I Kongres ESG: trzeba wykorzystać potencjał zrównoważonego rozwoju!

ESG jest nowym trendem, wypracowywanym wysoko rozwiniętych krajach przesyłowych. Utrzymanie konkurencyjności na globalnym rynku i finansowania inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw oraz możliwości kooperacji, dostarczania usług i towarów przez mniejszych, mają stanowić realną motywację do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie. Jest to  szansa na skuteczniejszą gospodarkę, rozwój innowacyjnych branż i technologii, czystsze środowisko i społecznie odpowiedzialne zasady rynku pracy i działalności przedsiębiorstw. Ta zmiana może być sukcesem wynika z dyskusji liderów biznesu, jaka odbyła się podczas I Kongresu ESG w Warszawie w styczniu 2022 r.

https://agencja-informacyjna.com/10-lat-instytutu-biznesu/

Uczestnikami panelu środowiska biznesu „ESG = gamechanger. Jak standardy zrównoważonego rozwoju zmienią zasady gry w biznesie?” uczestniczyli: Anna Rulkiewicz – Prezes Zarządu – Grupa Lux Med, Janusz Janiszewski – Prezes Zarządu, Polskiej Agencja Żeglugi Powietrznej, Piotr Czech – Dyrektor Lotniska Chopina, Mariusz Mielczarek – Dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej Amazon, Stanisław Barański – Dyrektor Działu Strategii i Analiz Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, Filip Osadczuk – Pełnomocnik Zarządu ds. ESG, szef Wydziału Relacji Inwestorskich i Zrównoważonego Rozwoju, PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Przemysław Kulik – Dyrektor Biura Corporate Social Responsibility i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego. Dyskusję poprowadził Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG.

Mało, który przedsiębiorca jest świadom, że już od 2024 roku będzie obowiązywało raportowanie działań ESG przez wszystkie organizacje zatrudniające powyżej 250 pracowników. Będą one traktowały  o działaniach prowadzonych w 2023 roku. – „Mamy tak naprawdę rok, żeby przygotować się do tego obowiązku.” – Ocenia Anna Rulkiewicz, – Prezes Zarządu – Grupa Lux Med. – „. Dla mojego przedsiębiorstwa ESG jest bardzo ważne, bo trudno mówić o zdrowym człowieku bez zdrowego środowiska. Lux Med. przygotował już strukturę i ludzi, którzy pomagają nam osiągać kolejne cele w drodze do zeroemisyjności. Pomagają nam w tym zewnętrzni eksperci. Cieszę się, że raportowanie będzie obowiązkowe, bo to wtedy pozwoli uchwycić obraz takimi samymi kategoriami. – uważa Anna Rulkiewicz, – Prezes Zarządu – Grupa Lux Med.

Najbliższy rok będzie również bardzo istotny dla mniejszych organizacji, które będą mogły się przygiąć, uczyć i czerpać inspirację z dużych giełdowych spółek, które obejmie obowiązek raportowania. Ważna rolę powinny odegrać organizacje biznesowe i administracja publiczna w komunikowaniu i nagłaśnianiu nadchodzących zmian dotyczących obowiązku raportowania ESG. Ważne jest też, by mówić o dostępnych środkach pomocowych, dofinansowaniu do projektów, wspierających zieloną transformację. Edukacja w tym zakresie jest bardzo potrzebna.

