ESG w Gospodarce 4.0 podczas pierwszego warsztatu I Kongresu ESG.

I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju” nabiera charakteru ustawicznego. Po wypracowaniu rekomendacji przez uczestników wydarzenia, przyszedł czas na warsztaty eksperckie. Pierwszy „ESG w Gospodarce 4.0” już się odbył.

Celem warsztatów I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju” jest pogłębienie wiedzy zdobytej podczas Kongresu, uszczegółowienie i dopracowanie rekomendacji w zakresie wdrożenia ESG w Polsce. Wiedza wypracowana podczas warsztatów znajdzie się na łamach tworzonej platformy wiedzy o ESG – www.oESG.pl.

W warsztacie eksperckim „ESG w Gospodarce 4.0” udział wzięli: Antoni Rytel – wicedyrektor Programu GovTech Polska, prof. Piotr Stankiewicz – dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, w Sieci Badawczej Łukasiewicz, prof. Agnieszka Domańska – prezes Instytutu Staszica oraz prezes PRME Chapter Poland oraz dr Piotr Kaczmarek-Kurczak – ekspert zewnętrzny Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Debatę poprowadzili: Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG oraz Bogusław Mazur – ekspert Instytutu ESG, sekretarz redakcji portalu RaportCSR.pl.

Zdaniem dra Piotra Kaczmarka-Kurczaka – eksperta zewnętrznego Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości – eksperta zewnętrznego Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Gospodarka 4.0 jest odpowiedzią na wyzwanie, jak zmienić zapotrzebowanie na kapitał ludzki, w sytuacji starzenia się społeczeństw.

Transformacja, w stronę gospodarki przyszłości, to perspektywa co najmniej 10 -15 lat, więc zaostrzenie się sytuacji międzynarodowej, wynikające z brutalnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukraine, nie wydaje się dla tego procesu kluczowe. Pojawia się jednak pytanie o środki finansowe związane z koniecznością zwiększania wydatków na bezpieczeństwo? Dr Piotr Kaczmarek-Kurczak zauważył też, że od kilku lat wśród przedsiębiorstw pojawił się czynnik strachu, który rodzi dążenie do samowystarczalności. Stąd bierze się wysyp inwestycji dotyczących np. odnawialnych źródeł energii.

– Za tymi inwestycjami nie stoją wartości ekologiczne, a racjonalizacja. – Uważa dr Kaczmarek-Kurczak – ekspert zewnętrzny Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Antoni Rytel – wicedyrektor  Programu GovTech Polska przypomniał, że to już drugi poważny kryzys w otoczeniu Rzeczpospolitej Polski w ciągu ostatnich dwóch lat.

– „Po kryzysie w Republice Białorusi w 2020 r., związanym ze sfałszowanie wyborów prezydenckim w tym państwie, który, oczywiście, był wydarzeniem o zupełnie innej naturze, ale także  sytuacją znacznego napięcia, nabyliśmy dużo doświadczeń, m.in. w zakresie polityki imigracyjnej. Opracowany, wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Rozwoju program Business Harbor liczy już ponad 25.000 programistów, którzy przybyli do Polski. Dostrzegliśmy też napływ do Polski innowacyjnych przedsiębiorstw z Republiki Białorusi. Będziemy widzieli tendencję do szukania bezpiecznej przystani i miejmy nadzieję, że Polska nadal taką bezpieczną przystanią się stanie.” – Uważa Antoni Rytel – wicedyrektor  Programu GovTech Polska.

Agnieszka Domańska – prezes Instytutu Staszica oraz prezes PRME Chapter Poland przestrzegła przed sprowadzaniem problematyki transformacji energetycznej do kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym.

– „Jest cały szereg wyzwań, związanych ze zrównoważonym rozwojem, bioróżnorodnością, ochroną środowiska, ze zmianą łańcuchów dostaw w bardziej przejrzyste i sprawiedliwe, czy o sprawiedliwszy podział zysków ze sprzedaży. – Zwróciła uwagę Agnieszka Domańska – prezes Instytutu Staszica oraz prezes PRME Chapter Poland.

Z doświadczeń dra Piotra Kaczmarka-Kurczaka i Platformy Przemysłu Przyszłości wynika, że są dwa główne wyzwania: bałagan, który panuje w wielu polskich przedsiębiorstwach ogromnie utrudniający wprowadzenie rozwiązań cyfrowych, oraz brak rzetelnej, obiektywnej i kompetentnej informacji na temat potencjalnych kosztów i wyzwań, jakie tworzy transformacja.

