Liczby mówią: I Kongres ESG

 

ESG jest nowym trendem, wypracowywanym wysoko rozwiniętych krajach przesyłowych. Utrzymanie konkurencyjności na globalnym rynku i finansowania inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw oraz możliwości kooperacji, dostarczania usług i towarów przez mniejszych, mają stanowić realną motywację do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie. Jest to szansa na skuteczniejszą gospodarkę, rozwój innowacyjnych branż i technologii, czystsze środowisko i społecznie odpowiedzialne zasady rynku pracy i działalności przedsiębiorstw. Powyższe było przyczyną zorganizowania w styczniu 2022 roku I Kongresu ESG w Warszawie.

 

W liczba wydarzenie przedstawia się następująco:

            40 partnerów – liderów zrównoważonego rozwoju

           50 ekspertów uczestniczących w I Kongresie ESG

         700 publikacji poświęconych I Kongresowi ESG

      4.000 uczestników I Kongresu ESG

1.000.000 złotych wartości AVE (ekwiwalent reklamowy – wskaźnik wartości wyrażający ilość pieniędzy, jaką należałoby wydać na publikację lub emisję danego przekazu, gdyby był on reklamą. Jest stosowany jako indeks oceny efektywności działań komunikacji społecznej).

 

Organizatorem I Kongresu ESG był Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu ESG jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Rzeczpospolitej Polskiej, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania. Partnerami honorowymi I Kongresu ESG są: Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Praw Obywatelskich; partnerami merytoryczni: Platforma Przemysł Przyszłości, Instytut Staszica, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”, PRME Chapter Poland, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Centrum Oceny Technologii Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Instytut Biznesu, Związek Banków Polskich, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, UN Global Compact Network Poland, PGE Polska Grupa Energetyczna, Bank Ochrony Środowiska, partnerem inicjatywy ESG: Polski Koncern Naftowy Orlen; partnerem strategicznym: Żabka Polska, partnerami: Diaverum, Grupa Lux Med, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Bank Gospodarstwa Krajowego; partnerami wspierającymi: Amazon, Bio Planet, GRANNA, Huawei, Yope, partnerami medialnymi: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Business Insider Polska.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaLiczby mówią / DEC / 21.02.2022