https://agencja-informacyjna.com/zabka-zrywa-z-plastikiem/

Mariusz Mielczarek – Dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej w Amazon uważa, że pomimo wysokich kosztów wprowadzania zasad ESG, są one dla przedsiębiorstw korzystne. – „Jako Amazon czujemy dużą odpowiedzialność. Działamy na wielu kontynentach i w bardzo wielu obszarach. ESG, czy zawężając: ślad węglowy, dotyczy nas w transporcie, centrach danych i w całym łańcuchu dostaw logistycznych. Obszarów, w których Amazon ma coś do zrobienia jest bardzo dużo. Postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel, bo w 2040 – 10 lat przed celem paryskim chcemy być neutralni klimatycznie.” – Wyjaśnia  Mariusz Mielczarek – Dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej w Amazon. – „W 2025 r w Europie pragniemy pozyskiwać energię tylko i wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Już dzisiaj jest to ponad 3 GW, które w ramach ponad 90 projektów pozyskujemy z wiatru i słońca – to równowartość trzech bloków węglowych. Ale duży może więcej, w związku z tym podjęliśmy inicjatywę deklaracji klimatycznej, do której zaprosiliśmy naszych partnerów i dostawców. W ciągu 2 lat dołączyło do niej już ponad 200 przedsiębiorstw – od globalnych marek, po mniejsze. Wspólnie z nimi wdrażamy narzędzia do mierzenia śladu węglowego i redukcji, chmurowe rozwiązania do monitorowania tych wskaźników, a także implementujemy nowe technologie w wielu dziedzinach: transporcie, gospodarce odpadami czy np. efektywności energetycznej budynków.” – Tłumaczy Mariusz Mielczarek – Dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej w Amazon.

Przedsiębiorstwa, które nie wdrażają działań ESG niebawem mogą napotkać trudności w pozyskaniu finansowania niektórych projektów. – „Dzisiaj regulacje, szczególnie wprowadzane przez Unie Europejską, zmuszają instytucje kapitałowe, by kierować środki w kierunku inwestycji o charakterze zrównoważonym.” – Uważa Przemysław Kulik – Dyrektor Biura Corporate Social Responsibility i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego. – „Kwestia ryzyk ESG jest kwestią ryzyka reputacyjnego banku. Dlatego brak wdrożenia ESG może wpływać na możliwość (lub jej brak), uzyskania zewnętrznego finansowania. Istnieje już trend ułatwiania uzyskania finansowania przedsiębiorstwom angażującym się w działania na rzecz środowiska i utrudniania technologiom „brudnym” – Ujawnił Przemysław Kulik – Dyrektor Biura Corporate Social Responsibility i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego zdaniem ważne jest zachowanie równowagi między jakością życia, a dbałością o środowisko, tak by np. rozwiązać kwestie związane ze zubożeniem energetycznym.

https://agencja-informacyjna.com/platforma-cyfrowa-przemyslu-przyszlosci-wesprze-rozwoj/

Ze względu na bardzo wysokie koszty transformacji, bardzo ważną rolę pełnią instytucje finansowe, takie jak BGK, które mogą zapewnić dostęp do niedrogiego finansowania inwestycji. – „Poszerzamy naszą ofertę finansowania na zielone inwestycje. Chcemy wspierać nowoczesne technologie, współpracę świata nauki i biznesu, czego przykładem może być projekt 3w – woda, wodór, węgiel (projekty technologii efektywnie wykorzystujące cenne surowce). Uzupełnieniem dla środków, które można pozyskać z Unii Europejskiej i publicznych muszą być środki prywatne. Fundusz Trójmorza, którego jesteśmy inicjatorem i operatorem dysponuje już kwotą 1 mld euro.” – Wyjaśnił Przemysław Kulik – Dyrektor Biura Corporate Social Responsibility i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego.

Działania w obszarze ESG przynoszą także długoterminowe korzyści dla przedsiębiorstw. – „To długoterminowa inwestycja, która przyniesie zysk. – Przekonuje Stanisław Barański – Dyrektor Działu Strategii i Analiz Polskiego Koncernu Naftowego Orlen. – „Koncern był pierwszą spółką w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która złożyła twarde zobowiązanie, że do 2050 roku stanie się spółką zeroemisyjną netto. Orlen oprócz dekarbonizacji, cały czas inwestuje też w zrównoważony rozwój, w tym w fotowoltaikę, farmy wiatrowe i technologie wodorowe.” – Wyjaśnił Stanisław Barański – Dyrektor Działu Strategii i Analiz Polskiego Koncernu Naftowego Orlen. Opłacalność zrównoważonego rozwoju opiera się na regulacjach i presji ze strony inwestorów. Dodatkowo większe przedsiębiorstwa będą oczekiwać, od swoich dostawców, przestrzegania zasad, co spowoduje, że mniejsze podmioty również będą dostosowywać się do standardów ESG.

