Grupa Żabka lider zrównoważonego rozwoju

Grupa Żabka jako lider zrównoważonego rozwoju – troska o naszą planetę nie tylko w Dzień Ziemi

Agencja Informacyjna: Grupa Żabka, zgodnie z własnymi zasadami, nieustannie pracuje nad minimalizacją swojego wpływu na środowisko i zachęca klientów do podejmowania bardziej zrównoważonych decyzji zakupowych. To zadanie, które Grupa Żabka realizuje przez cały rok, nie tylko w Dzień Ziemii.


Drugie życie surowców: inicjatywy Żabki

22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. Wiele przedsiębiorstw tego próbuje przypomnieć sobie o potrzebach naszej planety. Grupa Żabka od dłuższego czasu koncentruje się na transformacji swojego modelu biznesowego w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. W zgodzie z tegorocznym hasłem Dnia Ziemi „Ziemia vs. Plastik”, firma kładzie duży nacisk na możliwość recyklingu plastiku, co jest jednym z jej priorytetów.

Wdrożone udogodnienia, jak przymocowane nakrętki do butelek napojów marek Foodini, Wycisk, S! i Od Nowa, zwiększają ilość recyklingowanego plastiku. Butelki te produkowane są z użyciem surowców wtórnych (rPET), co jest odpowiedzią na unijną dyrektywę Single-Use Plastic.

Lider zrównoważonego rozwoju: Zielone działania dla klientów i miasta

Żabka nie tylko umożliwia, ale i zachęca klientów do korzystania z własnych kubków przy zakupie gorących napojów, co wiąże się z mniejszą ilością odpadów oraz obniżką cen. Ponadto, w ramach projektu „Zielona Odnowa” w Bydgoszczy, Zielonej Górze, a także innych miastach, Żabka umożliwia oddawanie jednorazowych plastikowych butelek i puszek do recyklingu.

Grupa Żabka: Wolontariat i edukacja ekologiczna wśród pracowników

Grupa Żabka umożliwia swoim pracownikom wykorzystanie do ośmiu godzin miesięcznego czasu pracy na działalność wolontariacką, w tym na sprzątanie świata. Tylko w 2023 roku, pracownicy zrealizowali 16 zespołowych akcji społecznych, poświęcając na nie blisko 1000 godzin.

Oszczędzanie zasobów naturalnych i partnerstwo z woshwosh

W ramach współpracy z firmą woshwosh, Żabka promuje zrównoważoną modę i zero waste, oferując usługi czyszczenia i naprawy obuwia. Działania te przyczyniły się do znaczącej oszczędności wody i redukcji emisji dwutlenku węgla.

– Od początku istnienia woshwosh stawiamy na zero waste i promujemy zrównoważoną modę. Ekologia od zawsze wpisana jest w nasz model biznesowy. Wpływamy na świadomość konsumpcyjną naszych klientów, pokazując im, że warto dbać o swoje obuwie, zamiast niepotrzebnie wciąż kupować nowe. Nasze wartości są zbieżne z wartościami Żabki, dlatego zdecydowaliśmy się wspólnie działać na rzecz środowiska – mówi Martyna Zastawna, założycielka woshwosh.

Redukcja śladu węglowego i ekologiczna flota

Żabka intensywnie pracuje nad redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym poprzez wykorzystanie floty pojazdów hybrydowych i elektrycznych, a także instalację własnych stacji ładowania. Dzięki tym działaniom, firma znacząco ogranicza swój ślad węglowy, zwłaszcza w miastach.

Zielona energia i efektywność energetyczna

Grupa Żabka wdraża liczne inicjatywy mające na celu oszczędzanie energii, takie jak wymiana oświetlenia na LED, instalacje fotowoltaiczne czy optymalizacja godzin otwarcia sklepów. Działania te mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i promują wykorzystanie energii odnawialnej.

Grupa Żabka jako lider zrównoważonego rozwoju FAQs

Działania Grupy Żabka na rzecz ochrony środowiska pokazują, jak firma może przyczyniać się do globalnych wysiłków na rzecz ochrony naszej planety. Poprzez swoje inicjatywy, Żabka nie tylko minimalizuje negatywny wpływ na środowisko, ale także inspiruje innych do zmiany nawyków i promuje zrównoważone rozwiązania.

Jakie inicjatywy podejmuje Żabka, aby zminimalizować swój wpływ na środowisko?

Żabka dąży do modelu gospodarki obiegu zamkniętego, co obejmuje minimalizację odpadów, zwłaszcza plastikowych. Firma wdraża także rozwiązania umożliwiające recykling, takie jak butelki wykonane z surowców wtórnych (rPET) oraz inicjatywy wspierające ponowne wykorzystanie materiałów.

W jaki sposób Żabka wspiera zrównoważone zakupy?

Żabka oferuje klientom możliwość korzystania z własnych kubków przy zakupie napojów gorących, co wiąże się z obniżką ceny napoju. Dzięki temu klienci mogą świadomie zmniejszać ilość odpadów jednorazowego użytku.

Czy Żabka prowadzi jakieś projekty społeczne związane z ochroną środowiska?

Tak, Żabka organizuje projekty takie jak „Zielona Odnowa”, gdzie klienci mogą oddawać jednorazowe plastikowe butelki i puszki w sklepach, które następnie są przekazywane do recyklingu. Firma również prowadzi zespołowe akcje wolontariackie, takie jak sprzątanie świata.

Jakie korzyści przyniosła współpraca Żabki z firmą woshwosh?

Współpraca z woshwosh, firmą specjalizującą się w czyszczeniu i naprawie obuwia, pozwoliła na zaoszczędzenie dużej ilości wody i redukcję emisji dwutlenku węgla, promując jednocześnie zrównoważoną modę i zasady zero waste.

W jaki sposób Żabka stara się redukować emisję gazów cieplarnianych?

Żabka zredukowała emisję gazów cieplarnianych poprzez wdrożenie floty pojazdów hybrydowych i elektrycznych, a także instalację stacji ładowania elektrycznych aut. Działania te są częścią szeroko zakrojonego planu zmniejszania śladu węglowego firmy.

Jakie działania podejmuje Żabka, aby oszczędzać energię?

Grupa Żabka zastosowała szereg rozwiązań, takich jak wymiana oświetlenia na LED, instalacje fotowoltaiczne oraz zamknięte szafy chłodnicze, co przyczynia się do znaczącej oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce gospodarczej, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI Gospodarka /AIN/ 22.04.2024, fot.  materiały GŻ