Pierwsze Nagrody KOD ESG dla liderów zrównoważonego rozwoju

 

Agencja Informacyjna: Po raz pierwszy przyznano nagrody KOD ESG w pięciu kategoriach. Kapituła nagrodziła przedsiębiorstwa i organizacje, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju. Podczas wydarzenia organizatorzy zaprezentowali również program III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa, a zebrani eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie czy jesteśmy gotowi na ESG.

W skład Kapituły nagrody KOD ESG wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG, redakcja RaportCSR.pl, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).

Finał EuroSkills Gdańsk 2023

„Kapituła nagrody KOD ESG przyznała wyróżnienia przedsiębiorstwom i osobom, które poprzez swoje działania i realizowane strategie i inicjatywy, pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, lecz realne korzyści dla środowiska, ludzi i przedsiębiorstw.” – Tłumaczy Urszula Jóźwiak – prezes  Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, organizatora „III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”.

W trakcie uroczystości wręczania nagród KOD ESG został przedstawiony program „III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”, który odbędzie się w środę 31 stycznia 2024 r. Tematem przewodnim wydarzenia będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi będą postawione sprawy społeczne – „S” w ESG. Eksperci poruszą takie tematy jak: wyzwania ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, zrównoważona konsumpcja – czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego w modzie i handlu, wykluczenia na rynku pracy, wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ewolucją ESG, walka ze stereotypami.

Pracodawcy godni zaufania w cenie

Podczas uroczystości wręczania nagród KOD ESG odbyła się także debata ekspercka „Czy jesteśmy gotowi na ESG?”. W dyskusji uczestniczyli: prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich; Joanna Jaroch-Pszeniczna – Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej; Piotr Glen – Kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; Aleksandra Marcinkowska – Prezes  Edu Smart TC Limited Irlandia oraz Marta Saracyn – Menedżer ds. strategii ryzyka ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nagroda KOD ESG została przyznana w pięciu kategoriach.

KOD ESG w kategorii „Osobowość” otrzymała Martyna Zastawna, założycielka Wosh Wosh – pierwszego i największego w Europie przedsiębiorstwa zajmującego się pielęgnacją i odnową obuwia. Promotorka i edukatorka odpowiedzialnej konsumpcji mody i kultury less waste (termin pochodzi z języka angielskiego i oznacza „mniej odpadów” w idei chodzi o praktyki i procesy mające na celu zmniejszenie wytwarzania trwałych i szkodliwych do środowiska odpadów zarówno przez ogół społeczeństwa jak i jednostki). W 2023 r. znalazła się w prestiżowym gronie 15 najbardziej obiecujących kobiet w biznesie na świecie, które zostały wybrane przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki do elitarnego programu mentoringowego Fortune Most Powerful Women. Laureatka pokazuje, że jednocześnie można spełniać swoje marzenia, realizować się w biznesie i działać na rzecz dobra planety.

„Czy jesteśmy gotowi na work-life balance?” – debata Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

L’Oréal Polska zostało docenione przez Kapitułę za działania prowadzone na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia śladu węglowego, korzystania z odnawialnych źródeł energii, ograniczenia produkcji odpadów czy wprowadzaniu rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego. Zgodnie z globalną strategią L’Oréal for the future, do 2025 r. wszystkie zakłady przemysłowe, administracyjne i badawcze Grupy będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, wykorzystując w 100 proc. energię odnawialną, pozyskiwaną lokalniedo 2030 r. Grupa zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 25 proc. wartości bezwzględnej w porównaniu do 2016 r. oraz jako sygnatariusz zobowiązania Organizacji Narodów Zjednoczonych „Business Ambition for 1.5°C”, L’Oréal zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku.

DHL Parcel Polska został wyróżniony za prowadzoną politykę różnorodności w przedsiębiorstwie. DHL może pochwalić́ się tym, że w tak „męskiej” branży zatrudnia prawie 1.000 kobiet – w tym 120 menedżerek i 200 kurierek. Pracownicy pochodzą z 10 państw, są w rożnym wieku i mają różny stopień sprawności fizycznej – dzięki polityce różnorodności wzajemnie się uzupełniają, inspirują i motywują. DHL prowadzi także rozbudowaną politykę pracowniczą i prorodzinną.

Dlaczego warto zabrać się za ESG? – potrzeby rynku pracy a ESG

BNP Paribas Bank Polska w ramach strategii GO beyond na lata 2022-2025 postawił sobie ambitne cele bycia liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także liderem zrównoważonych finansów. Kapituła szczególnie doceniła rozwój oferty zrównoważonych produktów i przywiązywanie dużej wagi do realnego wdrażania różnorodności, w tym zapewnienie odpowiedniego udziału kobiet w organach Banku, realizację racjonalnej, zrównoważonej i podlegającej kontroli polityki wynagradzania, stosowanie w praktyce zasady „zero tolerancji” dla każdego rodzaju nadużyć oraz za stawianie na stały, otwarty dialog z wszystkimi interesariuszami.

Grzegorz Nawacki został wyróżniony przez Kapitułę za promocję zasad odpowiedzialnego biznesu wśród polskich przedsiębiorców i edukację w zakresie raportowania niefinansowego. Na łamach Pulsu Biznesu przedsiębiorcy mogą znaleźć rzetelną wiedzę na temat ESG i oswoić się z koniecznością tworzenia i wdrożenia strategii ESG.

Liczą się: umowa o pracę i stabilność zatrudnienia

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Partnerami Głównymi są: Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).

Partnerami merytorycznymi są: Instytut Biznesu, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation.

Partnerami medialnymi są: Agencja Informacyjna, Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Obserwator Gospodarczy.

Nowy „Raport ESG”: Nowe wartości Europy u progu zmian

III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi znajdą się sprawy społeczne, sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym będą analizowane przez pryzmat zmian społecznych.

Ostatnie dwie edycje Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa zgromadziły łącznie ponad 8.000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5.500.000 osób. Przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy ekspertów Kongres ESG na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG. Już w środę 31 stycznia 2024 odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development).

Agencja Informacyjna, gospodarka, /ART/ 2.10.2023