Ponad 300 chińskich technologii dla miliona afrykańskich gospodarstw rolnych

Chińska Republika Ludowa znacząco przyczyniła się do rozwoju rolnictwa w Afryce, wprowadzając ponad 300 zaawansowanych technik rolnych. Działania te przyniosły korzyść ponad milionowi afrykańskich gospodarstw rolnych, co podkreśla minister rolnictwa i spraw wiejskich ChRL, Tang Renjian.

24 chińskie centra demonstracji technologii w Afryce

Tang Renjian wypowiedział się na temat wkładu Chińskiej Republiki Ludowej w afrykańskie rolnictwo podczas uczestnictwa w 2. Forum Współpracy Chiny-Afryka w dziedzinie Rolnictwa. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, ChRL zaangażowała się w ustanowienie 24 centrów demonstracji technologii rolniczych na kontynencie afrykańskim. Działania te stanowiły platformę dla rozwoju i prezentacji nowoczesnych technik rolniczych.

Inżynierowie z Chin szkolą rolników

Ponadto, Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wiejskich Chińskiej Republiki Ludowej zaoferowało ponad 10 000 szkoleń dla afrykańskich kierowników i specjalistów technicznych. Te inicjatywy miały na celu podniesienie kwalifikacji lokalnych rolników i pracowników sektora rolnego, co przyczyniło się do zwiększenia wydajności i modernizacji rolnictwa w Afryce.

Mechanizacja rolnictwa i nowe uprawy

Minister Tang Renjian podkreślił także plany dalszego wsparcia Afryki w modernizacji rolnictwa. ChRL zamierza pomóc afrykańskim krajom w promowaniu lepszych odmian roślin i technik rolniczych, zwiększeniu mechanizacji rolnictwa oraz poprawie wydajności głównych upraw. Te kroki mają na celu dalsze zwiększenie efektywności rolnictwa afrykańskiego i wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego kontynentu.

Rozwój współpracy gospodarczej między ChRL a Afryką

Relacje gospodarcze między Chińską Republiką Ludową a Afryką mają długą historię, która sięga zakończenia chińskiej wojny domowej w 1947 roku. ChRL wspierała wiele afrykańskich ruchów wyzwoleńczych podczas zimnej wojny. Od 1950 roku, z wyjątkiem jednego, każdego roku pierwszą wizytę zagraniczną ministra spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej odbywała się w kraju afrykańskim. W styczniu 2023 r., nowy minister spraw zagranicznych ChRL, Qin Gang, odwiedził pięć afrykańskich krajów i Unię Afrykańską.

Strategia „Going Out”

Strategia „Going Out”, zapoczątkowana przez Chińską Republikę Ludową w 1999 r., zachęcała firmy Państwa Środka do inwestowania poza granicami kraju. Była to deklaracja rosnącej potęgi gospodarczej Pekinu i stworzyła nową falę chińskiego zaangażowania w Afryce. W listopadzie 2003 r. odbył się pierwszy trójroczny szczyt Forum Współpracy ChRL-Afryka (FOCAC) w Pekinie, który miał na celu poprawę współpracy między Pekinem a państwami afrykańskimi.

Inicjatywa „Pasa i szlaku” w Afryce

W 2013 roku ChRL rozpoczęły inicjatywę Pasa i Szlaku (BRI), mającą na celu ożywienie dawnej drogi handlowej wzdłuż wschodniego wybrzeża Afryki. Chociaż teoretycznie inwestycje chińskie miały skupiać się na Afryce Wschodniej, wiele innych państw afrykańskich również szukało możliwości poprzez BRI, co szybko rozszerzyło zakres i ambicje inicjatywy. BRI doprowadziła do realizacji wielu znaczących projektów infrastrukturalnych w Azji i Afryce, finansowanych przez chińskie pożyczki o często niejasnych rozmiarach, charakterze i pochodzeniu.

Inwestycje zmalały, pożyczki były niespłacane

Mimo że inwestycje ChRL osiągnęły szczyt około 2016 roku, od tego czasu znacząco zmalały. Pożyczki Pekinu dla rządów afrykańskich spadły z 28,4 miliarda dolarów w 2016 roku do 1,9 miliarda dolarów w 2020 roku, co było częściowo wynikiem zmieniających się priorytetów w polityce wewnętrznej Państwa Środka, a częściowo trudnościami afrykańskich krajów w spłacie pożyczek.

Wymiana handlowa rośnie

Wartość dwustronnej wymiany handlowej między Chińską Republiką Ludową a Afryką systematycznie wzrastała przez ostatnie dwie dekady. Jednak słabe ceny surowców od 2014 roku znacznie wpłynęły na wartość eksportu afrykańskiego do ChRL, podczas gdy eksport chiński do Afryki pozostał stabilny. Ze względu na zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodowane przez COVID-19, wartość handlu ChRL-Afryka w 2020 roku wyniosła 176 miliardów dolarów, co stanowi spadek z 192 miliardów dolarów w roku poprzednim. Wartość ta odbiła się w 2021 roku, osiągając 251 miliardów dolarów. W 2021 roku największym eksporterem do Państwa Środka z Afryki była Republika Południowej Afryki, po niej Angola i Demokratyczna Republika Konga. Nigeria pozostała największym nabywcą chińskich towarów, za nią Południowa Afryka i Egipt.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, AI World /AIN, news.cn/ 15.11.2023

Ilustracja: DALL-E