Instytut Biznesu: istnieje ratunek przed upadłością

Instytut Biznesu: istnieje ratunek przed bankructwem

Agencja Informacyjna: Instytutu Biznesu zapewnia, że ratunek przed bankructwem jest możliwy. W 2023 roku w Polsce został pobity niechlubny rekord liczby przedsiębiorstw, które upadły.

W ciągu 12 miesięcy było to aż 4.701 podmiotów gospodarczych, nie licząc upadłości konsumenckich, do których zalicza się również osoby prowadzące tak zwaną jednoosobową działalność. Trend jest bardzo niepokojący, zwłaszcza, jeśli przypomni się rok 2016 kiedy upadło zaledwie 760 przedsiębiorstw i wtedy uznawano to za bardzo wysoka liczbę.

Ratunek przed bankructwem istnieje.
Ratunek przed bankructwem istnieje, ale nie jest nią proces sądowy uważają eksperci Instytutu Biznesu.

Upadłości: wierzchołek góry lodowej

W 2022 roku upadło 2.752 przedsiębiorstw. Oznacza to gigantyczny wzrost niewypłacalnych przedsiębiorstw. To przecież nie koniec, bo nie znana, ale z pewnością znaczna jest ilość podmiotów w krytycznej kondycji. Nawet jeśli im się uda i ostatecznie też nie zakończą działalności, to przecież i tak oznacza, że ich sytuacja jest bardzo trudna. – „Gwałtowny wzrost liczby upadłości świadczy o tym, że Stan polskiej przedsiębiorczości dynamicznie słabnie.” – Ocenia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytut Biznesu

Maleje liczba niewypłacalności w rolnictwie, ale zadłużenie rolników wzrasta

Ciekawe jest, że upadłości pojawiły się we wszystkich branżach. Zaskoczeniem może być, że maleje liczbaniewypłacalności w rolnictwie, gdzie odnotowano w 2023 roku 347 upadłości, co oznacza spadek w stosunku do roku 2022 r kiedy było to 376 podmiotów. Tendencja ta utrzymuje się od 2021 roku. Dzieje się tak mimo, że dramatyczna sytuacja w tym sektorze jest doskonale powszechnie znana. Niestety brakuje powodów do optymizmu jeśli weźmie się pod uwagę, że zadłużenie rolników wzrasta. Na koniec III kwartału 2023 r. wyniosło ono 274.000.000 zł, czyli o 5,8 proc. więcej niż w roku 2022, kiedy szacowano je na 259.000.000 zł.

Istnieje ratunek przed bankructwem.
W roku 2023 r. padł niechlubny rekord upadłości w Polsce. Istnieje jednak ratunek przed bankructwem.

Rekordy w upadłościach

Najwięcej upadłości w 2023 roku odnotował sektor usług, w którym aż 1.401 podmiotów okazało się niewypłacalnych. Dla handlu też to był zły rok. W tej branży, z powodu niewypłacalności, działalność zakończyło 1.023 przedsiębiorstw (w 2022 roku było ich 567). Znaczny wzrost niewypłacalności odnotowała również branża budowlana – 638 podmiotów (wzrost o 128 proc. w porównaniu z rokiem 2022). W sektorze transportowym upadło 546 przedsiębiorstw (wzrost o 100 proc. w porównaniu z rokiem 2022). Dane te są budzą poważne obawy, ponieważ to właśnie 2 ostatnie sektory odpowiadają za wzrost produktu krajowego brutto.

Najwięcej niewypłacalności odnotowano, podobnie jak w 2022 roku, w województwie mazowieckim – 791 przedsiębiorstw. Na Śląsku upadło 619 podmiotów, a w województwo wielkopolskie 495 organizacji. Najmniej niewypłacalności – 75, zanotowano na Opolszczyźnie.

Przyczyny upadłości

„Przyczyn upadłości jest wiele od najprostszej: błędów w zarządzaniu, poprzez spowolnienie gospodarcze, wzrost cen energii i stóp procentowych, a także wysoka inflacja, która oficjalnie podawana wynosiło 18 proc. oraz inne przyczyny konkurencyjne czy nawet makrogospodarcze.” – Wylicza Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytut Biznesu. – „Mało kto zwraca uwagę też na bardzo szybko rosnące koszty pracy. Mechaniczne podnoszenie minimalnego wynagrodzenia i rosnąca presja płacowa, sprawie, że wiele projektów biznesowych nie wytrzymuje rosnących obciążeń.” – Ocenia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytut Biznesu.

