Rośnie liczba osób z niepełnosprawnościami, które znajdują zatrudnienie

 

Ponad półtora miliona osób w Polsce w wieku produkcyjnym to osoby z różnego typu niepełnosprawościami. Większość z nich ma trudności w znalezieniu pracy barierą jest gąszcz przepisów, stereotypy i niezrozumienie. Są jednak przykłady, które pokazują, że osoby z niepełnosprawnościami są tak samo efektywne jak inni pracownicy. Przykładem jest Poczta Polska, która od 3 lat systematycznie angażuje pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Dynamika zatrudnienia takich ósób wynosi ok. 20 proc.  rok do roku.

 

Takie są główne konkluzje z debaty „Praca bez barier – rola pracodawcy w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością”, zorganizowanej przez organizatorów konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” (Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i Agencji Impressarium), która odbyła się 9 września 2019 roku. W dyskusji wzięli udział udział: Agnieszka Grzegorczyk – dyrektor zarządzający Pionu Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej, Piotr Soroczyński – główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, Monika Hołymczuk – pomysłodawczyni projektu Narodowy Program Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością, ekspert Instytutu Biznesu, Dorota Habich – wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Katarzyna Mirkowska – psycholog i wieloletni specjalista zarządzania kapitałem ludzkim. Moderatorem debaty był  Damian Kuraś – rzecznik prasowy Stowarzyszenia „Olimpiady Specjalne”.

 

Dorota Habich, wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uważa, że sytuacja osób z niepełnosprawnościami jest zadowalającą, albowiem „współczynnik aktywności zawodowej takich osób (w wieku produkcyjnym) w 2018 roku wynosił 28,3 proc., a wskaźnik zatrudnienia wyniósł 26,2 proc.”. Jej zdaniem „aby zwiększyć poziom aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnościami, należy skoncentrować się na podwyższeniu przez nich kompetencji i wykształcenia”.

 

Bardziej krytyczne stanowisko zaprezentował Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, który zwraca uwagę, że

„Jeżeli popatrzeć na statystyki to pracuje pół miliona ludzi z niepełnosprawnościami. Jednak 2,5 mln jest wciąż bierna zawodowo. Coraz bardziej popularną formą zatrudniania jest telepraca, co otwiera drzwi dla wielu osób z niepełnosprawnością, którzy do tej pory nie mogli wyjść z domu, bądź mieli w tym zakresie ograniczenia. Często jednak niepełnosprawni muszą walczyć z systemem, który zamiast nagradzać ich za aktywność, często ich karze – bardzo często podjęcie zatrudnienia skutkuje bowiem np. utratą jakiegoś świadczenia. Edukacja zarówno pracowników, pracodawców jak i właśnie decydentów w tym zakresie jest tu kluczowa”.

 

Pozytywnym przykładem na rynku pracy jest jeden z największych pracodawców Poczta Polska, która za cel stworzenie warunków pracy odpowiednich dla wszystkich pracowników, również tych z niepełnosprawnościami.

Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor zarządzający Pion Kapitału Ludzkiego powiedziała, że

„.Poczta Polska podjęła współpracę m. in. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Fundacją „Aktywizacja”, co umożliwiło zatrudnienie więcej osób z niepełnosprawnościami. Teraz w Poczcie Polskiej pracuje ok. 1730 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowi ok. 2,2 proc. wszystkich zatrudnionych”.

 

Instytut Biznesu uważa, że przy wdrożeniu odpowiednich rozwiązań możliwe jest zagospodarowanie potencjału 75 proc. osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym, które obecnie nie pracują.

W efekcie oznacza to aktywizację zawodową 12 proc. ogółu osób w okresie ich aktywności zawodowej czyli ludzi, którzy na rynku pracy są równie dobrzy co inni. Instytut Biznesu opracował projekt nazwany Narodowym Programem Pracy Osób z Niepełnosprawnościami. Jest on inspirowany rozwiązaniami, które w chwili obecnej obowiązują m. in. we Francji.

 

„Wprowadzenie osób z niepełnosprawnością na rynek pracy oznacza zaspokojenie potrzeb pracodawców względem kapitału ludzkiego oraz działanie na rzecz samych, tych osób, które dzięki pracy mogą się realizować życiowo. W przypadku wprowadzenia ich na rynek pracy powiększa się potencjał gospodarczy Polski, albowiem rośnie produkt krajowy brutto (PKB) a także konsumpcja, a więc również przychody dla budżetu”. – Wyjaśnia Monika Hołymczuk – ekspert Instytutu Biznesu i Pomysłodawczyni Projektu Narodowego Programu Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /BEJ/ 09.09.2019