„One Health – Jedno Zdrowie”: wizja zintegrowanego zdrowia w centrum 5. Kongresu „Zdrowie Polaków”


Agencja Informacyjna: Podczas 5. Kongresu „Zdrowie Polaków”, który odbył się w dniach 13-14 listopada, wybitni eksperci i decydenci zgromadzili się, aby dyskutować o holistycznym podejściu do zdrowia, obejmującym zarówno ludzi, jak i otaczające ich środowisko. Idea „One Health – Jedno Zdrowie” dominowała w rozmowach, podkreślając nierozerwalne powiązania zdrowia jednostki z ekosystemem.

Prof. Henryk Skarżyński: Kluczowe jest szerokie spojrzenie na zdrowie


Kongres, który odbył się w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, zebrał ponad 500 przedstawicieli świata nauki, medycyny, kultury, sportu i gospodarki. Prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący Rady Programowej Kongresu, zaznaczył, że kluczowe jest szerokie spojrzenie na zdrowie i zrozumienie jego złożonych zależności z jakością otaczającego nas środowiska. Marszałek-Senior Marek Sawicki w liście do organizatorów również zwrócił uwagę na ważność kompleksowego podejścia do kwestii zdrowotnych.

Jednostka i ekosystem

– Naszym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie szerokiego spojrzenia na zdrowie człowieka oraz zrozumienie skomplikowanych zależności między ludzkim zdrowiem a jakością otaczającego nas środowiska. Nasza filozofia jest holistyczna, uwzględniająca wpływ środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi na ogólną równowagę zdrowotną. Wierzymy, że zdrowie jednostki i zdrowie ekosystemu są ze sobą nierozerwalnie związane – podkreśla prof. Henryk Skarżyński przewodniczący Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”, dyrektor Światowego Centrum Słuchu.

200 cenionych czasopism medycznych

Znaczenie holistycznej wizji zdrowia zostało podkreślone przez apel redaktorów ponad 200 cenionych czasopism medycznych, którzy wezwali do uznania kryzysu klimatycznego i bioróżnorodności za globalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Prof. Skarżyński zwrócił uwagę na to, że harmonijne współistnienie ludzi, zwierząt domowych i dzikich, roślin oraz środowiska jest kluczem do zdrowia człowieka.

Różne czynniki wpływające na zdrowie człowieka

Organizatorzy i uczestnicy Kongresu zaapelowali do wszystkich organizacji i decydentów o podjęcie działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności. Prof. Skarżyński podczas otwarcia Kongresu podkreślił, że tylko współpraca może przynieść korzyści w obliczu ogromnych wyzwań środowiskowych. – To niezwykle ważna perspektywa, która pokazuje, że zdrowie ludzi, zwierząt domowych i dzikich, roślin oraz szeroko pojętego środowiska (w tym ekosystemów) jest ściśle powiązane i współzależne. Od wzajemnego poszanowania tych elementów i ich harmonijnego współistnienia zależy człowiek – zaznaczył prof. Henryk Skarżyński

Promocja zdrowia i dobrostanu Polaków

Wydarzenie to, organizowane przy współpracy z Komitetem Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, Instytutu Narządów Zmysłów oraz fundacji „Po Pierwsze Zdrowie”, było wyjątkowym spotkaniem łączącym naukowców, ekspertów i praktyków w jednym celu – promocji zdrowia i dobrostanu Polaków. 5. Kongres „Zdrowie Polaków” zaznaczył nowy etap w podejściu do zdrowia publicznego, akcentując konieczność zintegrowanego podejścia, które łączy perspektywy medyczne, środowiskowe i społeczne. To holistyczne spojrzenie na zdrowie stanowi klucz do lepszego zrozumienia i promowania zdrowia na wszystkich poziomach społeczeństwa.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /EST/ 15.11.2023