Światowy Dzień Trzeźwości

 

15 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Trzeźwości. Święto zostało zainicjowane przez Światowa Organizację Zdrowia, która apeluje by przynajmniej w tym dniu nie spożywać alkoholu. Alkoholizm, jako jedna z najpopularniejszych chorób w skali globalnej, powoduje śmierć około 2,5 miliona ludzi rocznie.

Zespół zależności alkoholowej, czyli potocznie alkoholizm, jest jedną z najbardziej dotkliwych form patologii. Od wielu lat zaobserwować można obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej, a po napoje wyskokowe sięgają już nawet jedenastolatkowie. Takie zachowanie ma udowodnić rówieśnikom ich „dorosłość”, jednak im wcześniejsza inicjacja alkoholowa, tym większe ryzyko uzależnienia.

ZZA, czyli zespół zależności alkoholowej to zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu. W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia, zespół zależności alkoholowej klasyfikowany jest jako F10. Innymi słowy, ZZA to choroba alkoholowa, której podstawowym objawem jest ciągle nawracająca potrzeba spożywania napojów alkoholowych.

Alkoholizm to choroba, która dotyka nie tylko uzależnionego, ale również jego otoczenie. Nadmierne spożywanie alkoholu ma wiele negatywnych skutków. Osłabia wewnętrzne hamulce, jest przyczyną agresji i zachowań przemocowych. ZZA często prowadzi do rozpadu rodzin, do szkód zdrowotnych uzależnionego oraz jego bliskich, a nawet do śmierci, czy to z powodu wpływu alkoholu na organizm czy też spowodowanych z jego przyczyny wypadków.

Dzień Grzeczności za Kierownicą

W Polsce obecnie ponad milion osób zmaga się z zespołem zależności alkoholowej, a 12 tysięcy osób rocznie traci z tego powodu życie. Nieleczony alkoholizm jest chorobą śmiertelną. W naszym prawie istnieje zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18.  Jeżeli sprzedawca lub podający napoje alkoholowe ma wątpliwości, co do pełnoletności kupującego, ma on prawo zażądać  okazania dokumentu stwierdzającego wiek klienta. Alkoholu nie wolno także sprzedawać osobom, których  zachowanie wskazuje, że są w stanie nietrzeźwości oraz na kredyt i pod zastaw. Jeśli sprzedawca złamie którykolwiek z tych zakazów, popełnia przestępstwo, za które oprócz  sankcji karnych może być odebrane zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych. Ponadto polskie prawo zabrania spożywania napojów alkoholowych m.in. na ulicach, placach i w parkach. Można go spożywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /NOW/ 12.04.2023