Francuskie inwestycje w Polsce

Francuskie inwestycje w Polsce – dane z raportu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Agencja Informacyjna: Francuskie inwestycje w Polsce stanowią kluczowy element Polskiego rynku. Począwszy od dużych korporacji, aż po małe i średnie przedsiębiorstwa, francuski kapitał wnosi znaczący wkład w rozwój wielu sektorów polskiej gospodarki. „Wkład firm z kapitałem francuskim i relacji polsko-francuskich w polską gospodarkę” to raport stworzony z okazji 30-lecia istnienia Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).

Autorzy raportu

„Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) jest jedną z najstarszych i najbardziej dynamicznych Izb bilateralnych w Polsce, skupiającą blisko 400 firm francuskich i polskich. Należy do CCI France International, organizacji zrzeszającej 118 izb francuskich w 94 krajach świata. CCIFP wspiera swoich członków w rozwoju ułatwiając kontakty pomiędzy firmami i stanowi platformę dialogu z administracją publiczną. Pomaga również firmom polskim zainteresowanym wejściem na rynek francuski, a także inwestorom z Francji, którzy chcą rozwinąć się w Polsce. Więcej na stronie: www.ccifp.pl

„Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz – QUANT TANK działa na rzecz budowy kapitału społecznego oraz podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce. Quant Tank to niezależny think tank wykorzystujący ilościowe metody badawcze jako główne narzędzie pomiaru i modelowania rezultatów. Naszym celem jest wsparcie uczestników debaty publicznej wysokiej jakości analizą oraz pogłębionym wnioskowaniem. Chcemy, aby wybory społeczne dokonywały się w oparciu o rzetelną wiedzę i merytoryczną wymianę poglądów. Skupiamy naukowców i praktyków o dużym doświadczeniu badawczym, eksperckim oraz zarządczym. Łączymy wiedzę z doświadczeniem. Opracowujemy rekomendacje i analizy z obszaru strategii dla firm, samorządów oraz polityk publicznych państwa – z inicjatywy własnej, jak również na zamówienie. Więcej na stronie www.ideia.pl

Francuskie inwestycje w Polsce

Rozwój współpracy gospodarczej między Francją a Polską ma bogatą historię, której korzenie sięgają jeszcze przed oficjalnymi transformacjami w Polsce. Francuskie firmy były jednymi z pierwszych, które zdecydowały się na ekspansję na wschodnioeuropejskie rynki, dostrzegając w nich ogromny potencjał wzrostu. Sektory takie jak finanse, ubezpieczenia, budownictwo, a także przemysł motoryzacyjny i spożywczy szybko stały się obszarami dominującej obecności francuskich gigantów. Od momentu transformacji ustrojowej Polski w 1989 roku, francuscy inwestorzy zaczęli odkrywać Polskę jako atrakcyjne miejsce dla swoich inwestycji.

Firmy i zatrudnienie

Francja znacząco przyczyniła się do modernizacji i rozwoju polskiego przemysłu. W Polsce działa obecnie ponad 1000 francuskich firm. Firmy takie jak BNP Paribas, Credit Agricole czy Auchan, zainwestowały miliardy euro, tworząc tysiące miejsc pracy i wprowadzając innowacyjne rozwiązania rynkowe.

Oto zestaw kilku ważnych informacji jakie się znajdują w raporcie „Wkład firm z kapitałem francuskim i
relacji polsko-francuskich w polską gospodarkę”
:

  1. 1200 firm z udziałem kapitału francuskiego w kraju odpowiada za 4% całkowitego zatrudnienia i przychodów podmiotów posiadających 10 i więcej pracowników.
  2. Od 2017 roku wartość inwestycji firm francuskich w Polsce zwiększyła się o około 1/3.
  3. 88% badanych firm z kapitałem francuskim planuje w 2024 roku podwyżki płac
  4. 90% badanych firm z kapitałem francuskim posiada strategię CSR/ESG
  5. Od 2003 roku wartość polskiego eksportu towarów do Francji wzrosła około siedmiokrotnie
  6. 48% francuskich firm w 2023 roku zwiększyło swoje nakłady na inwestycje

Francuskie inwestycje w Polsce – kluczowe sektory

Sektor usług finansowych i bankowości, dzięki kapitałowi francuskiemu, przeszedł prawdziwą metamorfozę, stając się jednym z najnowocześniejszych w regionie. Francuskie inwestycje w Polsce skupiają się głównie na sektorach usługowych.

Według raportu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej trzy główne sektory to: informacja i komunikacja, finanse i ubezpieczenia, usługi biznesowe dla firm. W sektorze informacja i komunikacja Francuskie firmy są liderem numer 1. Francuska telekomunikacja to nie tylko Orange. Francuski koncern Illiad od 2020 posiada znaną w Polsce sieć Play oraz wirtualnego operatora telefonii komórkowej Virgin Mobile Polska.

Wpływ inwestycji na gospodarkę Polski

Jak podaje raport skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji firm francuskich w Polsce to 108 miliardów złotych. Wpływ francuskich inwestycji na polską gospodarkę jest wielowymiarowy. Nie tylko generują one znaczący wzrost PKB i zatrudnienia. Przyczyniają się także do transferu technologii, know-how i praktyk korporacyjnych, które modernizują polski przemysł i rynek.

Francuskie inwestycje w Polsce a przyszłość

Przyszłość francuskich inwestycji w Polsce rysuje się w jasnych barwach. Wspierane przez politykę gospodarczą obu krajów, nowe projekty inwestycyjne są nieustannie planowane. Rozwój współpracy w obszarach takich jak energia odnawialna, technologie cyfrowe i biotechnologie otwiera nowe ścieżki dla przyszłych francuskich inwestycji.

Francuskie inwestycje w Polsce są dowodem na to, jak efektywnie można łączyć potencjały dwóch różnych rynków dla wspólnego rozwoju. Stabilność ekonomiczna, perspektywiczne plany rozwojowe i ciągłe doskonalenie stosunków gospodarczych między Francją a Polską zapewniają optymizm co do przyszłości tej synergii.

AI Gospodarka /AXY/ 18.03.2024.