Wdrażanie ESG - debata III Kongres ESG w Warszawie

Czy wdrażanie ESG prowadzi do innowacyjności i konkurencyjności? 7 wniosków liderów zrównoważonego rozwoju

Agencja Informacyjna: Wrażenie ESG było przedmiotem debaty podczas III Kongresu ESG w Warszawie. Czy wdrażanie ESG jest tylko kosztem dla przedsiębiorstw, czy może inwestycją, która w długiej perspektywie przynosi korzyści zarówno firmom, jak i społeczeństwu?

Wdrażanie ESG: koszt czy inwestycja? Rozważania III Kongresu ESG w Warszawie

Społeczeństwo coraz bardziej koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialności społecznej a pojęcie ESG (Environmental, Social, Governance) zyskało na znaczeniu. Ostatnie lata przyniosły prawdziwy boom na publikacje dotyczące ESG, z niemal 91 tys. opracowań w latach 2020-2023, z czego sam rok 2023 zaobserwował wzrost o 1,7 tys. punktów procentowych. To pokazuje, jak dynamicznie rozwija się zainteresowanie tematem.

Jak ESG wpływa na biznes i społeczeństwo?

Z raportu przedstawionego przez Sebastiana Bykowskiego, Prezesa PSMM Monitoring & More, wynika, że ESG jest coraz częściej obecne w mediach, z prawie 51,5 tys. materiałów opublikowanych w 2023 roku, które dotarły do niemal 415 mln odbiorców. Większość z tych przekazów miała wydźwięk pozytywny, co wskazuje na rosnącą świadomość i akceptację inicjatyw ESG w społeczeństwie.

– Obowiązkiem firm nie jest tylko zysk. Zdecydowanie idziemy w kierunku widzenia coraz więcej, ale tempo tych zmian nie jest odpowiednio szybkie. Na ile firmy są przygotowane do wdrażania ESG? Duże korporacje, które mają zasoby i odgórne polecenia, są gotowe, choć pytanie, na ile realnie, a na ile w sensie zrobienia raportów i atrakcyjnego sprzedania ESG. To, czy jest to autentyczne myślenie wewnątrz firmy i odpowiedzialność „od góry do dołu” za wszystkie wartości, o których w ESG się mówi, będziemy dopiero odkrywać – mówiła Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Podział opinii na temat ESG

Podczas kongresu zauważono wyraźny podział między entuzjastami a przeciwnikami ESG. Z jednej strony, są osoby przekonane o korzyściach płynących z wdrażania ESG, z drugiej – krytycy wskazujący na koszty i wyzwania z tym związane. To prowadzi do pytania, czy można znaleźć wspólny mianownik, który pozwoli spojrzeć na ESG jako na szansę dla wszystkich.

– To ewolucja, a nie rewolucja. Zaczynamy od dużych przedsiębiorstw – spółek kapitałowych, instytucji pożytku publicznego, które mają zasoby finansowe, zaplecze kadrowe i budują kompetencje wewnątrz. Na MŚP są naciski, ponieważ to one są dostawcami i muszą być świadome przepisów, żeby nie wypaść z łańcucha dostaw (…) Ważne jest, żeby przedsiębiorstwa wysyłały pracowników na szkolenia, wskazywały akty prawne, które trzeba znać, a nie tylko opierały się na gotowych raportach – podsumowała Dr Agata Molisz, ekspertka CSRinfo. 

Według Tomasza Wróblewskiego, Prezesa Warsaw Enterprise Institute, trudności w rozumieniu ESG wynikają m. in. z tego, że używamy terminów ekonomicznych do zjawiska, które jest – w jego ocenie „czysto polityczne i ideologiczne”. – Gdybyśmy krótko chcieli powiedzieć, co to jest ESG, to jest to wprowadzenie wykorzystywania wskaźników nieekonomicznych do określania wartości ekonomicznej czy finansowej firmy. Cały koncept interesariuszy to idea, że skoro wszyscy chodzimy po jednej ziemi, oddychamy tym samym powietrzem, w związku z czym także należy nam się coś np. od producenta samochodów i z innych branż. Mamy bardzo enigmatyczny pomysł w przypadku ESG, jak wprowadzić redystrybucję dodatkowych kosztów – mówił Tomasz Wróblewski, prezes WEI.  

