David Evangelista III Kongres ESG

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa. Gościem David Evangelista

Agencja Informacyjna: III Kongres ESG – Europa już w środę 31 stycznia 2024 r. Gościem socjalnym kongresu będzie David Evangelista – dyrektora zarządzającego Olimpiad Specjalnych w Europie i Euroazji.Osoby z niepełnosprawnością chcą się angażować w pracę

Z badań panelu badawczego Ariadna wynika, że aż 41 proc. przedsiębiorstw w Polsce nadal niechętnie zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami. Z 3.000.000 tych osób aż 2.500.000 jest poza rynkiem pracy. – „Dane na temat osób z niepełnosprawnościami, które znajdują się poza rynkiem , są ogromnie przygnębiające.” – Ocenia Piotr Konopka – ekspert rynku pracy osób z niepełnosprawościami.

– „Zdecydowana większość ludzi posiada potrzebę poczucia przydatności. Przeważnie zaspokaja to praca. Z danych wynika, że 2.500.000 osób z niepełnosprawnościami tego powodu jest pozbawiona możliwości samorealizacji. Czują się one dyskryminowane na rynku pracy. W efekcie odczuwają izolację i wiąże się to z dodatkowymi niepożądanymi obciążeniami psychicznymi. Wykonywanie pracy przez osobę z niepełnosprawnością jest również sposobem na rehabilitację takiej osoby, przewrócenia jej odpowiedniego miejsca w społeczeństwie. Ponadto praca to możliwość nawiązywania kontaktów społecznych. Brak pracy prowadzi do izolacji. To skutki takiej sytuacji po stronie niezatrudnionych osób z niepełnosprawnościami.” – Wyjaśnia Piotr Konopka – ekspert rynku pracy osób z niepełnosprawościami.

III Kongres ESG: Korzyści dla gospodarki z zatrudniania osób z niepełnosprawnosciami

„Koszty i i straty po stronie pracownika to jeszcze nie koniec.” – Zaznacza Piotr Konopka – ekspert rynku pracy osób z niepełnosprawościami. – „Proszę sobie wyobrazić jak zmieniłby się rynek pracy, cierpiący na brak pracowników, gdyby został zasilony armia 2.500.000 osób? To byłyby coś wyjątkowego. Warto też pamiętać, że stanowiska osób z niepełnosprawniościami są dofinansowywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, więc to dla pracodawców szansa na pozyskanie pracowników, których zatrudnienie jest tańsze. Warto też zaznaczy, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnością jest właściwą odpowiedzią na wdrażane przez Unię Europejską zasady ESG.

Instytut Biznesu w tej sprawie wiosną 2023 roku ogłosił „Rekomendację dotyczącą poprawy sytuacji materialnej osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.” – Przypomina Piotr Konopka – ekspert rynku pracy osób z niepełnosprawościami.

https://instytutbiznesu.com.pl/wp-content/uploads/2023/03/REKOMENDACJA-Instytutu-Biznesu-dotyczaca-poprawy-sytuacji-materialnej-osob-z-niepelno-sprawnosciami-i-ich-opiekunow-1.pdf

III Kongres ESG: Praca z osobami z niepełnosprawnościami

„Czy polskie przedsiębiorstwa chętnie zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami?” – to jedno z pytań w ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna, zrealizowanego w czerwcu 2023 r. na zlecenie Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, głównego organizatora Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa. Aż 41 proc. ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie nie” i „raczej nie”. „Zdecydowanie tak” i „raczej tak” odpowiedziało z kolei 34 proc. pytanych, a „trudno powiedzieć”– 25 proc. 

Jednocześnie z badania wynika, że dla 80 proc. wszystkich ankietowanych osoby z niepełnosprawnościami są pełnowartościowymi pracownikami. Z kolei 72 proc. badanych pracowników z niepełnosprawnościami jest zdania, że pracodawca mógłby wprowadzić jakieś udogodnienia lub ulepszenia, żeby poprawić warunki pracy osób niepełnosprawnych.” – Mówi Tomasz Baran – partner merytoryczny Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, adiunkt w Katedrze Biznesu i Innowacji Społecznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jak dodaje, pozytywny stosunek do pracowania razem z osobami z niepełnosprawnościami deklaruje 55 proc. badanych, obojętny 43 proc., a negatywny jedynie 2 proc.

