Prof. Henryk Skarżyński: Kongres „Zdrowie Polaków” to szansa

 

 

Otwierając 1. Kongres „Zdrowie Polaków” w 2019 r., byliśmy skoncentrowani na akcentowaniu osiągnięć polskiej nauki i medycyny i ich wpływu na ówczesną ochronę zdrowia. Celem było pokazanie polskich i międzynarodowych dokonań w tym zakresie oraz dysproporcji pomiędzy oceną poziomu polskiej medycyny a prezentowanym niezadowoleniem Polaków z krajowej ochrony zdrowia. Zwracałem wtedy uwagę, że celem Kongresu było także przypomnienie, aby każ y z nas dbał o swoje zdrowie, przestrzegał ustalonych wytycznych i zaleceń oraz nie oczekiwał, że wszystko w medycynie jest możliwe i natychmiast osiągalne bez własnego zaangażowania, bo takiego systemu we współczesnym świecie nie ma. Podkreślałem, jak ważne jest kształtowanie postaw prozdrowotnych w każdym środowisku i każdej grupie wiekowej.

 

Otwierając 2. Kongres „Zdrowie Polaków” w 2020 r., byliśmy już po pewnych doświadczeniach związanych z pandemią COVID-19. Zwracałem wtedy uwagę na to, i podtrzymuję to z całą mocą również dziś, że wielu zagrożeń udało się uniknąć m.in. dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników medycznych różnych szczebli. To oni, nie zawsze dobrze wyposażeni, dysponujący niepełną wiedzą o skali zagrożenia, stanęli na pierwszej linii do opanowania pandemii. Przypomniałem, że pielęgniarki, technicy i ratownicy medyczni, lekarze i inni specjaliści działający w ochronie zdrowia byli nagradzani oklaskami. Mówiłem również, że pracę można było wstrzymać prawie wszędzie – poza placówkami ochrony zdrowia. W jeszcze większym wymiarze mogliśmy doświadczyć skutków pandemii w jej szczycie. Podczas Kongresu „Zdrowie Polaków” w 2020 r. oraz w raporcie końcowym z tego wydarzenia, opublikowanym w 2020 roku, podkreślałem, jak wiele zależy od organizacji, finansowania oraz fizycznej i psychicznej kondycji specjalistycznych kadr. W swoistym dekalogu wraz z licznym gronem członków Rady Programowej Kongresu przedstawiliśmy w specjalnym raporcie szereg istotnych uwag, spostrzeżeń, zaleceń dla siebie, naszych bliskich oraz decydentów różnych szczebli, którzy mają istotny wpływ na stan ochrony zdrowia w naszym kraju. Było i jest nam wiadomo, że przedłużające się zagrożenie, które ponownie może narastać, będzie nasilało różne napięcia społeczne. Nie ominą one pracowników medycznych, ale zwątpienie i załamanie w ich szeregach może przynieść nieprawdopodobne, nieprzewidywalne następstwa.

 

Otwierając 3. Kongres „Zdrowie Polaków” w 2021 r., musieliśmy – jako jego uczestnicy, organizatorzy, beneficjenci czy obserwatorzy – uświadomić sobie pewne uwarunkowania i odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Kongres „Zdrowie Polaków” nie zastąpi dialogu społecznego na szczeblu centralnym, regionalnym, w szpitalu lub rodzinie.

 

Czy w dalszym ciągu możemy tylko apelować o współdziałanie wszystkich, którzy mają wpływ, ponad „tak zwanymi” podziałami politycznymi? Czy mówiąc, że tych podziałów nie ma, nie zaklinamy rzeczywistości? Czy wydając na swoje zdrowie coraz więcej z własnych kieszeni, będziemy zdrowi czy tylko chwilowo uspokojeni? Czy solidarność międzypokoleniowa, środowiskowa, a nawet rodzinna to już tylko hasła bez pokrycia? Podczas Kongresu zdecydowaliśmy wspólnie, że naszym celem – aktywnych uczestników tego forum – jest systematyczna edukacja społeczeństwa dotycząca wielu aspektów naszego działania.

 

Zdrowie Polaków po raz trzeci

 

Celem jest pokazanie współczesnych możliwości medycyny i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia. Taka jest misja naszych zawodów, świadomie je wybraliśmy, ale bez wsparcia i zrozumienia nie rozwiążemy sami wielu palących problemów. W dyskusji ciągle odnosimy się do niebezpiecznych zjawisk i często je bagatelizujemy. Jeżeli w większym niż dotychczas stopniu przyjdzie nam zmierzyć się z zagrożeniem życia – na pewne refleksje może być już za późno. Dlatego motto Kongresu 2021 brzmiało: „Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość”. 3. Kongres „Zdrowie Polaków” stał się największym interdyscyplinarnym przedsięwzięciem 2021 roku, merytorycznie odnoszącym się do najważniejszych problemów ochrony zdrowia i osiągnięć polskiej medycyny. Mamy prawo liczyć, że podczas tamtego Kongresu zostało pokazane to, jak aktywnie odnosimy się do ważnych problemów społecznych, oraz to, jakie i w jaki sposób rozwiązujemy problemy dla dobra wspólnego i że nie są to tylko deklaracje.

