Wzrost gospodarczy Chin 2024 r.

Wzrost gospodarczy Chin w 2024 r. – koncentracja na energii odnawialnej, pojazdach elektrycznych i rynkach eksportowych

Agencja Informacyjna – AI World | Jaki będzie wzrost gospodarczy Chin w 2024 roku? Według analityków Allianz Trade Chiny szukają nowych silników wzrostu gospodarczego w obliczu osłabienia rynku nieruchomości i inwestycji zagranicznych, koncentrując się na energii odnawialnej, pojazdach elektrycznych i rynkach eksportowych.

Ewoluująca gospodarka Chin z naciskiem na energię odnawialną, pojazdy elektryczne i eksport.
Ewoluująca gospodarka Chin z naciskiem na energię odnawialną, pojazdy elektryczne i eksport.

Allianz Trade: Wzrost gospodarczy Chin w obliczu wyzwań rynkowych

Inteligentne liczniki Esmetric Group działają już w ponad 2 000 000 domów w Polsce.

W czasach, gdy sektor nieruchomości przechodzi od bohatera do zera, a inwestycje zagraniczne maleją, Chiny znajdują się na rozdrożu, desperacko potrzebując nowych silników wzrostu gospodarczego. Niegdyś bujający rynek nieruchomości odnotował drastyczny spadek wzrostu o -26% w porównaniu do poziomów sprzed pandemii.

Tymczasem starzejąca się populacja i spowalniająca urbanizacja rzucają długie cienie na długoterminowe perspektywy. Z drugiej strony, chiński eksport pozostaje silny, podkreślając niezachwianą rolę kraju jako globalnego dostawcy. Jednak zmiana uwagi na sektory o wyższej wartości dodanej w imporcie z Chin przez UE oraz rosnąca liczba towarów, dla których Chiny są kluczowym dostawcą, sygnalizują zniuansowaną trajektorię dla dynamiki eksportu Chin według ekspertów Allianz Trade.

Ambicje wzrostu gospodarczego Chin w obliczu spowolnienia w sektorze nieruchomości i inwestycjach zagranicznych

Gospodarka Chin, bardziej niż kiedykolwiek, wymaga nowych napędów wzrostu. Obecna dekada przedstawiła formidablnie wyzwania, w tym rygorystyczne środki kontroli pandemii i chwiejący się sektor nieruchomości. Niemniej jednak, gospodarka zdołała przetrwać te burze, częściowo dzięki akomodacyjnej polityce publicznej. Jednakże, gdy stare silniki gospodarki – szczególnie nieruchomości i inwestycje zagraniczne – zaczynają tracić parę, istnieje imperatyw dla wsparcia politycznego, aby przeprowadzić gospodarkę przez strukturalne dostosowania i ponownie zapalić zaufanie konsumentów i biznesu.

Chińska Republika Ludowa oczami ekspertów Allianz Trade
Chińska Republika Ludowa oczami ekspertów Allianz Trade

Allianz Trade stworzyło atlas ryzyka krajów. Aż 21 gospodarek podwyższy swój rating ryzyka biznesowego.

Sektor nieruchomości: Zmiana z boomu na zastój

Sektor nieruchomości, znaczący napęd wzrostu w przeszłości, zmagał się z przeciwnościami od połowy 2021 roku. Polityki regulacyjne mające na celu łagodzenie ryzyka doprowadziły do kryzysu płynności u deweloperów, zapoczątkowując kryzys, który trwa. Spadek sektora jest wyraźny, z tempem wzrostu o -26% od poziomów sprzed pandemii. Jednakże, wzrost liczby ukończonych jednostek mieszkaniowych w 2023 roku daje wskazówki co do wysiłków stabilizowania rynku i przywracania zaufania kupujących. Pomimo tych środków, długoterminowe perspektywy pozostają ponure, pogarszane przez starzejącą się populację i spowolnienie urbanizacji.

Inwestycje zagraniczne: Nawigacja między krótkoterminowymi czynnikami taktycznymi a długoterminowymi czynnikami strukturalnymi

Atrakcyjność Chin dla inwestorów zagranicznych maleje z powodu wolniejszego wzrostu, barier regulacyjnych i pogarszającej się geopolityki. Po raz pierwszy w historii, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach stały się ujemne w trzecim kwartale 2023 roku. Zarówno krótkoterminowe przyczyny taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne odgrywają rolę w tym trendzie. Ankiety Amerykańskiej i Europejskiej Izby Handlowej w Chinach podkreślają rosnące obawy wśród inwestorów, z notablem procentem już przenoszącym inwestycje poza Chiny.

Popyt eksportowy: Rola Chin jako kluczowego globalnego dostawcy

Pomimo zmian geopolitycznych, rola Chin jako kluczowego globalnego dostawcy pozostaje niezmienna. Zależność od Chin jako kluczowego dostawcy rosła z biegiem czasu, z USA będącymi najbardziej narażonymi ze względu na prawie 50% ich importu z Chin będącego krytycznie zależnym. Ta trwała pozycja w globalnym łańcuchu dostaw ma nadal zapewniać pewne wsparcie dla wzrostu Chin.

Wzrost gospodarczy Chin w 2024 r.

W porcie Tianjin działa pierwszy kierowany sztuczną inteligencją zeroemisyjny terminal

Allianz Trade patrzy w przyszłość: Skupienie Chin na produkcji o wyższej wartości dodanej i energii odnawialnej

Chiny dążą do tego, aby produkcja o wyższej wartości dodanej, takie jak „nowa trójka” branż (pojazdy elektryczne, baterie i produkty energetyki słonecznej), stały się ich głównymi silnikami wzrostu. Chińskie pojazdy elektryczne szybko zdobyły globalny udział w rynku, napędzane szybkim wzrostem sektora pojazdów elektrycznych. Pomimo niedawnego spowolnienia globalnego popytu, pojazdy elektryczne mają pozostać jasnym punktem w sektorze motoryzacyjnym.

