XXXI Welconomy Forum in Torun

XXXI Welconomy Forum in Toruń 2024: Polska, Europa, Świat – Era zmian

Agencja Informacyjna: XXXI Welconomy Forum in Toruń – prestiżowy kongres społeczno-gospodarczy odbędzie się w dniach 25-26 marca 2024 r. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu w Polsce. W 2024 roku będzie towarzyszył mu dwudniowy kongres Agrowelconomy. Gośćmi XXXI Welconomy Forum in Toruń będą eksperci, politycy, przedstawiciele biznesu i nauki oraz zwykli ludzie chcący dowiedzieć się czegoś nowego lub zobaczyć „na żywo” jakąś osobę publiczną.

XXXI Welconomy Forum in Toruń – krajobraz po wyborach

XXXI Welconomy Forum In Torun

„Obserwując otaczającą rzeczywistość śmiało można powiedzieć, iż na naszych oczach dzieje się historia.” – Ocenia Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, które jest organizatorem Welconomy Forum in Toruń.

– „Bieg spraw to już nie tylko wypadkowa zaistniałych sytuacji, to przede wszystkim potrzeba modyfikacji istniejącego stanu rzeczy. Na XXXI Welconomy Forum in Toruń przyjrzyjmy się temu w kolejności. Wybory parlamentarne 15 października 2023 r. w Polsce dowiodły, że Polacy pragną zmiany, innego sposobu uprawiania polityki. Formacje, które tworzą obecna Radę Ministrów otrzymały stabilny mandat do rządzenia. Dziś trudno jednoznacznie przesądzić, czy zmiany będą odbywały się rewolucyjnie, czy też ewolucyjnie. Ważne jest aby pamiętać, iż obecna opozycja ma także realny mandat mniejszościowy, nikt nie może być dyskryminowany, czy ponosić konsekwencji z tytułu własnych preferencji politycznych.” – Uważa Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, które jest organizatorem Welconomy Forum in Toruń.

Elita na XXXI Welconomy Forum in Toruń:

Welconomy Forum in Toruń przyciąga polityków, samorządowców, naukowców, biznesmenów, ekspertów i dziennikarzy. Wszyscy oni będą debatować o najistotniejszych i najciekawszych zagadnieniach. To okazja do uczestnictwa w interesujących i merytorycznych dyskusjach oraz nawiązywania partnerskich kontaktów biznesowych. Prelegenci występujący reprezentują różne branż i poglądy, dzięki czemu bieżące tematy gospodarcze analizowane są z wielu perspektyw i w różnych płaszczyznach dając pełny obraz zjawiska. 

Wybory w 2024 r. a sztuczna inteligencja

XXXI Welconomy Forum in Toruń: Struktura Unii Europejskiej wymaga modyfikacji

„Podczas XXXI społeczno-gospodarczego kongresu Welconomy Forum in Toruń uczestnicy będą rozmawiać również na temat Europy. Struktura traktatów Unii Europejskiej wymaga modyfikacji, dostosowania do nowych okoliczności. Wojna rosyjsko-ukrańska dobitnie potwierdza, że potrzebą chwili jest zmodyfikowanie instrumentów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.” – Wyjaśnia Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, które jest organizatorem Welconomy Forum in Toruń.

XXXI Welconomy Forum in Toruń w cieniu wyborów w Ameryce

„Koniecznie trzeba mieć na uwadze wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Najpewniej można już wydedukować, kto stanie w wyborcze szranki za oceanem.” – Uważa Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, które jest organizatorem Welconomy Forum in Toruń.

Instytut Biznesu: istnieje ratunek przed upadłością
Instytut Biznesu: istnieje ratunek przed upadłością

XXXI Welconomy Forum in Toruń dostrzega sprawy globalne

„Nie byłoby poważnego kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy Forum in Toruń, gdyby zabrakło debat poświęconych sprawom globalnym. Tutaj także widoczna jest era zmian. Z całą pewnością w najbliższej przyszłości należy spodziewać się rywalizacji pomiędzy Chińską Republiką Ludową i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Oznacza to ni mniej ni więcej, że centrum stosunków międzynarodowych przeniesie się w region Azji i Pacyfiku.” – Uważa Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, które jest organizatorem Welconomy Forum in Toruń.

Welconomy Forum in Torun FAQ

Co to jest Welconomy Forum in Torun?

Welconomy Forum in Torun to kongres społeczno-gospodarczy organizowany od 1994 roku, w którym udział biorą przedstawiciele ze świata polityki, biznesu, nauki oraz lokalnych samorządów. To wydarzenie jest miejscem spotkań gości z Polski i zagranicy. Podczas konferencji spotykają się, dyskutują i wymieniają poglądy przedstawiciele Unii Europejskiej, ambasadorowie, przedstawiciele rządu, samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele nauki, kultury, mediów, i przedsiębiorcy. Tematyka kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy Forum in Torun obejmuje analizę najważniejszych wyzwań stojących przed polską, europejską i światową gospodarką w kontekście kryzysu ekonomicznego oraz procesów integracji i globalizacji. Partnerem merytorycznym XXXI Welconomy Forum in Torun jest m.in. Instytut Biznesu, a patronat medialny objęła m. in. Agencja Informacyjna.