W Warsaw Enterprise Institute powstał raport – wyłącznie na podstawie danych Komisji Europejskiej – jaki będzie koszt wprowadzenia ESG w Polsce.  Czy ktokolwiek o tym tutaj mówił? Na pierwszym etapie to 1,6 mld zł dla dużych firm, a jeżeli dojdzie do małych i średnich, to jest to już poziom 8 mld zł, które będą rozłożone między szewca, właściciela spółek taksówkarskich, kwiaciarni… To jest koszt i oczywiście, że firmy traktują to jako nowy podatek. Inwestujemy w jakiś abstrakt, ponieważ przekazujemy część wartości firmy planecie – tłumaczył Tomasz Wróblewski. 

Wdrażanie ESG przedmiotem debaty. III Kongres ESG w Warszawie.

Wdrażanie ESG: wyzwania i możliwości

Wśród prelegentów kongresu znaleźli się eksperci z różnych dziedzin, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat wdrażania ESG. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego, jak przekonać firmy do przyjęcia ESG, niezależnie od tego, czy powinny one być do tego zachęcane, czy poddawane presji.

Fabrizio Zucca z Uniwersytetu Bocconi (Włochy) podkreślał, że to CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) opierało się na idei, że korporacja osiąga zyski, więc w pewnym stopniu wydawało się etyczne, żeby część z nich oddać społeczności. – Było to oczywiście dobrowolne. ESG to zupełnie inna koncepcja. Pochodzi od inwestorów. Demokracja zmienia się i zmienia się komunikacja. Coraz więcej ludzi chce mieć dostęp do bogactwa. 50, 60 lat temu „świat” to była Europa Zachodnia i Ameryka Północna. Rozmawiałem z firmą we Włoszech, która działa w sektorze mody. Około 20 proc. towarów, które są kupowane w sklepach, nigdy nie zostanie użytych nawet jeden raz, a ponad 40 proc zostanie użytych mniej niż 5 razy – wyliczał Fabrizio Zucca

Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG

Znaczący wzrost medialności ESG w ostatnich latach pokazuje, jak ważną rolę odgrywają media w edukowaniu społeczeństwa i firm na temat zrównoważonego rozwoju. Raport „Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG” rzuca światło na to, jak zmienia się percepcja ESG w przestrzeni publicznej. – To, że tylko 18 proc. społeczeństwa wie, czym jest ESG, to naprawdę nie jest dobrze, bo za chwilę będziemy musieli realizować wszystkie dyrektywy. Pewnie jest to też wina systemu edukacji, w tym szkół wyższych – mówił dr hab. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

ESG - III Kongres ESG ilustracja

Konsekwencje ESG dla małych i średnich przedsiębiorstw

Jednym z ważniejszych tematów podjętych podczas kongresu były wyzwania, przed którymi stoją małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w kontekście wdrażania ESG. Dyskusja koncentrowała się na pytaniu, jak MŚP mogą dostosować się do nowych wymagań bez nadmiernego obciążenia kosztami i biurokracją.

– Dla dużej firmy też jest to wyzwanie, choć na innym poziomie. Jako branża farmaceutyczna jesteśmy przyzwyczajeni do działania pod ogromną presją prawną. Może dlatego wiele rzeczy w nowej rzeczywistości, którą wprowadza ESG, już realizujemy. Mimo to jest to dla nas wyzwanie i też się boimy, jak nowe regulacje wpłyną na nasze relacje z kontrahentami. Już dziś jesteśmy dla nich bardzo wymagającym klientem. Polski przemysł farmaceutyczny jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, a polskie regulacje dotyczące jakości są bardzo restrykcyjne – zaznaczała Aleksandra Kowal, Pełnomocnik ds. CSR HASCO-LEK S.A. 

