Ambasadorowie Zdrowia Instytutu Biznesu

Znamy Ambasadorów Zdrowia

 

16 października 2018 roku, Instytut Biznesu wręczył nagrody Ambasadorów Zdrowia. W trakcie gali odbyła się także debata „Nauka – Biznes – Innowacje a wyzwania współczesnej medycyny”, którą poprowadził znany konsultant biznesowy Dariusz Duma.

Uczestnicy debaty interesowały odpowiedzi na pytania: czy biznes i medycyna mogą dać efekt synergii, czy medycyna i farmacja miałaby szansę rozwijać bez wsparcia biznesu, czy widać zmiany biznesu w podejściu do wspieraniu innowacji w medycynie, a także jakie są szanse na spektakularne osiągnięcia medyczne w Polsce? Ważną kwestią jaka została poruszona to problemy z jakimi muszą się mierzyć pacjenci i lekarze i to zarówno dotyczące bezpieczeństwa warunków pracy, opieki lekarskiej, ale i dostępu do lekarstw. Zastanawiano się jak na nasze zdrowie wpływa to co jemy, czy mamy do czynienia z bezpieczną i dobrej jakości żywnością?

W dyskusji wzięli udział dr hab. n. o zdr. Aldona Kubica prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kierownik Katedry Promocji Zdrowia, która skupia się w swoich badaniach na edukacji terapeutycznej oraz współpracy pomiędzy pacjentem a personelem medycznym, dr n. med. Anna Maria Ambroziak, specjalista chorób oczu, Dyrektor Medyczny i Naukowy Centrum Okulistycznego Świat Oka, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Bartłomiej Żerek, Kierownik Departamentu Innowacji w Adamed, specjalista w zakresie projektowania, produkcji i analityki białek rekombinowanych, skalowania procesu oczyszczania oraz transferu technologii oraz Tadeusz Wojciechowski, Prezes Biura Promocji Jakości, którego misją jest dążenie do osiągnięcia najlepszych rozwiązań dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności. Partnerami wydarzenia byli: DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej, Apartamenty Złota 44, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Okazało się, że nie ma jednej prostej odpowiedzi. Inaczej można oceniać sytuację w publicznej służbie zdrowia, inaczej w prywatnej. Różnice też dotyczą poszczególnych specjalności medycznych.

Bardzo dobra sytuacja dotyczy np. „operacji jednego dnia”. Natomiast w przypadku onkologii sprawa jest dramatyczna. Prof. Cezary Szczylik, ordynator Oddziału Onkologii w Szpitalu Europejskie Centrum Zdrowia Otwock zauważył, że co roku jest rejestrowanych ponad 160.000 nowych przypadków zachorowania na nowotwór. I jest to o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Tendencja wzrostowa jest stała i na razie nic nie wskazuje na odwrócenie trendu. Onkologów w Polsce jest zaledwie 500 i to oni musza pomóc wszystkim potrzebującym, co jest fizycznie niemożliwe. Dr Anna Ambroziak podkreśliła, że „Zdrowie i profilaktyka są podstawą naszej filozofii i prowadzonej działalności edukacyjnej i tym pozytywnym spojrzeniem chcemy dzielić się z całym światem medycznym oraz naszymi pacjentami. Prawdy naukowe i doświadczenie wsparte nowoczesnymi technologiami dają nam idealne i niepowtarzalne narzędzia, które wykorzystujemy w pełni świadomie, odpowiedzialnie i mądrze.”

Tytuł Ambasadora Zdrowia 2018 trafił do najciekawszych osobowości i organizacji z obszaru medycyny.

Doceniono tych, którzy wspierają pacjentów w zmaganiu się chorobami i pomagania im w walce z wszelkimi dolegliwościami oraz przyczyniają się do dbania o komfort życia. Do współpracy przy wyborze laureatów zostały zaproszone instytucje naukowe, uczelnie i przedsiębiorcy.

Nagrodzeni tytułem Ambasador Zdrowia zostali:
• prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski, prezes zarządu Unicardia & Unimedica,
• prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik, ordynator Oddziału Onkologii w Szpitalu Europejskie Centrum Zdrowia Otwock,
• dr hab. n. o zdr. Aldona Kubica prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Promocji Zdrowia, a także
• prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka, kierownik II Kliniki Psychiatrycznej WUM.

Ambasadorami Zdrowia 2018 zostały nagrodzone także dwie instytucje:
Diaverum Polska – dostawca usług nefrologicznych oraz
• Świat Oka Centrum Okulistyczne.

Została również wręczona specjalna nagroda Ambasadora Innowacji 2018 dla dr nauk ekonomicznych Mateusza Grzesiaka, którego celem jest dostarczenie światu narzędzi z zakresu mixedmentalarts – systemu, który łączy psychologiczne techniki pochodzące z różnych dziedzin w celu stworzenia nowatorskich modeli zmiany w życiu osobistym i biznesie.

Partnerami wydarzenia są: Das Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej, Apartamenty Złota 44, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 17.10.18