Wpływ wojny na wdrażanie strategie ESG

 „Jak wojna na Ukrainie wpłynie na strategie ESG?” to pytanie, które jest tematem warsztatu przygotowanego przez Instytutu ESG. Dyskusja odbędzie się w formule online. Zainteresowani będą mogli obserwować warsztat bezpłatnie. Podczas warsztatu „Jak wojna na Ukrainie wpłynie na strategie ESG?”

Dyskusja „Jak wojna na Ukrainie wpłynie na strategie ESG?” organizowana przez Instytut ESG odbywa się w ramach warsztatów eksperckich „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, które są kontynuacją działań w ramach I Kongresu ESG (odbył się w Warszawie w dniu 26 stycznia 2022 r.), podczas którego zaproszeni eksperci wypracowali szereg rekomendacji, dotyczących standardów ESG w Polsce. Był to pierwszy okrągły stół, poświęcony kwestiom zrównoważonego rozwoju dla wszystkich zainteresowanych grup – od administracji rządowej, biznesu, organizacji pozarządowych po środowisko naukowe i medialne.

 

W warsztacie „Jak wojna na Ukrainie wpłynie na strategie ESG?” organizatorzy zamierzają poruszyć szereg istotnych dla współczesnej gospodarki zagadnień. „Czy zagrożony jest Europejski Zielony Ład i transformacja energetyczna? 30 proc. światowych zapasów gazu jest zlokalizowana na terenach Federacji Rosyjskiej. To właśnie gaz ziemny jest traktowany jako paliwo przejściowe, które ma zastąpić węgiel kamienny, w drodze, do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Może, zaistniała sytuacja, paradoksalnie, jest szansą dla klimatu i Unia Europejska podejmie decyzje o przyspieszeniu prac nad wdrażaniem zielonych technologii w gospodarce?

Jak konflikt pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą wpłynie na zmianę strategii ESG w sferze społecznej? W Jaki sposób polscy przedsiębiorcy mogą zaangażować się w pomoc uciekinierom z objętych walkami terenów, którzy schronienia szukają w Rzeczpospolitej Polskiej? Skala przybyłych do Polski uchodźców już wynosi 10 proc. mieszkańców. To bardzo dużo, albowiem potrzebują oni i schronienia i pracy i pieniędzy na życie.

Czy finansowe skutki wojny mogą zagrozić realizacji projektów ESG? Nowe Projekty wymagają znaczących środków. Pojawił się jednak wzrost surowców energetycznych i wytwarzanych z nich nawozów sztucznych, a w konsekwencji wzrost cen żywności i rosnąca inflacja. Do tego należy dodać pieniądze, które zostały przekierowane na poprawę bezpieczeństwa i wojsko.

Szacuje się, że w Polsce obecnie jest zatrudnionych 1.000.000 obywateli Ukrainy. Wielu polskich przedsiębiorców ma filie i oddziały swoich biznesów na Ukrainie. W jaki sposób pracodawcy powinni oferować pomoc i wsparcie pracownikom i ich bliskim? Co z kondycją tych przedsiębiorstw oraz tych, które utraciły rynki zbytu na Ukrainie oraz w wyniku wprowadzonych sankcji w Federacji Rosyjskiej? W tej chwili nikt nie zajmuje się liczeniem tych strat.

W warsztacie „Jak wojna na Ukrainie wpłynie na strategie ESG?” organizowanym przez Instytut ESG wezmą udział Katarzyna Kosakowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej, Związek Zawodowy Samozatrudnionych „Wbrew”, Zofia Piwowarek – Head of Climate,  Positive Programme; Focal Point w United Nations Global Compact Network Poland, Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów,  Instytut Biznesu,  dr Piotr Kaczmarek- Kurczak – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

Celem warsztatów eksperckich „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, w ramach którego odbywa się dyskusja „Jak wojna na Ukrainie wpłynie na strategie ESG?”, organizowanych przez Instytut ESG, jest pogłębienie wiedzy zdobytej podczas I Kongresu ESG, a przede wszystkim uszczegółowienie i dopracowanie rekomendacji w zakresie wdrożenia ESG w Polsce. Wiedza wypracowana podczas warsztatów znajdzie się na łamach tworzonej platformy wiedzy o ESG – www.oESG.pl, w której powstanie zaangażowani będą wszyscy sygnatariusze inicjatywy Liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG. Warsztaty realizowane są począwszy od lutego 2022 r.

Warsztaty eksperckie „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, organizowane przez Instytut ESG, odbywają się, w większości przypadków, w formule zamkniętej dla publiczności. Po każdym warsztacie opracowane zostanie stanowisko podsumowujące rekomendacje ekspertów, w danym obszarze tematycznym, które będzie popularyzowane medialnie.

Organizatorem I Kongresu ESG oraz warsztatów jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej, poprzez tworzenie platformy dialogu, na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, CorporateGovernance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

Honorowy patronat nad Kongresem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /ART/ 10.05.2022