– „W wielu przedsiębiorstwach dalej stosowany jest autorytarny styl zarządzania, brakuje zaufania, takiej inżynierii społecznej.” – Powiedział dr Kaczmarek-Kurczak – ekspert zewnętrzny Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości,  dodając: – „Rynek jest zalany informacjami, reklamami ze strony różnych dostawców, które są często mylące. Wiele przedsiębiorstw jest przez to rozczarowanych efektami transformacji. Brakuje sensownego, opartego na faktach doradztwa, które pomogłoby kompetentnie ocenić potrzeby i wybrać optymalne rozwiązania, spośród tych, które są oferowane na rynku. Zwłaszcza, że rozpoczęcie transformacji wiąże się z trzecią barierą, czyli brakiem pracowników, o odpowiednich kompetencjach.” – Ocenia dr Kaczmarek-Kurczak – ekspert zewnętrzny Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Jego opinię podzieliła prof Agnieszka Domańska – prezes Instytutu Staszica oraz prezes PRME Chapter Poland. Na kierunkach ekonomicznych czy np. politechnicznych brakuje dostosowania programów kształcenia związanych z ESG. – „Poszukiwani są inżynierowie, specjaliści od technologii, od wyceny strat środowiskowych, strat ekologicznych, zrównoważonego wykorzystania zasobów, agrobiznesu, zrównoważonego wykorzystania obszarów wiejskich, a także specjaliści od przejrzystości finansowej i aspektów etycznych, związanych z prowadzeniem biznesu.” – Wymieniała Agnieszka Domańska – prezes Instytutu Staszica oraz prezes PRME Chapter Poland.

„Żyjemy w rzeczywistości, w której rządzi zasada „zmień się albo zgiń”. – Ocenia Piotr Stankiewicz – dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. Tymczasem dla wielu przedsiębiorców samo pojęcie „transformacja cyfrowa” brzmi przerażająco. Dlatego należy skupić się na świadomości przedsiębiorców. – „Albo gospodarka i przedsiębiorstwa będą w stanie dalej się zmieniać, albo zmieniająca się rzeczywistość rynkowa, warunki gry sprawią, że Polska przestanie być konkurencyjna. Transformacja jest warunkiem przetrwania.” – Uważa Piotr Stankiewicz – dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.

Zdaniem prof. Stankiewicza – dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, rozproszenie i nadmiar mikroprzedsiębiorstw utrudnia myślenie o transformacji, podobnie jak brak zaufania i współpracy. – „Przedsiębiorstwa, które powstawały w początkach transformacji gospodarczej, były zakładane przez pojedyncze osoby i wciąż mamy dużo takich, niezależnie działających, zakładów fryzjerskich czy warsztatów samochodowych, które nie łączą sił.” – Ocenia Piotr Stankiewicz – dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.

„W przypadku ESG, podobnie jak w transformacji cyfrowej, problemem jest świadomość społeczeństwa i przedsiębiorców. Identyfikują oni transformację z zakupem urządzeń czy programów. Staramy się z tym w Platformie Przemysłu Przyszłości walczyć, bo transformacja cyfrowa jest zmianą sposobu myślenia o modelu zarządzania.” – Wyjaśnia dr Kaczmarek-Kurczak – ekspert zewnętrzny Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Brak całościowego spojrzenia dotyczy też ESG. W tym przypadku, zmiana świadomości jest jeszcze trudniejsza, ponieważ na korzyści trzeba poczekać dłużej i mają charakter bardziej rozproszony. Ponadto korzyści z ESG zależą od tego, jak duża grupa przedsiębiorstw przystąpi do działań. Pierwszy, samotny przedsiębiorca, ponosi nawet większe koszty. W cyfryzacji zysk pojawia się już wtedy, gdy podmiot nie jest jedynym scyfryzowanym przedsiębiorstwem w regionie.

Rekomendacje ekspertów – uczetników warsztatu „ESG w gospodarce 4.0”

  • Transformacja cyfrowa jest warunkiem nie tylko rozwoju, ale przetrwania przedsiębiorstwa. Powinni mieć tego świadomość także jego pracownicy.
  • Należy korzystać ze wsparcia ekspertów zewnętrznych, którzy wydatnie pomogą wdrażać transformację, dostosować ją do profilu przedsiębiorstwa oraz zminimalizować związane z nią koszty.
  • Do wdrożenia transformacji cyfrowej potrzebny jest ład korporacyjny, np. jasny system podejmowania decyzji. Ład korporacyjny jest też jedną z podstaw ESG.
  • Transformacja w kierunku Gospodarki 4.0 i ESG wymaga zmiany myślenia o prowadzeniu biznesu. Dotyczy to podejścia do kwestii związanych z technologią, zarządzania przedsiębiorstwem i jego relacją z otoczeniem.
  • Szanse na cyfrową zmianę i wdrażanie ESG zwiększa kooperacja z innymi partnerami.
  • Jednym z kluczy do sukcesu w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej i realizacji ESG jest inwestowanie w kompetencje tak pracowników, jak i w miarę możliwości czasowych – własne.

Partnerem strategicznym warsztatu „ESG w Gospodarce 4.0” była Platforma Przemysłu Przyszłości organizacja, której celem jest budowa przemysłu 4.0 w Polsce. Inicjatywa udziela wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz wspiera rozwój kadry przedsiębiorstw. Organizuje szkolenia i promuje nowatorskie rozwiązania z obszarów: inteligentnej analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa. Platforma Przemysłu Przyszłości pomaga w procesie modernizacji i transformacji biznesu, tak aby krajowe firmy stawały się jak najbardziej konkurencyjne na rynku globalnym. Platforma Przemysłu Przyszłości jest fundacją skarbu państwa nadzorowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Portal Platformy Przemysłu Przyszłości: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/

Organizatorem I Kongresu ESG oraz warsztatów eskperckich jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Współorganizatorami są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 10.03.2022