Chińska Republika Ludowa - analiza Allianz Trade - ilustracja

Chińska Republika Ludowa w oczekiwaniu na stymulację w 2024 r.

Agencja Informacyjna – AI World: Chińska Republika Ludowa okiem analityków Allianz Trade. Czy duży wzrost PKB w 2023 r. przełoży się sukcesy gospodarcze w roku bieżącym?

Chińska Republika Ludowa oczami ekspertów Allianz Trade
Chińska Republika Ludowa osiągnęła +5,3 proc. wzrostu PKB w 2023 r. – Ilustracja DALL-E.

Chińska Republika Ludowa z dużym wzrostem PKB w 2023 r.

Zgodnie z oczekiwaniami analityków Allianz Trade wzrost produktu krajowego brutto Chińskiej Republiki Ludowej w 2023 r. wyniósł +5,2 proc., przekraczając zaplanowany oficjalny cel, ale odzwierciedlając słabości, w tym uporczywie niską ufność konsumencką i załamanie na rynku nieruchomości. W 2024 r. konieczne będzie dalsze łagodzenie polityki, aby przywrócić zaufanie. W tym roku można się spodziewać, że wzrost PKB wyniesie +4,6 proc.

Chińska Republika Ludowa: czynniki wzrostu w 2024 r.

Według ekspertów Allianz Trade schodzące gałęzie przemysłu i zaawansowana produkcja (nowe pojazdy napędzane energią elektryczną, energia odnawialna, baterie, roboty przemysłowe, by wymienić tylko najlepsze) mogą stać się bardziej zrównoważonymi czynnikami wzrostu w dłuższej perspektywie, ale na razie nie są one wystarczająco duże, a dalszy rozwój napotka wyzwania.

Słabe zaufanie konsumentów

Rok 2023 rozpoczął się od nadziei na odbicie napędzane przez konsumentów, które zostały szybko przerwane po I kwartale w kontekście dalszego gwałtownego spadku w sektorze nieruchomości i uporczywie słabego zaufania. Zaufanie konsumentów tak naprawdę nie odbiło się od minimów z okresu lockdownu w 2022 r. (średnio na poziomie 87,1 w okresie od kwietnia do listopada 2023 r., po 93,6 w I kwartale 2023 r. i 87,2 w okresie od kwietnia do grudnia 2022 r.).

Z kolei zaufanie przedsiębiorców i zamiary zatrudniania także nie są zbyt ożywione (wskaźnik warunków biznesowych CKGSB na poziomie 47,8 w grudniu 2023 r. w porównaniu ze średnią sprzed pandemii wynoszącą 55,9, a wskaźnik rekrutacji na poziomie 55,2 w grudniu 2023 r. w porównaniu ze średnią sprzed pandemii wynoszącą 68,1). 

Zaufanie przedsiębiorców i zamiary zatrudniania także nie są zbyt ożywione w Chińskiej Republice Ludowej – ilustracja DALL-E

Wzrost dyspozycyjnego dochodu gospodarstw domowych

W tym kontekście dochód do dyspozycji gospodarstw domowych wzrósł w 2023 r. o skromne +6,1 proc. rok do roku w ujęciu realnym. Chociaż jest on wyższy niż ogólny wzrost produktu krajowego brutto, jest on jednocześnie niższy niż w 2021 r. (+8,1 proc.) lub przed pandemią koronawirasa SARS-CoV-2 (średnio +6,7 proc. w latach 2015-2019). 

Sprzedaż detaliczna spowolniła do +7,4 proc. rok do roku w grudniu 2023 r. (wobec +10,1 proc. w poprzednim miesiącu) z powodu słabnącej sprzedaży samochodów i sprzętu artykułów gospodarstwa domowego (choć gastronomia radziła sobie lepiej). 

Allianz Trade: Konieczne dalsze poluzowanie polityki

Analitycy Allianz Trade szacują, że konsumpcja prywatna w Chinach w ujęciu nominalnym znalazła się w 2023 r. prawie -10 proc. poniżej trendu sprzed pandemii koronawirasa SARS-CoV-2 – mniej więcej z powrotem na poziomie luki obserwowanej w 2020 r. Dla porównania, w 2023 roku lepiej radziły sobie inwestycje przemysłowe i infrastrukturalne.

