IV Kongres ESG

IV Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa – już 29 stycznia 2025 r.

Agencja Informacyjna: Dołącz do IV Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa, kluczowego wydarzenia dla zrównoważonego biznesu i społeczeństwa, który odbędzie 29 stycznia 2025 r. w Warszawie.

III Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju Europa
III Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju Europa


IV Kongres ESG “Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” – znamy termin

Zrównoważony rozwój nie jest już tylko modnym hasłem, ale kluczowym elementem strategii biznesowych i polityk publicznych na całym świecie. W kontekście europejskim, znaczenie i zrozumienie koncepcji ESG (Environmental, Social, Governance) znacząco wzrosło, co potwierdza rosnąca liczba uczestników oraz zainteresowanie tematyką zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów. IV Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa, zaplanowany na 29 stycznia 2025 roku, jest nie tylko świadectwem tej rosnącej świadomości, ale także platformą dla dalszego rozwoju i wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

IV Kongres ESG: Nowa Era Zrównoważonego Rozwoju

Nadchodzący IV Kongres ESG stanowi kolejny krok w kierunku integracji i promocji zasad zrównoważonego rozwoju wśród europejskich liderów biznesu, administracji, NGO oraz środowisk naukowych. To wydarzenie nie tylko podkreśla znaczenie trzech filarów ESG w kontekście europejskim, ale także stawia przed uczestnikami nowe wyzwania i możliwości. Oczekuje się, że IV edycja Kongresu przyciągnie jeszcze większą liczbę uczestników, co jest świadectwem rosnącego zainteresowania i zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju.

IV Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju Europa znamy datę - ilustracja
IV Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju Europa znamy datę – ilustracja DALL-E

Historia Kongresu ESG: Od początków do III Edycji

Od pierwszej edycji Kongresu ESG, który zebrał liderów i ekspertów zrównoważonego rozwoju, poprzez trzecią edycję z rekordową liczbą 4 tysięcy uczestników, historia tego wydarzenia jest świadectwem rosnącej świadomości i potrzeby działania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Poprzednie edycje Kongresu, z udziałem ponad 50 ekspertów, 70 partnerów i niemal 1000 publikacji medialnych, znacząco przyczyniły się do zwiększenia zasięgu i wpływu tematyki ESG.

– Nawet najdoskonalszy raport ESG – zgodny od strony formalnej z wytycznymi i standardami – powinien być jednocześnie odzwierciedleniem rzeczywistości, powinien być wyrazem realnej troski o poszanowanie praw człowieka, a nie tylko zbiorem górnolotnych deklaracji (…)  Są pewne wartości uniwersalne, które powinny przeważać nad oczywistym dla biznesu dążeniem do maksymalizowania zysków – podkreślił w swym wystąpieniu prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich otwierając III Kongres ESG.

III Kongres ESG – organizatorzy, patroni

Organizatorem III Kongresu ESG była Fundacja im. XBW Ignacego Krasińskiego.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Nauki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska.

Partnerem Strategicznym jest: ORLEN.

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Żabka.

Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU, Huawei Polska, DS Smith. 

Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, PwC, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies oraz COGIT, Dobra Fundacja, Bio Planet, LONGI Solar oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska. 

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl, Świat OZE.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce ESG, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka, ESG /AIN/ 20.02.2024.