III Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju Europa

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa 2024 ujawni wyniki ważnego raportu

Agencja Informacyjna: W środę 31 stycznia 2024 r. w Warszawie odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development), w trakcie zostana przekazane wyniki raportu “Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG“. Dokument będzie przygotowany przez agencję badawczą PSMM Monitoring & More.

III Kongres ESG: jakie media w 2023 roku?

W trakcie III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa tematy dotyczące ochrony środowiska i ładu korporacyjnego będą omawiane z perspektywy zmian społecznych. Podczas jednego z paneli dyskusyjnych – „Jak przekonać nieprzekonanych do ESG” – zostaną przedstawione szczegółowe wyniki raportu przygotowanego przez agencję PSMM Monitoring & More pt. „Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG”.

Sebastian Bykowski - III Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju
Sebastian Bykowski – prezes PSMM Monitoring & More

Raport medialny „Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG” stanowi kompleksową analizę wpływu środków masowego przekazu na kształtowanie społecznej świadomości na temat kwestii związanych z ESG. Dokument eksploruje sposób, w jaki media w 2023 roku tworzyły narrację dotyczącą ESG, identyfikując kluczowe tematy, trendy i wydarzenia, które oddziaływały na percepcję społeczną tych zagadnień.

Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG

„Badanie „Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG” bada różnorodność treści medialnych, w tym tekstów prasowych, wiadomości w internecie, programów telewizyjnych, audycji radiowych i mediów społecznościowych, określając dominujące ramy dyskusji oraz ton narracji.” – Wyjaśnia Sebastian Bykowski – prezes PSMM Monitoring & More.

–„Raport „Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG” w szczególności skupia się na roli mediów tradycyjnych i cyfrowych w edukowaniu społeczeństwa na temat istoty ESG. Wskazuje także najbardziej aktywnych dziennikarzy oraz źródła szczególnie zaangażowane w tę tematykę.” – Uważa Sebastian Bykowski – prezes PSMM Monitoring & More.

5.000.000 źródeł internetowych, 1.100 tytułów prasowych i 100 stacji 

Dane do raportu pozyskano w wyniku monitoringu 5 mln źródeł internetowych i social media, 1100 tytułów prasowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych. ESG to skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, organizacji a nawet całych państw. 

Komisja Europejska wytrwale pracuje nad standaryzacją sprawozdawczości ESG, podobne agendy realizują Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Dyrektywa CSRD dotycząca obowiązku raportowania danych niefinansowych

Każda polskie przedsiębiorstwo, która chce opracować swoją strategię ESG, powinno zacząć od wewnętrznego audytu i znalezienia tych aktywności, które już są odpowiedzią na nowe oczekiwania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Polska bardzo szybko dostosowuje swoje ekosystemy biznesowe do wymogów cyfrowej nowoczesności, a poziom zaawansowania na polu ESG jest z pewnością wyższy, niż może to wynikać z powszechnego mniemania.

Słabą strona wielu polskich przedsiębiorstw są zbyt małe kompetencje komunikowania swoich dokonań na polu organizacji pracy czy właściwiej identyfikacji wdrażanych pomysłów usprawniających działalność biznesową. Tymczasem, aby zdobyć czy nawet utrzymać swoją pozycję na rynkach w najbliższych latach, bardzo istotne będzie dobitne komunikowanie osiągnięć raportowanych w zakresie wdrażania zasad ESG.

Co istotne, wejście w życie dyrektywy CSRD (skr. od angielskiego terminu: Corporate Sustainability Reporting Directive – po polksu: Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw), dotyczącej obowiązku raportowania danych niefinansowych, będzie miało wpływ na praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości.

Przepisy prawne stały się czynnikiem najbardziej wpływającym na rozwój CSR/ESG

Choć głównym motywatorem do podejmowania działań w obszarze ESG i CSR są kwestie wizerunkowe, to – jak wynika z najnowszego badania CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP – Chambre de Commerce et d’industrie France Pologne) – po raz pierwszy to przepisy prawne stały się czynnikiem najbardziej wpływającym na rozwój CSR/ESG w Polsce, zastępując takie „miękkie” aspekty jak edukacja, dzielenie się dobrymi praktykami, czy oczekiwania ze strony interesariuszy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały wprowadzać proekologiczne rozwiązania

„Obecnie 27 proc. przedsiębiorstw w procesie wyboru dostawcy bierze pod uwagę kryteria dotyczące ochrony środowiska. W ciągu 2 lat takich podmiotów będzie ponad dwukrotnie więcej.” – Ocenia Joanna Jaroch-Pszeniczna – dyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, partner wydarzenia III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa. – „Co istotne, także małe i średnie przedsiębiorstwa, które współpracują z dużymi podmiotami, będą musiały wprowadzać proekologiczne rozwiązania w swoich organizacjach, by zachować konkurencyjną pozycję na rynku europejskim. Duże podmioty, które będą musiały przygotowywać raporty ESG, zaczną wymagać od swoich dostawców i podwykonawców dostarczania określonych danych (np. w zakresie emisji gazów cieplarnianych), aby móc uwzględnić je w swoich raportach.” – Przewiduje Joanna Jaroch-Pszeniczna – dyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, partner wydarzenia III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa. 

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa – gdzie i kiedy?

III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi znajdują się sprawy społeczne oraz związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym, które będą analizowane przez pryzmat zmian społecznych.

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development) odbędzie się w środę 31 stycznia 2024 r. w Warszawie (w formie hybrydowej). Głównymi organizatorami są: Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny, działający w ramach Fundacji. Kongres to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. 

III Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa: patronat honorowy

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego.

III Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa: Partnerzy Główni

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU. Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, Grupa Ferrero, IITarczyński, IAR Technologies. 

III Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa: Partnerzy merytoryczni

Partnerami merytorycznymi są: Instytut Biznesu, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight.

III Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa: Partnerzy badawczy

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring &More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

III Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa: Partnerzy medialni

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl; Portal Świat OZE.

5.500.000 osób obserwowało poprzednie edycje Kongresu ESG 

Ostatnie dwie edycje Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa zgromadziły łącznie ponad 8.000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5.500.000 osób. Przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy ekspertów Kongres ESG na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG. 

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /DEC. 21.12.2023