V Kongres „Zdrowie Polaków”: One Health – Jedno Zdrowie

Agencja Informacyjna: W dniach 13-14 listopada 2023 r. odbędzie się V Kongres „Zdrowie Polaków” pod hasłem „One Health – Jedno Zdrowie”. To wyjątkowe wydarzenie jest organizowane przy współpracy Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Narządów Zmysłów oraz Fundacji „Po Pierwsze Zdrowie”.

„One Health – Jedno Zdrowie” – to koncepcja, według której środowisko przyrodnicze człowieka razem ze światem roślinnym i zwierzęcym oraz zdrowie populacji ludzkiej pozostają w ścisłym sprzężeniu zwrotnym. Właśnie ta idea będzie tematem przewodnim V Kongresu „Zdrowie Polaków 2023”, organizowanego w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach i kilku ośrodkach w Polsce. 

W 2023 roku wydarzenie organizowane jest przy współpracy Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Narządów Zmysłów oraz fundacji „Po Pierwsze Zdrowie”.

Celem V Kongresu „Zdrowie Polaków” jest określenie strategii działania różnych instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych oraz grup ekspertów, organizacji pacjentów, które w będą miały wpływ na kondycję polskiego społeczeństwa, budowanie postaw prozdrowotnych i wspieranie solidarności międzypokoleniowej.

W ramach wydarzenia odbędzie się wiele debat i paneli w kilkudziesięciu miejscach w Polsce. Odbiorcy będą mogli zapoznać się przełomowymi osiągnięciami medycyny oraz problemami, których nie można by było rozwiązać bez aktywnego udziału, wiedzy i umiejętności środowiska medycznego. Wnioski z poszczególnych debat i paneli zostaną opracowane w ramach społecznej inicjatywy i staną się punktem wyjścia do dalszych dyskusji. Całość programu uzupełnią wykłady konsultantów krajowych w kilkudziesięciu dziedzinach medycyny i wybitnych autorytetów z różnych dziedzin. Przedstawiciele organizacji pacjentów i innych instytucji pozarządowych wskażą na swoje działania w zakresie profilaktyki i dbania o własne zdrowie. 

Rok 2023 przynosi nowe wyzwania, dlatego też w tym roku dyskusje podczas V Kongresu „Zdrowie Polaków” skupione będą wokół tematu, który stanowi klucz do zrozumienia zależności między zdrowiem człowieka a jakością środowiska, w którym żyje. Organizatorzy pragną pod hasłem „One Health – Jedno Zdrowie” skupić się na integralnym podejściu do zdrowia, które uwzględnia wpływ środowiska naturalnego, zwierząt i człowieka na ogólną równowagę zdrowotną. To perspektywa, dzięki której można zobaczyć bardzo wyraźnie, że zdrowie jednostki i zdrowie ekosystemu są ze sobą nierozerwalnie związane.

Historia kongresów „Zdrowie Polaków” jest pełna inspirujących momentów. – „Wszystko zaczęło się w 2019 roku.” –Przypomina prof. Henryk Skarżyński – Przewodniczący Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”. – „Podstawą była prezentacja osiągnięć polskiej nauki i medycyny oraz ukazanie dysproporcji w postrzeganiu krajowej ochrony zdrowia. Następnie, w 2020 roku, po pierwszych doświadczeniach związanych z pandemią choroby COVID-19 koncentrowaliśmy się na walce z koronawirusem SARS-CoV-2 i znaczeniu zaangażowania pracowników medycznych na rzecz zdrowia Polaków. W 2021 roku podkreślaliśmy, że zdrowie każdego z człowieka stanowi kapitał i inwestycję na przyszłość, zadając ważne pytania – o współdziałanie, solidarność i odpowiedzialność za własne zdrowie. W 2022 roku skupiliśmy się na innowacjach w medycynie i profilaktyce zdrowotnej, roli samorządów lokalnych oraz promowaniu zdrowego stylu życia w mediach.” – Przypomina prof. Henryk Skarżyński – Przewodniczący Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”.

W trakcie dwóch intensywnych dni V Kongresu „Zdrowie Polaków”: „One Health – Jedno Zdrowie” prelegenci będą wspólnie analizować szereg ważkich tematów w kontekście One Health.

Wybitni eksperci z różnych dziedzin medycyny, nauki, ochrony środowiska, a także decydenci i praktycy, przybliżą znaczenie tego holistycznego podejścia dla poprawy zdrowia Polaków. Wydarzenie będzie można obserwować na internetowym portalu społecznościowym facebook: https://www.facebook.com/ZdrowiePolakow oraz na stronie internetowej https://kongres-zdrowiepolakow.pl/, gdzie na bieżąco publikowane są informacje i szczegóły, co w tym roku wydarzy się podczas V Kongresu „Zdrowie Polaków”: „One Health – Jedno Zdrowie”. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Agencja Informacyjna, gospodarka /ART/ 23.10.2023