Tomasz Parol: prawda o wypadkach drogowych

 

Agencja Informacyjna: To się nazywa czysty populizm penalny, a przy tym rząd wywołuje wrażenie, że głównym problemem odnośnie bezpieczeństwa drogowego i głównymi sprawcami wypadków są pijani kierowcy. Przy całej mojej niechęci do pijaków za kółkiem kategorycznie stwierdzam, że to zwyczajnie nie jest prawda.

Liczby mówią: Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Poważne wypadki komunikacyjne (z uszczerbkiem zdrowia uczestników) i śmiertelne są tylko w kilku procentach z udziałem kierowców “pod gazem”, przy czym część z nich jest z przyczyn innych niż alkohol lub nie zostało wykazane, by brak alkoholu we krwi pozwolił na ich uniknięcie (tak jest z niemal z każdym wymuszeniem pierwszeństwa przez trzeźwego wyjeżdżającego z podporządkowanej na tym z alkoholem we krwi), a same promile są często przekroczone w czysto umownej granicy – kierowca w Polsce często jest uznany za pijanego mimo że jego “wskaźnik” jest uważany za dopuszczalny w innych państwach (dla uproszczenia podaje tylko limity dotyczące doświadczonych kierowców):

Rzeczpospolita Polska – limit 0.2 promila

Republika Austrii – limit 0.5 promila

Królestwo Belgii – limit limit 0.5 promila

Republika Bułgarii – limit 0.5 promila

Republika Chorwacji – limit 0.5 promila

Republika Cypryjska – limit 0.5 promila

Królestwo Danii – limit 0.5 promila

Republika Finlandii – limit 0.5 promila

Republika Francuska – limit 0.5 promila

Republika Grecka – limit 0.5 promila

Królestwo Hiszpanii – limit 0.5 promila

Księstwo Liechtensteinu – limit 0.8 promila

Republika Litewska – limit 0.4 promila

Wielkie Księstwo Luksemburga – limit 0.5 promila

Republika Łotwy – limit 0.5 promila

Republika Malty – limit 0.8 promila

Królestwo Niderlandów – limit 0.5 promila

Republika Federalna Niemiec – limit 0.5 promila

Republika Portugalska – limit 0.5 promila

Republika Słowenii – limit 0.5 promila

Konfederacja Szwajcarii – limit 0.5 promila

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii – limit 0.8 promila

Republika Włoska – limit 0.5 promila

Światowy Dzień Trzeźwości

Proszę mnie dobrze zrozumieć, nie toleruję pijanych kierowców, jednak proszę zwrócić uwagę, że większość wymienionych wyżej państw szczyci się wyższymi wskaźnikami poziomu bezpieczeństwa na drodze niż Polska, więc chyba alkohol we krwi kierowców nie jest główną przyczyną wypadków drogowych.

Oczywiście jako szef Anuluj-Mandat.pl mam swoje ugruntowane przekonanie co tak naprawdę ma przykryć te ciągłe zaostrzanie przepisów względem obywateli. Pragnę jednak przypomnieć, że ani Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ani żadna instytucja naukowa nigdy nie przeprowadziła żadnych badań na temat prawdziwych przyczyn wypadków w Polsce (w tym np. zasadności stawiania znaków drogowych z ograniczeniami prędkości, fotoradarów czy sposobu używania radarów policyjnych).

Dzień Grzeczności za Kierownicą

Jedynie Najwyższa Izba Kontroli niegdyś przeanalizowała statystyki mandatów i raportów policyjnych. W wynikach badania w ogóle nie wymieniła wtedy pijanych kierowców na swojej liście przyczyn niebezpieczeństw na drodze, wskazując że należą do nich:

  1. niedostateczna i źle zorganizowana infrastruktura drogowa,
  2. zła organizacja ruchu drogowego (w tym błędne zakazy, wymogi i przepisy),
  3. błędy w systemie nadzoru nad ruchem drogowym: Policji, Inspekcja Transportu Drogowego (ITD.), Straży Miejskiej (sic!),
  4. brak powszechnego, spójnego systemu oddziaływania na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  5. rozproszenie środków finansowych na działania pozorne i niedostateczne dofinansowanie właściwych.

Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że większość wypadków drogowych powoduje: zły stan pojazdów, brak uwagi (przejazdy kolejowe), zły transport towarów, złe szkolenie kierowców, zły stan dróg.

Tomasz Parol

Problemy ustawodawstwa alkoholowego

Od 1 października 2023 r. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące karania pijanych recydywistów. Przed tą datą sprawca przestępstwa z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego) podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Według nowych przepisów będzie to teraz kara pozbawienia wolności dłuższa o rok.

Tomasz Parol: wszystko zmierza do gospodarki wojennej

Po zmianach art. 178a będzie miał następujące brzmienie:

par. 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

par. 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w par. 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, art. 174, art. 177 lub art. 355 par. 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub dopuścił się czynu określonego w par. 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Tomasz Parol – prawnik, przedsiębiorca i społecznik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył także Master’s Certificate In Project Management, Managing Projects Master’s Certificate In Project Management na The George Washington University School of Business. Jest członkiem Mensa Polska od 1991 r. Posiada IQ 160.

Tomasz Parol: sytuacja jest inna niż wygląda

Tomasz Parol jest specjalistą w zakresie prawa gospodarczego, transportowego, administracyjnego i wykroczeń, jeden z założycieli Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji. Pracował jako prawnik i szef działów prawnych w polskich przedsiębiorstwach i międzynarodowych korporacjach: News Corp., Deloitte, PwC, DB Schenker, Grupie Orange, Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Przez wiele lat współpracownik polskich kancelarii prawnych w sprawach dotyczących branży TSL, prawa drogowego oraz budowlanego. Jest twórcą i Prezesem Zarządu Fundacji  Angeli Iustitia Anioły Sprawiedliwości.

Tomasz Parol to także dziennikarz oraz kreatywny twórca nowoczesnych projektów medialnych (NowyEkran.pl, 3obieg.pl) i Kancelarii Direct Anuluj-Mandat.pl, Anuluj-Dlug.pl, Anuluj-Natreta.pl. Pisał dla dziennika „Puls Biznesu” w dodatku TSL, publikował porady na tematy prawne i wehikułów finansowych w miesięczniku „UE Fundusze Strukturalne”, oraz artykuły historyczne i popularnonaukowe w tygodniku „Uważam Rze””. Zawodowy negocjator oraz komentator polityczny i demaskator manipulacji medialnych.

Tomasz Parol jest założycielem systemu do skutecznej walki z nadużyciami względem kierowców i użytkowników pojazdów Anuluj-Mandat.pl, przedsiębiorstwa Anuluj-Dlug.pl,  walczącej masowo z bezprawną windykacją i egzekucją oraz twórca aplikacji telefonicznej Anuluj-Natreta.pl chroniącej przed nękaniami ze strony przedsiębiorstw windykacyjnych i telemarketingowych pod nadzorem adwokatów, z możliwością uzyskania odszkodowania.

Tomasz Parol: obóz koncentracyjny to też upiorny model biznesowy – Arbeit macht frei

Tomasz Parol jest wysokiej klasy ekspertem w tropieniu i niszczeniu oszustów z funduszy sekurytyzacyjnych, parabanków, lichwiarskich chwilówek i tzw. windykacji terenowej. Współpracuje z większością mecenasów w Polsce, wyspecjalizowanych w tych sprawach i działających po stronie krzywdzonego obywatela. Pasjonat Kart Polskich i Szachów dla Trzech. Propaguje też hipotezę starożytnej Polski lechickiej.

Agencja Informacyjna, Opinie, źródło: linkedin /DEC/ 1.10.2023