Niebezpieczne prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Niekorzystne są także rozwiązania prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W przypadku poddanie się pod ten proces, przedsiębiorca oddaje się cały los organizacji w ręce zarządcy sądowego, syndyka i sędziego. Co ciekawe, jest to jedyny proces, w którym w sądach nie ma dwuinstancyjności. Sędzia staje się „panem i władcą postępowania”. Ponadto tego typu procesy ciągną się bardzo długo.

Instytut Biznesu – ratunek przed bankructwem istnieje.

Ratunek przed bankructwem istnieje

„Przedsiębiorcy, jeśli mogą, to uciekają od upadłości i restrukturyzacji sądowych. Szukają innych rozwiązań.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytut Biznesu. – „Dużo większe szanse, na ratunek przedsiębiorstw, dają postępowania pozasądowe. W w 2023 roku skorzystało z nich 4.053 przedsiębiorstw, co stanowi 60 proc. organizacji niewypłacalnych. Na podjęcie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego prowadzonego przez sądy zdecydowało się zaledwie 648 podmiotów.

Instytut Biznesu jako organizacja stworzona aby pomagać przedsiębiorcom, specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych. To z pewnością lepsze rozwiązania, ponieważ jego gospodarzami są przedsiębiorstwa, a nie sądy i syndycy. Powszechnie wiadomo, że wygranymi są zarządcy restrukturyzacyjni i syndycy, którzy zarobek to jedyna pewna rzecz w restrukturyzacji i upadłości. Dzieje się to często z pokrzywdzeniem wierzycieli i właścicieli, ale….. zgodnie z istniejącym prawem. Dlatego Instytut Biznesu pomaga przedsiębiorstwom szukać innych możliwych rozwiązań.” – Twierdzi Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytut Biznesu. 

Przyczyny pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstw

„Generalnie przez ostatnie lata gwałtownie rosły obciążenia przedsiębiorstw. Dochodzą stale nowe obowiązki. Im mniejszy podmiot tym ma większe trudności z podołaniem nowym obowiązkom.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytut Biznesu. – „Przez ostatnie lata była polityczna tendencja, że państwowe przedsięwzięcia gospodarcze są lepsze. Łatwiej im było pozyskać kapitał inwestycyjny. Trochę zapomniano, że sola gospodarki są małe i mikro przedsiębiorstwa, które szybko i elastycznie mogą się dostosowywać do zmian i potrzeb. Są one potrzebne w krwioobiegu gospodarczym tak jak plankton dla wielorybów.” – Zwraca uwagę Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytut Biznesu. 

Juliusz Bolek z nagrodą Obiektyw Gospodarczym AI dla Instytutu Biznesu.

Juliusz Bolek – FAQ 

Kim jest Juliusz Bolek?

Juliusz Bolek jest ekspertem z zakresu zarządzania, promocji i komunikacji. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi własną działalność pod marką Ars PR. Od 1987 roku pracował jako dyrektor, doradca zarządu, członek zarządu i członek rad nadzorczych w instytucjach oraz spółkach prawa handlowego, zatrudniających od 2 do 20.000 osób.

Jakie certyfikaty i nagrody otrzymał Juliusz Bolek?

Juliusz Bolek posiada m. in. certyfikat, przyznany przez Polski Instytut Dyrektorów, „w uznaniu za postawę i działania wyróżniające się najwyższymi standardami Corporate Governance i wartościami etycznymi w biznesie”. Od 2011 roku jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. W 2017 roku otrzymał wyróżnienie „Finansista Roku”.

Na jakich uczelniach wykłada Juliusz Bolek?