W 2024 r. konieczne będzie dalsze poluzowanie polityki, aby przywrócić zaufanie. Można się spodziewać się, że wzrost produktu krajowego brutto wyniesie w 2024 roku +4,6 proc. Inwestycje infrastrukturalne były wspierane przez politykę fiskalną, ponieważ samorządy lokalne otrzymały większą swobodę finansowania. 

Chińska Republika Ludowa: obniżki stóp procentowych?

Allianz Trade oczekuje, że w 2024 r. limit specjalnych obligacji samorządowych zostanie zwiększony do 4,2 bln RMB (z 3,8 bln RMB), podczas gdy rząd centralny Chińskiej Republiki Ludowej może wyemitować długoterminowe obligacje specjalne o wartości 1 bln RMB.

Wspierająca polityka pieniężna pomoże ułatwić takie emisje. Nastawienie polityki pieniężnej wyraźnie zmieniło się na łagodne w drugiej połowie 2023 r., chociaż od 2022 r. wydajność kredytowa była niska. Oznacza to, że potrzeba więcej luzowania i kredytów, aby osiągnąć (oczekiwany) wzrost na jednostkę PKB. 

W 2024 r. Analitycy Allianz Trade spodziewają się dwóch obniżek stóp procentowych (łącznie -20 pb), którym towarzyszyć będzie uwolnienie długoterminowej płynności poprzez dwie obniżki stopy rezerwy obowiązkowej (łącznie -50 pb). Kontekst obrotu amerykańskiej Rezerwy Federalnej powinien umożliwić takie poluzowanie, łagodząc presję na parę USD/CNY (która w przeszłości miała wpływ na zaufanie na rynku chińskim).

Wreszcie, aby jeszcze bardziej wzmocnić zaufanie, decydenci muszą dążyć do stabilizacji cen w sektorze nieruchomości, kontynuując takie działania, jak złagodzenie zasad zakupu, zmniejszenie wymagań dotyczących zaliczek i oprocentowania kredytów hipotecznych. Złagodzenie polityki powinno zatem stanowić bufor dla całej gospodarki, która według oczekiwań Allianz Trade wzrośnie w 2024 roku o +4,6 proc.

Chińska Republika Ludowa największym eksporterem samochodów na świecie. Ilustracja DALL-E.

Chińska Republika Ludowa – największy eksporter samochodów na świecie

Nowe gałęzie przemysłu i zaawansowana produkcja mogą stać się bardziej zrównoważonymi czynnikami wzrostu w dłuższej perspektywie, ale na razie nie są one wystarczająco duże, a ichdalszy rozwój będzie napotykał wyzwania w perspektywie krótkookresowej. Pomimo wielu słabości, rok 2023 był również rokiem, w którym Chińska Republika Ludowa stała się największym eksporterem samochodów na świecie, napędzanym przez rosnący globalny popyt na pojazdy elektryczne.

Inne strategiczne sektory, takie jak baterie, panele słoneczne i roboty przemysłowe, również radziły sobie bardzo dobrze. Choć szybko się rozwijają, na razie te wschodzące branże nie są wystarczające, aby zrekompensować załamanie na rynku nieruchomości. Co więcej, coraz bardziej napięty kontekst geopolityczny może stanowić wyzwanie dla dalszego rozwoju, zarówno pod względem postępu technologicznego, jak i popytu końcowego. 

Trzecie plenum Chińskiej Partii Komunistycznej opóźnione

Decydenci Chińskiej Republiki Ludowej z pewnością uczynią zaawansowaną produkcję i samowystarczalność częścią długoterminowego planu wzrostu gospodarki, ale na tym etapie potrzebne są dalsze uzgodnienia. Trzecie plenum Chińskiej Partii Komunistycznej zostało opóźnione bez ustalenia daty i powinno określić kierunek chińskiej gospodarki na nadchodzące lata. Parlamentarne “dwie sesje”, które prawdopodobnie odbędą się na początku marca 2024 r., ujawnią oficjalne cele gospodarcze na 2024 rok.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka, /DEC, Allianz Trade 26.01.2024. Ilustracje: DALL-E