Jaka jest tematyka kongresu Welconomy Forum in Toruń?

Tematyka kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy Forum in Torun obejmuje analizę najważniejszych wyzwań stojących przed polską, europejską i światową gospodarką w kontekście kryzysu ekonomicznego oraz procesów integracji i globalizacji.

Kto jest organizatorem Welconomy Forum in Torun?

Organizatorem XXXI kongresu społeczno-gospodarczego „Welconomy Forum in Torun” jest Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”, które również organizuje konferencje popularnonaukową Welscience in Bydgosz. Organizacja powstała w 2000 roku. Kontynuuje tradycje organizacji konferencji gospodarczych, zainicjowanych przez Stowarzyszenie Forum Polska–Zachód, odbywających się w Międzyzdrojach w latach 1996–2000. Od 30 lat organizuje konferencje społeczno-gospodarcze „Welconomy Forum in Torun”.

Welconomy Forum in Toruń – jakie są formy uczestnictwa?

Uczestnictwo społeczno-gospodarczego kongresie Welconomy Forum in Toruń jako wolny słuch jest bezpłatne..Aby korzystać w pełnym zakresie konieczne jest wykupienie pełnego płatnego pakietu konferencyjnego. Żeby wziąć udział w wydarzeniu potrzebna jest rejestracja internetowa pod linkiem https://welconomy.pl/formularz-rejestracyjny
Zainteresowane podmioty mogą też wykupić stoiska reklamowe. Jest możliwość promocji w materiałach konferencyjnych, na nośnikach reklam, reklamach w mediach oraz poprzez emisję filmów promocyjnych.

Welconomy Forum in Toruń – ilu jest uczestników?

W społeczno-gospodarczym kongresie Welconomy Forum in Toruń w ciągu dwóch dni bierze udział ponad 1.000 gości z Polski i zagranicy, w tym ponad 300 prelegentów i około 100 dziennikarzy. Ponad to wiele osób obserwuje wydarzenie online. Uczestniczą oni w sesjach plenarnych, panelach tematycznych oraz sesjach networgingowych.

Dlaczego warto wziąć udział Welconomy Forum in Torun?

W społeczno-gospodarczym kongresie Welconomy Forum in Toruń uczestniczą eksperci, daje możliwość poznania aktualnych trendów w gospodarce i nauce. Informacje i wiadomości uzyskane podczas wydarzenia służą zwiększeniu umiejętności, rozwojowi branży oraz poszerza spojrzenie na perspektywy rozwoju. Uczestnictwo społeczno-gospodarczym kongresie Welconomy Forum in Toruń to idealna okazja do spotkania z ludźmi biznesu, potencjalnymi kontrahentami, partnerami lub inwestorami. Jest także szansa na bezpośredni kontakt z przedstawicielami rządu, samorządów, urzędów różnych szczebli oraz dziennikarzami i przedstawienia swoich poglądów. W społeczno-gospodarczym kongresie Welconomy Forum in Toruń uczestniczą ponadto przedstawiciele ambasad, izb handlowych oraz przedsiębiorców zagranicznych, co pozwala uzyskać informacje, dotyczące inwestowania, poza granicami Polski i inspiruje do kreatywnego działania.

Jakie są cele Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”?

Podstawowymi celami Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca” są promocja procesu integracji europejskiej oraz współczesnych trendów cywilizacyjnych, wspieranie procesów dialogu pojednania, tworzenie płaszczyzny wieloaspektowej dyskusji i wymiany poglądów, poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów politycznych i gospodarczych w Polsce i na świecie, wspieranie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu, promocja osiągnięć polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej i integracja środowisk wiejskich ze środowiskami miejskimi, a więc przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Jacek Janiszewski odbierana nagrodę Ambasador Gospodarki 2018 dla Welconomy Forum in Torun
Jacek Janiszewski odbierana nagrodę Ambasador Gospodarki 2018 dla Welconomy Forum in Torun

Kim jest Jacek Janiszewski – twórca Welconomy Forum in Torun?

Jacek Janiszewski jest absolwentem Wydziału Zootechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Był Ministrem Rolnictwa w rządzie Jerzego Buska i posłem na Sejm Rzeczpospolitej III kadencji. Prowadzi wykłady na uczelniach wyższych, m.in. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Jacek Janiszewski jest założycielem i przewodniczącym rady programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”. Od 1994 organizuje jeden z największych kongresów społeczno-gospodarczych w Polsce, odbywającego się początkowo w Międzyzdrojach i Ciechocinku, a następnie w Toruniu pod nazwą Welconomy Forum in Torun Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 otrzymał Perłę Honorową Polskiej Gospodarki (w kategorii gospodarka), a w 2018 roku został wyróżniony tytułem Ambasador Gospodarki przez Instytut Biznesu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka, /Dec/ 4.02.2024