Kobiety nieliczne w zarządach spółek giełdowych w Polsce

Innym przykładem wykluczenia jest fakt, że kobiety stanowią jedynie 13 proc. członków zarządu i 6 proc. prezesów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do tego dochodzi dyskryminacja płacowa – luka płacowa między mężczyznami, a kobietami wynosi w Polsce około 20 proc. Według szacunków Banku Światowego likwidacja nierówności na rynku pracy może zaowocować wzrostem zamożności o 14 proc. w skali świata.

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa: David Ewangelista – wyjątkowy gość

David Evangelista – dyrektor zarządzający Olimpiad Specjalnych w Europie i Euroazji, jest ekspertem w kwestiach związanych z rozwojem międzynarodowym, niepełnosprawnością i stosunkami rządowymi.

– „Idea Olimpiad Specjalnych narodziła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a jej początki sięgają lat 60. XX wieku, gdy Eunice Kennedy Shriver, siostra Johna Kennedy’ego – prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, podjęła się stworzenia międzynarodowej organizacji sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – przypomina David Evangelista – Dyrektor  zarządzający Olimpiad Specjalnych w Europie i Euroazji.

– „Sportowcy Olimpiad Specjalnych są ogromnie silnymi i efektywnymi nauczycielami. Każdego dnia przypominają nam, niezależnie od umiejętności i możliwości, każdy z nas może wnieść bardzo dużo do naszych narodów, społeczeństw – zarówno w sporcie jak i poza nim. Dzięki daniu szansy, upodmiotowieniu – sportowcy Olimpiad Specjalnych są ważnymi i zaangażowanymi członkami społeczności lokalnych i społeczeństwa jako całości: jako obywatele, wolontariusze, zawodnicy, pracownicy, liderzy czy przyjaciele.” – Twierdzi David Evangelista – dyrektor zarządzający Olimpiad Specjalnych w Europie i Euroazji.

David Evangelista – ekspert

David Evangelista jest ekspertem w obszarach budowania relacji rządowych i globalnego partnerstwa na rzecz wsparcia marginalizowanych populacji. W ramach Special Olympics Europe Eurasia odpowiada za działania i rozwój Olimpiad Specjalnych w 58 krajach Zachodniej, Środkowej, i Wschodniej Europy oraz Azji Centralnej. Zasiada także w Radzie Doradczej ds. dyplomacji multilateralnej Instytutu Organizacji Narodów Zjednocoznych do spraw Badań i Szkoleń (UNITAR), jest także członkiem Rady Doradczej Komitetu Inicjatywy Różnorodności i Produktywności w London School of Economics. Był członkiem-założycielem Globalnego Sojuszu na rzecz Integralności Sportu (SIGA) i Grupy Wysokiego Szczebla ds. Dyplomacji Sportowej przy Komisji Europejskiej. 

Już niebawem III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa!

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa odbędzie się 31 stycznia 2024 r. w Warszawie (w formie hybrydowej). Głównymi organizatorami są: Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji. Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów.

W trakcie III Kongresu ESG – Europa sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym będą tym razem analizowane przez pryzmat zmian społecznych. Eksperci poruszą takie tematy jak: wyzwania ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, zrównoważona konsumpcja – czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego w modzie i handlu, wykluczenia na rynku pracy, wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ewolucją ESG, walka ze stereotypami.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Diaverum, Hasco-Lek, Lidl Polska, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).Partnerem wspierającym jest Polska Grupa Porcelanowa. Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites. Partnerami badawczymi są PSMM Monitoring&More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, tygodnik Gazeta Polska, portale: Agencja Informacyjna, ngo.pl, Obserwator Gospodarczy, PracodawcaGodnyZaufania.pl, RaportCSR.pl, Raport ESG, oESG.pl.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /KAM/ 28.11.2023

Fot. X David Evangelista