Standardy ESG mają motywować do dokonywania zmian. W branży lotniczej dzieje się tak już od dawna. Jak ujawnił Piotr Czech – dyrektor warszawskiego Lotniska Chopina, zielona transformacja i chęć ograniczania kosztów motywuje do budowania bardziej ekologicznych samolotów. Konstruktorzy statków powietrznych są do tego mobilizowani przez przewoźników, ponieważ obecnie paliwo stanowi już około 30 procent wszystkich kosztów. Powstają nowe rozwiązania techniczne i technologiczne: biopaliwa czy elektryczne statki powietrzne, które mogą zostać wykorzystane do dowożenia pasażerów na krótkich dystansach do hubów dalekobieżnych. – „Lotnisko Chopina każdą modernizację analizuje pod kątem wprowadzania oszczędniejszych, bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. W ten sposób przeprowadzono m.in. wymianę lamp na pasach startowych, a na dachu terminalu zainstalowana została mała elektrownia fotowoltaiczna.” – Opowiada Piotr Czech – dyrektor warszawskiego Lotniska Chopina.

https://agencja-informacyjna.com/esg-nowy-trend/

We współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej opracowane zostały procedury, które pozwalają samolotom podchodzić do lądowania na minimalnych obrotach, co jest przyjaźniejsze dla środowiska. Wprowadzono także procedurę kołowania na 1 silniku, minimalizowany jest też czas od uruchomienia silników do wjechania na pas startowy. – „ Te działania to oczywiście ochrona środowiska, ale także realne korzyści dla przedsiębiorstwa. Przedstawianie w ten sposób zielonej transformacji, pokazuje innym przedsiębiorstwom przykłady korzyści jakie może przynosić wdrażanie działań ESG. Przekonanie innych to konieczność. Zielona transformacja uda się tylko wtedy, jeśli będziemy robić ją wspólnie. – Uważa Piotr Czech – dyrektor warszawskiego Lotniska Chopina Piotr Czech – dyrektor warszawskiego Lotniska Chopina dyrektor Lotniska Chopina.

Janusz Janiszewski – prezes zarządu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podkreśla, że branża lotnicza działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, już od wielu lat, nim jeszcze w Polsce upowszechniło się pojęcie ESG. – „Pracujemy nad zrównoważonym rozwojem od 2009 roku, tylko nie nazywaliśmy tego w ten sposób. Teraz jesteśmy na progu prawdziwej rewolucji w transporcie lotniczym – aviation 4.0, w ramach której rośnie wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (UAV) przez małe i duże organizacje.” – Wyjaśnił Janusz Janiszewski – prezes zarządu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dodał także integracja usług UAV z polską gospodarką przyniesie 576.000.000.000 zł korzyści polskiemu PKB do 2026 roku. W ten sposób mogą być transportowane paczki i produkty, wyposażenie medyczne, czy próbki do badań, co już było skutecznie robione w programie pilotażowym. – PAŻP jest liderem, pierwszym państwem na świecie który ma certyfikowany system do zarządzania lotami bezzałogowców. – Zauważył Janusz Janiszewski – prezes zarządu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Organizatorem I Kongresu ESG jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu ESG jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Rzeczpospolitej Polskiej, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania. Partnerami honorowymi I Kongresu ESG są: Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Praw Obywatelskich; partnerami merytoryczni: Platforma Przemysł Przyszłości, Instytut Staszica, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”, PRME Chapter Poland, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Centrum Oceny Technologii Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Instytut Biznesu, Związek Banków Polskich, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, UN Global Compact Network Poland, PGE Polska Grupa Energetyczna, Bank Ochrony Środowiska, partnerem inicjatywy ESG: Polski Koncern Naftowy Orlen; partnerem strategicznym: Żabka Polska, partnerami: Diaverum, Grupa Lux Med, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Bank Gospodarstwa Krajowego; partnerami wspierającymi: Amazon, Bio Planet, GRANNA, Huawei, Yope, partnerami medialnymi: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Business Insider Polska.

Agencja Informacyjna
 

Agencja InformacyjnaGospodarka / ART/ 27.01.2022