Dominacja Chin jest również silna w sektorze baterii, kontrolując prawie 56% globalnego udziału w rynku baterii do pojazdów elektrycznych. Ponadto, znaczące postępy w dziedzinie energii odnawialnej, z Chinami odpowiadającymi za ponad 80% globalnej zdolności produkcyjnej modułów słonecznych, podkreślają silną pozycję Chin w wschodzących branżach. Jednakże, wyzwania takie jak wojna o chipy, protekcjonizm, napięcia geopolityczne i ryzyko nadwyżki mocy produkcyjnych, zapasów i dźwigni finansowej mogą wystawić obecną dominację i przyszły wzrost Chin na próbę w tych sektorach.

Wzrost gospodarczy Chin w 2024 r.

Chiny okiem analityków Allianz Trade FAQs

Jakie są główne przyczyny spowolnienia w sektorze nieruchomości w Chinach?

Sektor nieruchomości w Chinach doświadczył spowolnienia z powodu kombinacji czynników, w tym zaostrzenia polityki kredytowej skierowanej na ograniczenie zadłużenia wśród deweloperów nieruchomości, co doprowadziło do kryzysu płynności. Ponadto, szybko starzejąca się populacja i spowolnienie tempa urbanizacji zmniejszyły popyt na nowe mieszkania, co dodatkowo osłabiło sektor.

Dlaczego inwestycje zagraniczne w Chinach zaczęły słabnąć?

Inwestycje zagraniczne w Chinach słabną z powodu wolniejszego wzrostu gospodarczego, wzrostu barier regulacyjnych, a także pogarszającej się geopolityki. Krótkoterminowe czynniki taktyczne, takie jak rozbieżności w polityce monetarnej między Chinami a innymi gospodarkami, również wpływają na zmniejszenie atrakcyjności Chin dla inwestorów zagranicznych.

Jakie branże mają stać się nowymi motorami wzrostu dla Chin?

Chiny skupiają się na branżach o wyższej wartości dodanej, w tym na produkcji pojazdów elektrycznych, baterii litowo-jonowych oraz produktach wykorzystujących energię słoneczną, aby stymulować wzrost gospodarczy. Te sektory, wspierane przez politykę rządową i inwestycje, mają potencjał stania się nowymi silnikami wzrostu dla chińskiej gospodarki.

Jakie działania podejmują Chiny, aby wspierać rozwój pojazdów elektrycznych?

Chiny wprowadziły szereg zachęt, w tym dotacje, ulgi podatkowe i zamówienia publiczne, aby wspierać rozwój i produkcję pojazdów elektrycznych (EV). Te polityki pomogły chińskim producentom EV, takim jak BYD i NIO, w szybkim rozwoju i ekspansji zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Jakie są długoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego Chin?

Allianz Trade prognozuje, że chińska gospodarka wzrośnie średnio o +3,9% w latach 2025-2029, co oznacza spowolnienie w porównaniu do wcześniejszych prognoz. Długoterminowy wzrost będzie zależał od zdolności Chin do przeprowadzenia strukturalnych dostosowań gospodarczych i innowacji w nowych sektorach.

Jak zmienia się rola Chin w globalnym łańcuchu dostaw?

Chiny nadal odgrywają kluczową rolę jako globalny dostawca, szczególnie w produkcji towarów o wyższej wartości dodanej. Pomimo globalnych debat na temat dywersyfikacji łańcuchów dostaw, zależność od Chin jako krytycznego dostawcy w niektórych sektorach, takich jak elektronika i komponenty, pozostaje silna.

Jakie wyzwania stoją przed dominacją Chin w sektorze odnawialnych źródeł energii i baterii?

Chiny mogą napotkać wyzwania, takie jak wzrost środków protekcjonistycznych i zwiększona konkurencja międzynarodowa, co może wpłynąć na ich dominację w sektorach odnawialnych źródeł energii i baterii. Ponadto, napięcia geopolityczne i ryzyko związane z nadwyżką mocy produkcyjnych mogą również stanowić przeszkody dla przyszłego wzrostu.

Jakie kroki podejmują Chiny, aby zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność na arenie międzynarodowej?

Chiny inwestują znacząco w badania i rozwój (R&D), edukację skoncentrowaną na STEM i rozwój technologii krytycznych, takich jak sztuczna inteligencja, 5G i biotechnologia, aby zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na świecie. Wzrost wydatków na R&D i strategiczne inicjatywy państwowe mają na celu przesunięcie Chin w górę łańcucha wartości globalnego.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego i zrównoważona konsumpcja to kluczowe tematy którymi zajmował się III Kongres ESG w Warszawie. Poznaj opinie ekspertów i najważniejsze rekomendacje.

Podsumowanie

Gdy Chiny nawigują przez okres wolniejszego wzrostu, potrzeba nowych silników wzrostu staje się coraz bardziej oczywista. Przesunięcie z tradycyjnych sektorów, takich jak nieruchomości i inwestycje zagraniczne, w kierunku energii odnawialnej, pojazdów elektrycznych i utrzymania swojej siły eksportowej przedstawia ścieżkę do zrównoważonego wzrostu. Jednakże, nawigacja przez wyzwania geopolityczne, konkurencję technologiczną i dostosowania polityki krajowej będzie kluczowa dla Chin, aby utrzymać swój ekonomiczny impet i osiągnąć swoje długoterminowe ambicje wzrostu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji z działu AI World Agencja Informacyjna.

AI World, /EST, Allianz Trade 3.02.2024