Co to znaczy ESG?

Kto wie co to znaczy ESG?

Agencja Informacyjna: Co to znaczy ESG? Odpowiedź na to pytanie powinna być oczywista dla wszystkich osób zainteresowanych sprawami biznesu i zrównoważonego rozwoju. Ale czy tak jest rzeczywiście?

Czy wszyscy już wiedzą, co to znaczy ESG? Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego badania poziomu świadomości dotyczącego  ESG i zrównoważonego rozwoju zrealizowanego na potrzeby III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development). W badaniu zapytano m. in. o znajomość pojęcia ESG oraz o rolę zrównoważonego rozwoju w decyzjach zakupowych produktów czy usług. Takie same pytania zadano w badaniu zrealizowanym w 2022 roku, przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna, który jest partnerem badawczym wydarzenia. Z danych wynika, że zrównoważony rozwój staje się dla Polaków coraz bardziej istotny i prawie o 100 proc. wzrosła znajomość skrótu ESG. Coraz więcej osób doskonale rozumie, co to znaczy ESG.

Co to znaczy ESG?

ESG – co oznacza ten skrót?

ESG to skrót od angielskich terminów: Environmental Social and Corporate Governance (środowisko, społeczeństwo, gospodarka). Termin ten obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. To wszystko razem stanowi kryterium oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

ESG co to jest? Dwa badania świadomości

Co to znaczy ESG? Już 2 badania zrealizowano na zlecenie Instytutu ESG, jednego z głównych organizatorów Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa. III edycja wydarzenia odbędzie się w środędę 31 stycznia 2024 r. w Warszawie. Wyniki zostaną w całości zaprezentowane właśnie podczas niego. To już drugie tego typu badanie. W dniach 29-31 grudnia 2023 r. zapytano konsumentów m. in. o znajomość skrótu ESG (Environment, Social and Corporate Governance) oraz o rolę zrównoważonego rozwoju w ich zachowaniach rynkowych. Takie same pytania padły w panelu zrealizowanym rok wcześniej w dniach 2-5 grudnia 2022 r.  

To jest ESG! Wzrost świadomości o 16 proc.

Na pytanie, czy kiedykolwiek wcześniej natknąłeś się na pojęcie ESG oznaczające zrównoważony rozwój, rok temu twierdząco odpowiedziało jedynie 15 proc. ankietowanych, a pod koniec 2023 r. było to już 29 proc.. Rośnie liczba osób świadomych co to znaczy ESG. Nadal nie wszyscy jednak wiedzą czym się różnią CSR i ESG.

Natalia Witkowska o świadomości ESG

„W ciągu roku nastąpił bardzo dynamiczny wzrost świadomości, czym jest ESG.” – Ocenia Natalia Witkowska – ekspert Instytutu ESG oraz redaktor naczelny portalu oESG.pl. – „Ten wzrost cieszy jest imponujący, chociaż wypada zauważyć, że jeszcze ponad 2/3 osób nie wie, co oznacza skrót, nie mówiąc już o praktycznym wymiarze stosowania idei zrównoważonego rozwoju np. w biznesie. To pokazuje, uzmysławia jak wiele jeszcze trzeba wykonać pracy w zakresie społecznej edukacji i jak ważne są inicjatywy promujące ESG.” – Uważa Natalia Witkowska – ekspert Instytutu ESG oraz redaktor naczelny portalu oESG.pl.

Co to znaczy ESG? Świadomość ESG zmienia się

Zarówno w w badaniu w 2023 jaki 2022 roku, zrealizowaniem przez panel Ariadna, ankietowanym zadano także pytanie, czy kupując produkty lub usługi zwracają uwagę na to, czy dany producent lub przedsiębiorstwo dba o środowisko naturalne, ład korporacyjny, zrównoważony rozwój. Obecnie na te aspekty zwraca uwagę 39 proc. ankietowanych (zdecydowanie tak i raczej tak), a nie zwraca 45 proc, konsumentów (raczej nie, zdecydowanie nie); pozostali (16 proc.) nie potrafili odpowiedzieć jednoznacznie.

Także i w tych aspektach w badaniu 2022 wyniki były mniejsze. To, czy dany producent lub przedsiębiorstwo dba o środowisko naturalne, było istotne w decyzjach zakupowych dla 35 proc. konsumentów; na odpowiedzialność społeczną zwracało uwagę 34 proc. ankietowanych, a na przestrzeganie ładu korporacyjnego 23 proc.

Co to znaczy ESG?
Co to znaczy ESG?

Urszula Juźwiak o świadomości ESG

 „Zachowania konsumenckie to bardzo złożony proces, a na decyzje zakupowe ma wpływ bardzo wiele czynników.” – Zaznacza  Urszula Jóźwiak – ekspert Instytutu ESG i prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

– „Widać jednak wyraźnie, że szeroko rozumiany zrównoważony rozwój jest w tym obszarze coraz bardziej istotny i przekłada się na realne zyski dla przedsiębiorców. Jestem przekonana, że świadomość konsumentów odnośnie ESG będzie rosła.” – zaznacza Urszula Jóźwiak – ekspert Instytutu ESG i prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Co to znaczy ESG: eksperci będą dyskutować. III Kongres ESG – wyzwania

W trakcie III Kongresu ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym analizowane przez pryzmat zmian społecznych. Eksperci poruszą takie tematy jak: wyzwania ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, zrównoważona konsumpcja – czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego w modzie i handlu, wykluczenia na rynku pracy, wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ewolucją ESG. 

Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum znajdą się sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że zapomnimy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – będziemy analizować przez pryzmat zmian społecznych.

III Kongres ESG – Patronat honorowy

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

III Kongres ESG – Patroni, partnerzy, partnerzy wspierający i partnerzy merytoryczni

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska. Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek, Lidl Polska, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU.

Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies, COGIT. Partnerami merytorycznymi są: Instytut Biznesu, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska.

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring &More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa,Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl, Świat OZE.

Kongres ESG – 5.500.000 poinformowanych

III Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development) to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. 

Ostatnie dwie edycje wydarzenia w 2022 i 2023 r.  zgromadziły łącznie ponad 8.000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5.500.000 osób.

Przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy ekspertów Kongres ESG na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG. Już 31 stycznia 2024 odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development).

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /ART, EU/ 10.01.2024