Wdrażanie ESG: od teorii do praktyki

Choć ESG jest tematem szeroko omawianym w teorii, kluczowe staje się przełożenie tych dyskusji na praktyczne działania. Prelegenci podkreślali potrzebę edukacji i budowania kompetencji w zakresie ESG, zarówno wśród dużych korporacji, jak i MŚP.

Zarówno liczba publikacji na temat ESG, jak i rosnące zainteresowanie tym tematem w mediach, wskazują na to, że ESG jest nie tylko trendem, ale też koniecznością dla firm dążących do zrównoważonego rozwoju.

Analizując argumenty przedstawione podczas debaty, jasne staje się, że ESG można postrzegać zarówno jako koszt, jak i inwestycję. Z jednej strony, wdrażanie ESG wiąże się z pewnymi kosztami początkowymi i wyzwaniami adaptacyjnymi, szczególnie dla mniejszych firm. Z drugiej strony, inwestycja w ESG przynosi długoterminowe korzyści, takie jak lepsza reputacja, większe zaufanie klientów oraz dostosowanie do przyszłych regulacji, które mogą być kluczowe dla trwałego sukcesu firmy.

ESG

Jak przekonać przedsiębiorców do ESG?

Kluczem do przekonania firm, szczególnie mniejszych, do przyjęcia praktyk ESG, jest podkreślenie długoterminowych korzyści i pokazanie, że ESG może być nie tylko etycznym wyborem, ale też strategiczną inwestycją. Ważne jest, aby firmy rozumiały, że wdrażanie ESG nie jest tylko spełnianiem zewnętrznych wymogów, ale również sposobem na budowanie silniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

ESG, choć wyzwaniem, jest również szansą dla firm na rozwój w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Kongres ESG w Warszawie pokazał, że temat ten budzi wiele emocji i dyskusji, ale przede wszystkim jest szansą na budowanie lepszego świata. Firmy, które zrozumieją i wdrożą zasady ESG, nie tylko przyczynią się do ochrony środowiska i społeczeństwa, ale też zbudują mocniejsze i bardziej odporne na zmiany podstawy dla swojego biznesu.

7 głównych wniosków liderów zrównoważonego rozwoju – sesja „Siła ESG – jak wdrażanie ESG prowadzi do innowacyjności i konkurencyjności”

  1. W ostatnich trzech latach ukazało się niemal 91 tys. publikacji na temat ESG. Tylko w roku 2023 w stosunku do początku badanego okresu ich liczba wzrosła o 1,7 tys. punktów procentowych
  2. Aż 93 proc. materiałów o ESG ukazało się w internecie
  3. Najbardziej wdrażania ESG boją się małe firmy, które często traktują zmianę jako zbyt duży potencjalny koszt i kolejny podatek, ale też duży wysiłek w sensie raportowania
  4. Problemem jest też nieprecyzyjna definicja ESG. Pojawiają się nawet głosy, że jest próbą wprowadzenia do ekonomii ideologii, a nie wymogów stricte ekonomicznych
  5. Wskazano jednocześnie, że koncepcja ESG pochodzi od samych inwestorów i jesteśmy dopiero na etapie uświadamiania społeczeństwa, czym tak naprawdę ono jest. Ten etap jest najdłuższy
  6. ESG to także realna potrzeba zmian, kwestia dbałości o planetę, etyki wypracowywania zysków. We Włoszech aż 20 proc. ubrań kupionych w sklepach odzieżowych nigdy nie zostaje użytych
  7. ESG nie powinno polegać na raportowaniu i atrakcyjnym komunikowaniu pozornych działań w tym obszarze, a na autentycznym myśleniu wewnątrz firmy i odpowiedzialności „od góry do dołu” za wszystkie wartości, o których w ESG się mówi.

Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/3-kongres-esg/

III Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju Europa
III Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju Europa

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Nauki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska.

Partnerem Strategicznym jest: ORLEN.

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Żabka.

Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU, Huawei Polska, DS Smith. 

Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, PwC, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies oraz COGIT, Dobra Fundacja, Bio Planet, LONGI Solar oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska. 

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl, Świat OZE.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce ESG, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka, ESG /AIN/ 9.02.2024.