Zdrowie się opłaca – czyli jak zarządzać zdrowiem pracowników?

Jak należy zaplanować i wdrożyć strategię promocji zdrowia pracowników w organizacji? Jaka powinna być rola państwa i w jaki sposób rząd powinien wspierać przedsiębiorców? Na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy debaty pt.: Zdrowie się opłaca – czyli jak zarządzać zdrowiem pracowników?”, która odbyła się podczas 10. Kongresu Szczyt Zdrowie. Organizatorami panelu były Instytut ESG i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

 

Dyskusja pt.: Zdrowie się opłaca – czyli jak zarządzać zdrowiem pracowników?”, która odbyła się podczas 10. Kongresu Szczyt Zdrowie. W debacie uczestniczyli: prof. Mariusz Gujski – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny; dr Jakub Gierczyński – Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej; dr hab. Mateusz Jankowski, prof. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – Zakład Medycyny Stylu Życia,; dr hab. Grzegorz Juszczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy; prof. Piotr Henryk Skarżyński, Zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i dr Jakub Gierczyński – MBA, ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego. Dyskusję moderował Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

 

„Jednym z największych osiągnięć XX wieku jest wydłużenie czasu ludzkiego życia, w przypadku mężczyzn to 73 lata, a w przypadku kobiet 81 lat.” – Stwierdził Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego i zaznaczył, że dane dotyczące długości życia w zdrowiu są już zupełnie inne. – „W 2020 r. było to 61 lat dla mężczyzn i 64 lata dla kobiet, co oznacza, że wydłużenie życia,wiąże się z rozbudowaną opieką medyczną.” – Uważa  Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

To oznacza, jak wielkie wyzwanie stoi przed całym systemem ochrony zdrowia, zaliczając do niego zarówno podmioty rządowe i samorządy, jak też podmioty prywatne, w tym pracodawców. – „Liczba osób w wieku produkcyjny w 2050 r. może spaść nawet o 29 proc. To bardzo zła wiadomość dla rynku pracy.” – Uważa Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego

 

„Nie jesteśmy zdrowymi Europejczykami i mamy do pokonania ogromny dystans jeśli chodzi o średnią europejską i bardzo istotny dystans, jeśli chodzi o kraje skandynawskie. – Ocenia Mariusz Gujski – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, który dodał też, że jako społeczeństwo nie jesteśmy w stanie sami dokonywać właściwych wyborów zdrowotnych. – „To jest obecnie największy problem, a dowodem są statystki, które pokazują jak korzystamy z darmowych badań profilaktycznych oferowanych przez państwo.” – Twierdzi Mariusz Gujski – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 Przykładem może być to, że tylko 21 proc. Polek korzysta z badań profilaktycznych, jeśli chodzi o mammografie. „Mamy niezwykle dużo do nadrobienia, szczególnie jeśli chodzi o potrzebę kształtowania świadomości i kompetencji zdrowotnych przez Polaków. Walczymy dziś nie o to, żebyśmy żyli jak najdłużej, ale żebyśmy żyli jak najdłużej w dobrym zdrowiu.” Wyjaśnia Mariusz Gujski – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Jako ważny problem Mariusz Gujski – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny wskazał też na to, że dane epidemiologiczne, którymi dysponujemy, pochodzą z estymacji europejskich i światowych. „W Rzeczpospolitej Polskiej praktycznie nie prowadzimy takich badań, dlatego trudno nam o dobre rozwiązania i skuteczne interwencje zdrowotne. Często problemy, które mamy, są niewystarczająco lub niewłaściwie zdiagnozowane.” – Uważa Mariusz Gujski – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Przykładem skutecznej walki o zdrowie Polaków, jest profilaktyka i eliminacja przyczyn różnych schorzeń, zanim rozwiną się w chorobę. – „Zjawiskiem, które zostało niemalże wyeliminowane, jest narażenie na hałas. Jeszcze na początku XXI wieku, np. na budowach, wielu pracowników nie posiadało ochraniaczy na uszach. Nikt z nich nie zdawał sobie wtedy sprawy, jakie to będzie miało konsekwencje później.”Przypomina prof. Piotr Henryk Skarżyński – Zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Profesor Piotr Henryk Skarżyński – Zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu podał też wyniki badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z których wynika, że koszty opieki psychologicznej i leczenia psychiatrycznego osób, u których stwierdzono uszkodzenia słuchu są większe niż koszt interwencji otolaryngologicznej. Jak tłumaczył, problemy ze słuchem niosą też za sobą problemy z rozumieniem mowy, co prowadzi do alienacji i znacznie pogarsza ogólną kondycję psychiczną.