Juliusz Bolek jest wykładowcą Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych (MBA), Społecznej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Promocji i Instytutu Audytu i Ewaluacji. W prowadzonych przez siebie zajęciach wykorzystuje praktyczną wiedzę jaką zdobył w pracy zawodowej. Autor książek: „Adwokaci w walce o sprawiedliwość”, „Lekarze w walce o zdrowie”, prac z zakresu socjologii: „Studenci ’86 – postawy”, „Młodzi twórcy ’87” oraz wielu artykułów naukowych. Juliusz Bolek jest ekspertem Instytutu ESG oraz uczestniczy m. in. w pracach kapituły konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, oraz jury konkursu „Luksusowa Marka Roku”.

Instytut Biznesu FAQ

Kiedy powstał Instytut Biznesu?

Instytut Biznesu (angielska nazwa: Business Institute) – powstał ze zidentyfikowanej potrzeby wspierania działalności gospodarczej w 2011 r. Kontakt z Instytutem Biznesu można nawiązać za pomocą strony www.instytutbiznesu.com.pl

Jaką działalność prowadzi Instytut Biznesu?

Instytut Biznesu zajmuje się doradztwem m. in. w zakresie: zwiększania wydajności i efektywności, poszukiwania kapitału (inwestorzy branżowi i instytucjonalni), wprowadzania podmiotów na giełdę, przekształceń własnościowych, odzyskiwania należności, restrukturyzacji i upadłości. Przygotowuje raporty, analizy, raporty i wywiady gospodarcze. Zajmuje się kojarzeniem partnerów biznesowych zarówno w Polsce, jak i za granicą a także inspirowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy ze specjalistami posiadającymi praktyczną wiedzę, z wielu dziedzin, związanych z biznesem.

Jakie założenia i cele ma Instytut Biznesu?

Instytut Biznesu jest to organizacja założona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Misją jest wspieranie przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności. Jest to szczególnie ważne w często i gwałtownie zmieniających się regulacjach prawnych w Polsce. 

Gdzie działa Instytut Biznesu?

Instytut Biznesu to organizacja działająca głównie w Polsce. Posiada swoich przedstawicieli w Irlandii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i na Ukrainie.

Jakie sprawy podejmują eksperci Instytut Biznesu?

Instytut Biznesu publikuje publiczne stanowiska w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym Polski, w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. W tym celu organizuje konferencje i debaty. Współuczestniczy w ważnych kongresach takich jak: Welconomy Forum in Toruń, Wizja Rozwoju w Gdyni, Polska Moc Biznesu ESG, Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Togetair, czy Kongres ESG. 

Kto stoi na czele Instytutu Biznesu?

Na czele Instytutu Biznesu stoi Rada Dyrektorów, której pracami kieruje Prezydium. Dodatkowo istnieje Rada naukowa. Organizacja skupia menadżerów, ekspertów i doświadczonych specjalistów, którzy potrafią zapewnić wsparcie, z zakresu zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, prawa (gospodarczego, kodeksu spółek handlowych, ustaw: restrukturyzacyjnych, upadłościowych, naprawczych, podatkowych itd.)

Czy Instytut Biznesu jest organizacją niezależną?

Instytut Biznesu jest niezależny od instytucji politycznych, a poglądy jego uczestników odzwierciedlają ich indywidualne zdanie. Zapoczątkowała działalność startup’u platforma edukacyjna Akademia Zarządzania i Rozwoju (www.azir.edu.pl).

Czym jest nagroda Ambasador Instytutu Biznesu?

Instytut Biznesu od 2017 roku wręcza prestiżowe i cenione nagrody Ambasador Instytutu Biznesu. W ten sposób organizacja zwraca uwagę na różne aspekty gospodarki i na podmioty, które mają znaczenie dla rozwoju rynku, branż, przedsiębiorstw. Doceniana jest przede wszystkim przedsiębiorczość, kształcenie, innowacje i prace naukowców.

Czym są Certyfikaty Jakości Instytutu Biznesu?

Od 2021 roku Instytut Biznesu przyznaje również ważne Certyfikaty Jakości Instytutu Biznesu. Celem jest wyróżnianie produktów i usług, o sprawdzonej, wysokiej jakości, ciekawych rozwiązań, w różnych branżach i dziedzinach gospodarki, a także podkreślenie ich zalet i wyjątkowości. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI, gospodarka, /DEC/ 1,02.2024