 

Przystępując do organizacji 4. Kongresu „Zdrowie Polaków” w 2022 r., kierowaliśmy się hasłem „Profilaktyka zdrowotna i innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia”. Celem tegorocznego Kongresu będzie pokazanie współczesnych możliwości medycyny oraz budowanie postaw prozdrowotnych poprzez wdrażanie różnorodnych programów profilaktycznych. Ważne miejsce w dyskusji zajmie także prezentowanie różnych strategii działania instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych oraz grup ekspertów, organizacji pacjentów, które miały, mają, a w szczególności będą miały wpływ na kondycję naszego społeczeństwa.

 

Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację Kongresu „Zdrowie Polaków” – inicjatorom i organizatorom, licznym zespołom ekspertów oraz koleżankom i kolegom ze Światowego Centrum Słuchu, że zechcieli nadal realizować swoją misję, że u progu drugiego ćwierćwiecza istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu obok działalności naukowej i medycznej ważne są dla nich również inne społeczne wartości. Cieszę się, że takich zespołów w Polsce jest więcej.

 

Życzę uczestnikom, organizatorom i obserwatorom 4. Kongresu „Zdrowie Polaków” w 2022 r. owocnych dyskusji, dobrych obrad i satysfakcji z udziału w tym wydarzeniu. Przed nami kolejne wyzwania wynikające nie tylko z sytuacji wewnętrznej – ciągłego jednak zagrożenia pandemią i kolejnymi mutacjami wirusa, ale i coraz trudniejszej sytuacji zewnętrznej. Jednakże 4. Kongres „Zdrowie Polaków” to również szansa, by pokazać na arenie polskiej osiągnięcia naukowe i medyczne, nowe rozwiązania organizacyjne, edukacyjne oraz dotychczasowych i nowych liderów, którzy są nam wszystkim potrzebni.

 

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński przewodniczący Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”

 

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, przewodniczącego XI kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych. jest światowej sławy otochirurgiem i wybitnym specjalistą otorynolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii. Lekarz m. in. jako pierwszy w Polsce, przed 30 laty, wykonał operacje, wszczepienia implantów ślimakowych, w leczeniu głuchoty u dzieci i dorosłych, jako pierwszy w świecie przed 25 laty uruchomił program zachowania tzw. resztek słuchu i budowy ucha wewnętrznego, a 20 lat temu przeprowadził pierwsze w świecie operacje częściowej głuchoty rozszerzając wskazania i dając szanse dziesiątkom milionów potencjalnych pacjentów na całym świecie.

 

Henryk Skarżyński członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

 

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu do tej pory wprowadził ponad 150 nowych rozwiązań klinicznych do codziennej praktyki lekarskiej. Przyczyniło się to do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Rzeczpospolitej Polskiej i na świecie, w tym upowszechniło „Polską Szkołę Otologii” w nauce i medycynie światowej.

 

Profesor dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z całego świata. Przeprowadził ponad 1.300 operacji pokazowych, dla ponad 8.000 tysięcy profesorów, ordynatorów i innych specjalistów w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, pod Warszawą oraz w kilkudziesięciu krajach na 4 kontynentach. Otrzymał liczne tytuły naukowe, w tym m.in. jest profesorem honorowym Uniwersytetu w Provo, (Stany Zjednoczone Ameryki), w Kiszyniowie (Republika Mołdawii), Biszkeku (Republika Kirgiska), doktorem honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz od maja 2022 r. także Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Profesor dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wysokimi odznaczeniami państwowymi przez Króla Belgii, Prezydenta Gruzji i Ukrainy oraz Jego Świętobliwość Papieża Franciszka, Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Prymasa Polski, Orderem Uśmiechu, Orderem Ecce Homo, i ponad 350 innymi odznaczeniami i wyróżnieniami międzynarodowymi i polskimi.

 

Zdrowie się opłaca – czyli jak zarządzać zdrowiem pracowników?

 

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest autorem i współautorem 4.486 publikacji, 60 monografii oraz 3.912 doniesień kongresowych i zjazdowych, głównie zagranicznych. Lekarz był głównym organizatorem resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i od 1996 roku jego dyrektorem oraz organizatorem budowy i funkcjonowania Światowego Centrum Słuchu, w którym od prawie 20 lat wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Osobiście wykonał dotychczas prawie 220.000 procedur chirurgicznych.

Agencja Informacyjna / 17.10.2022