To, co już teraz mogą zrobić pracodawcy, to wyeliminować hałas urządzeń, które np. generują jednostajny szum, gdzie natężenie dźwięku może być znaczące. – „Dotyczy to np. informatyków pracujących w pokojach gdzie jest bardzo wiele serwerów. To ciągły szum na poziomie 70 decybeli.” Objaśnia prof. Piotr Henryk Skarżyński, Zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Profesor Piotr Henryk Skarżyński – Zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zwrócił też uwagę, że pracodawcy nie powinni obawiać się zatrudniania pracowników, którzy korzystają z urządzeń wspomagających słuch. Badania pokazują, że takie osoby są bardzo dobrymi pracownikami. Rzadziej zmieniają pracę i wykazują się dużą lojalnością wobec pracodawcy, m. in. dlatego, że czują się bezpieczni. Niestety, ponad 80 proc. osób, które uważają się za głuche i nie korzystają z aparatów słuchowych czy implantów ślimakowych, nie ma zatrudnienia.

„Uświadommy sobie, że w Polsce na 23.000.000 osób w wieku produkcyjnym 16.000.000 osób pracuje.” – Przypomina dr Jakub Gierczyński – MBA, ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego. – „Często ich jedynym kontaktem z medycyną dla Polaków są badania okresowe, przeprowadzana obowiązkowo w okreśonyc okresach na zlecenie pracodawcy. Dlaczego więc nie wykorzystać lekarzy medycyny pracy do tego, aby promować profilaktykę zdrowotną?” – Zastanawia się dr Jakub Gierczyński – MBA, ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego, który przekonywał, że najlepszą inwestycją w zdrowie każdego obywatela są powszechne szczepienia. Zwrócił on też uwagę na choroby układu oddechowego.

Jednym z najważniejszych pytań, które padło podczas debaty, to jak należy  zaplanować i drożyć strategię promocji zdrowia pracowników w przedsiębiorstwie?. „Najważniejsza jest uporządkowana strategia i podejście długofalowe. Dlatego jako pracodawcy, jeśli planujemy wprowadzenie działań profilaktycznych powinniśmy je poprzedzić dobrą oceną potrzeb zdrowotnych.” – Uważa dr hab. Grzegorz Juszczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy.

Dr hab. Grzegorz Juszczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy zwrócił też uwagę, powołując się na wypowiedź prof. Piotra Skarżyńskiego, że bardzo ważne są działania, takie jak ochrona słuchu pracowników przed hałasem, ale też dofinansowanie urządzeń, które poprawiają słuch.

Uczestnicy debaty pt.: Zdrowie się opłaca – czyli jak zarządzać zdrowiem pracowników?”, która odbyła się podczas 10. Kongresu Szczyt Zdrowie dyskutowali też o roli państwa, którego działania powinny wykraczać daleko poza zapewnienie profilaktyki czy opieki zdrowotnej. Prof. Mariusz Gujski – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny zwrócił uwagę na pomysły pracodawców, które niekoniecznie mogą się sprawdzić w praktyce. Przykładem może być zachęcanie pracowników do korzystania z roweru, np. w Żywcu lub w Krakowie. –„ Myślę, że uszczerbek na zdrowiu, polegający na wdychaniu pyłów będzie większy niż zysk zdrowotny.” – Ocenia prof. Mariusz Gujski – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny wskazując jednocześnie na rolę państwa, które powinno zapewnić nam komfort zdrowego życia. – Nasze środowisko ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie.” – Przypomniał prof. Mariusz Gujski – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Prof. Mariusz Gujski – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny wskazał też na działania legislacyjne i fiskalne państwa. „Bez zachęt, ulg podatkowych i tworzenia przyjaznego otoczenia dla działań pracodawców, zmierzających do poprawy stanu zdrowia pracowników, trudno liczyć na istotną reakcję przedsiębiorców.

Dane, które przedstawiono podczas debaty pt.: Zdrowie się opłaca – czyli jak zarządzać zdrowiem pracowników?”, która odbyła się podczas 10. Kongresu Szczyt Zdrowie nie napawają optymizmem. Odsetek pracowników narażonych na czynniki zakaźne wzrósł w ciągu 10 lat półtorakrotnie, a koszty pośrednie, związane z absencją pracowników w przedsiębiorstwach, stanowią od 30 do nawet 59 proc. kosztów całkowitych generowanych przez choroby.

„Zmiany są potrzebne, dlatego zacznijmy je jak najszybciej, a najlepiej od siebie – ruszajmy się, rzućmy palenie,ograniczmy jedzenie mięsa i cukru – to będzie wielka korzyść nie tylko dla naszych pracodawców, bliskich czy przyjaciół, ale przede wszystkim dla nas.” – Zakończył Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Organizatorem debaty „Zdrowie się opłaca – czyli jak zarządzać zdrowiem pracowników?” był Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego [www.fundacjaxbw.pl]. Debata odbyła się podczas 10. Kongresu Szczyt Zdrowie, organizowanego przez Instytut Ochrony Zdrowia.

Instytut ESG to – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej, poprzez tworzenie platformy dialogu, na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, CorporateGovernance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Instytut ESG jest głównym organizatorem I Kongresu ESG [www.esgkongres.pl] – pierwszego okrągłego stołu poświęconego kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup.

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /art/ 13.06.2022