zarówno konsumentów, jak i franczyzobiorców. – Komponent społeczny jest o wiele szerszy niż się powszechnie definiuje – skonkludował ekspert z Grupy Żabka.

Przyszłość ESG i zrównoważonego rozwoju: rekomendacje ekspertów

ESG Jako Odpowiedź na Globalne Wyzwania


Paneliści zgodzili się, że ESG nie może skończyć się na debatach, lecz musi przekładać się na konkretne działania, które odpowiadają na globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne czy nierówności społeczne.

 1. ESG to przede wszystkim zmiana sposobu myślenia
 2. ESG to metoda strategicznego zarządzania organizacją i dzielenia się wartościami
 3. Zrównoważony rozwój jest możliwy poprzez zrównoważone relacje międzyludzkie
 4. Fundamentem wszystkich komponentów ESG jest inkluzywność
 5. Walka o komponent „E” nie może odbywać się kosztem komponentu „S”
 6. Komponent „S” jest najistotniejszym elementem z triady ESG
 7. Szacunek do takiej wartości jak uczciwość jest warunkiem skuteczności działań ESG
 8. Współpraca firm przy niektórych projektach ESG może zwiększać efektywność działań
 9. Łańcuch dostaw powinien łączyć się z łańcuchem wartości
 10. Komponent „S” należy traktować szerzej niż do tej pory
 11. ESG musi odpowiadać na realne wyzwania

W kierunku zrównoważonej przyszłości


III Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa” pokazał, że autentyczne zaangażowanie w zrównoważony rozwój i integracja zasad ESG w codzienne działania firm są kluczowe dla budowania lepszego jutra. Inkluzywność, współpraca między firmami i odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw to filary, na których powinien opierać się każdy model biznesowy zainteresowany zrównoważonym rozwojem.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Nauki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska.

Partnerem Strategicznym jest: ORLEN.

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Żabka.

Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU, Huawei Polska, DS Smith. 

Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, PwC, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies oraz COGIT, Dobra Fundacja, Bio Planet, LONGI Solar oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska. 

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl, Świat OZE.

Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/3-kongres-esg/

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce ESG, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka, ESG /AIN/ 6.02.2024, akt. 9.02.2024