III Kongres ESG

III Kongres ESG: dostrzeżmy osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Agencja Informacyjna: III Kongres ESG przyniósł doniosłe wnioski na temat kluczowego wyzwania jakim jest dostrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu pracy, podkreślając potrzebę zbudowania kompleksowego systemu usług.

III Kongres ESG – Wnikliwa dyskusja panelowa skupiająca się na włączeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

III Kongres ESG: szeroka debata o potrzebach osób z niepełnosprawnością intelektualną

31 stycznia 2024 r. w Warszawie odbył się III Kongres ESG, rzucający światło na złożoności i obszary niedoceniane w sferze kryteriów Środowiskowych, Społecznych i Zarządzania (ESG), ze szczególnym uwzględnieniem integracji i uznania osób z niepełnosprawnością intelektualną w naszym społeczeństwie i siłach roboczych. Wydarzenie wypełnione wnikliwymi debatami i mocnymi narracjami, przyniosło na pierwszy plan niezaprzeczalną prawdę: same inwestycje finansowe nie mogą zniwelować luki wykluczenia, z którą mierzą się osoby z niepełnosprawnościami. Zamiast tego niezbędny jest holistyczny ekosystem usług, zmiana paradygmatu w perspektywach biznesowych oraz społeczne przyjęcie myślenia nietradycyjnego.

Włączenie osób niepełnosprawnych: polska rzeczywistość

III Kongres ESG ujawnił przygnębiającą statystykę: tylko jedna trzecia Polaków wierzy, że różne grupy społeczne mogą czuć się komfortowo i akceptowane w społeczeństwie postrzeganym jako otwarte i tolerancyjne. Jednak, mając w Polsce trzy miliony osób żyjących z niepełnosprawnościami, z których 2,5 miliona jest bezrobotnych, nasuwa się pytanie: Jak naprawdę włączający jesteśmy?

III Kongres ESG – przełamywanie barier

Dyskusja panelowa “Wykluczeni – Jak Zlikwidować Nierówności?” zaoferowała głębokie spojrzenie na systemowe bariery, z jakimi borykają się starsze osoby i osoby z niepełnosprawnościami. Paneliści, w tym eksperci z różnych sektorów takich jak edukacja, korporacje i rząd, podzielili się swoimi osobistymi spostrzeżeniami i profesjonalnym zaangażowaniem w promowanie bardziej włączającego społeczeństwa.

Rola Rządu w Promowaniu Włączenia

Łukasz Krasoń, reprezentujący Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podkreślił znaczenie rozsądnego systemu usług ponad finansowymi rozwiązaniami. Przedstawił wizję przyszłości, w której Polska stoi jako latarnia równości, mając zaadresowane, jeśli nie wyeliminowane, obecne dysproporcje:

– Pieniądze nie zawsze rozwiązują wszystkie problemy świata – mówił Łukasz Krasoń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. – Oczywiście są one potrzebne w kontekście osób z niepełnosprawnościami, ale to sensowny system usług pozwoli uniknąć wielu trudności, które nas będą czekać w przyszłości. Usługa asystencji osobistej, usługa opieki wytchnieniowej czy dostęp do szeregu innych takich usług pozwolą osobom z różnymi niepełnosprawnościami w sposób bardziej wartościowy, pełny, doświadczać życia. Bardzo chciałbym, żebyśmy za kilka lat mogli mówić, że Polska zlikwidowała albo jest na drodze ku likwidacji wielu nierówności, które nam się dzisiaj wydają niemożliwe do zasypania – mówił wiceminister Łukasz Krasoń. 

Biznes dla różnorodności

III Kongres ESG podkreślił kluczową wiadomość: wiara w potencjał pracowników z niepełnosprawnościami to nie tylko imperatyw moralny, ale także biznesowy. Wiceminister Łukasz Krasoń podkreślał również, że bardzo ważne jest, żeby potencjalny pracownik z niepełnosprawnością uwierzył, że może się przydać, a pracodawca, że to nie będzie „kłopotliwa” osoba, której trzeba zapewniać jakieś szczególne warunki pracy czy bardziej elastyczne godziny.

– Wśród najważniejszych wyzwań jest dostrzeżenie osób z niepełnosprawnością intelektualną. To grupa, która przez wiele lat była „zamiatana pod dywan”. To inny rodzaj wyzwań, który przed nami stoi – i na polu edukacji, i rynku pracy, i przestrzeni wokół. Cieszę się, że mówimy o neuroróżnorodności – wskazywał Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Łukasz Krasoń. 

III Kongres ESG.

Niewidoczny talent niepełnosprawności intelektualnych

Podkreślając grupę często zamiataną pod dywan, III Kongres ESG zaznaczył znaczenie rozpoznawania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ich unikalne perspektywy i kreatywne myślenie są nieocenionymi atutami, zwłaszcza w świecie, który coraz bardziej ceni różnorodność myśli.

Asystencja osobista: potrzeba usług wsparcia

Saba-Gabrielle Moussa z UK ButterfLies LTD/EDU SMART opowiadała za dostosowanym wsparciem, od asystencji osobistej po technologie adaptacyjne, podkreślając potrzebę samodzielności wśród osób z niepełnosprawnościami.

– Potrzeba tylko trochę dopasowania – chodzi tutaj o pomoc w różnych formach, np. sprzęt, który pomoże w pracy, w chodzeniu, to może być też jakaś osoba – asystent, który wspiera w codziennym życiu, funkcjonowaniu – mówiła Saba-Gabrielle Moussa. – Wiele osób mówi, że zatrudnia osoby niepełnosprawne, ponieważ jest to wymóg prawny. Powinniśmy to ponownie przemyśleć – niepełnosprawność to nie jest tylko „odhaczenie” (…) Ważne są pieniądze, na początku musimy inwestować, ale trzeba też edukować, promować – skonstatowała Saba-Gabrielle Moussa z UK ButterfLies LTD/EDU SMART. 

Przemyślenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Paneliści krytykowali podejście polegające na odhaczaniu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, opowiadając się za zmianą mentalności z prawnej konieczności na autentyczną włączoność. Wymaga to zmiany postaw odgórnie, zaczynając od edukacji i świadomości.

Zarządzanie różnorodnością: klucz do włączenia

Podczas debaty Anna Wardecka z PZU podkreśliła znaczenie zarządzania różnorodnością w organizacjach, argumentując, że wysiłki społeczne i inwestycje finansowe będą niewystarczające, jeśli osoby z niepełnosprawnościami nie poczują się wartościowe i akceptowane.

– Powinniśmy „zarządzać różnorodnością” i wiele z tego czerpać – wskazywała Anna Wardecka. – Jeżeli widzimy, że osoba nie ma jednej kończyny czy jeździ na wózku, często myślimy, że do innych rzeczy jest mniej sprawna, w tym intelektualnie. Jeżeli mówimy o tym, jak zlikwidować wykluczenie, najpierw powinniśmy się zastanowić, co zmienić w naszych głowach. Sprawi to, że środki, które przeznaczymy na walkę z wykluczeniem, trafią od razu na podatny grunt – tłumaczyła Anna Wardecka.

Z czego bierze się wykluczenie?

Beata Dziekanowska, IA&CC Manager Ferrero zauważyła, że menedżerowie boją się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością, bo wydaje im się, że konsekwencje będą trudne dla ich biznesu, że nie będą w stanie tego zagospodarować.

– Nie chce się wierzyć, że w XXI wieku ciągle musimy na ten temat dyskutować i tak niewiele się w tej kwestii stało – mówiła Beata Dziekanowska, IA&CC Manager Ferrero. – Z czego się bierze wykluczenie? Z kilku aspektów. To strach przed „innym”, niechęć poznania, ignorancja (bo tak jest wygodniej), stereotypy. Osoby dorosłe trudno jest edukować – edukacja powinna się zacząć od żłobka, od rodziny – apelowała Beata Dziekanowska. 

Ageizm: dyskryminacja poza niepełnosprawnością

Ageizm, często pomijana forma dyskryminacji, rzuca podobnie długi cień na krajobraz zatrudnienia. Jest on niedostrzegany przez większość osób, dopóki osobiście ich nie dotknie. Uczestnicy III Kongresu ESG podkreślali potrzebę tworzenia prawdziwie włączającej organizacji, gdzie każdy potencjał jest rozpoznany i doceniany.

– Bądźmy egoistami, pomyślmy o sobie. Każdy z nas się zestarzeje, będzie w jakiś sposób niepełnosprawny. Jak ja chcę wchodzić na piętro czy poruszać się po chodniku za lat 20, 40, 50? – pytała retorycznie Beata Dziekanowska, IA&CC Manager Ferrero.

– Mamy coraz większy problem ze starzeniem się społeczeństwa – mówił Marek Kuzaka Prezes Zarządu AMS. – Jednak zarówno osoby starsze, jak i osoby z niepełnosprawnościami także muszą „chcieć” np. podejmować pracę zawodową – tłumaczył Marek Kuzaka.

III Kongres ESG: wyzwanie percepcji i wzmocnienie jednostek

III Kongres ESG pokazał historie wzmacniania, z firmami dumnie dzielącymi się swoimi doświadczeniami integracji pracowników z niepełnosprawnościami w swoich zespołach, przełamując bariery niechęci i ograniczeń przez empatię i zrozumienie. Prezes Zarządu AMS Marek Kuzaka przypomniał uczestnikom, że problem wykluczenia wykracza poza niepełnosprawności, obejmując starzejącą się populację, podkreślając znaczenie chęci i inicjatywy ze strony wszystkich zaangażowanych stron w promowanie włączania w miejscu pracy.

Marek Kuzaka przekazał, że połowa pracowników jego sekretariatu to osoby z niepełnosprawnościami. – Jestem z tego dumny – mówił Marek Kuzaka. – Te osoby, jeśli już przełamią pierwszą barierę niechęci, ograniczeń, potrafią zarazić innych tym, że to nie jest nic niemożliwego. Oczywiście są sytuacje trudniejsze, wymagające empatii, ale ona jest potrzebna zawsze – mówił. 

III Kongres ESG. Jakie są główne rekomendacje Liderów Zrównoważonego Rozwoju – sesja „Wykluczeni – jak zlikwidować nierówności?”

  • Pierwszy krok do tego, by wiedzieć, jak znosić bariery dla osób z niepełnosprawnościami, to wiedza, gdzie one konkretnie są i z jakimi wkluczeniami mamy do czynienia
  • W edukowaniu, informowaniu bardzo ważne jest używanie profesjonalnej komunikacji społecznej
  • Mówiąc o wykluczeniu nie należy zapominać o seniorach i osobach z niepełnosprawnością umysłową
  • Same pieniądze nie są cudowną receptą na walkę z wykluczeniem – potrzebna jest zmiana mentalności, edukacja od przedszkola i system usług asystenckich
  • Na nowoczesnym rynku pracy kompetencje osób z niepełnosprawnościami fizycznymi czy intelektualnymi można bez problemu zagospodarować i efektywnie wykorzystać
  • Niezwykle istotne jest, aby same osoby z niepełnosprawnościami uwierzyły w siebie – bez tego działania otoczenia biznesowego, społecznego mogą być nieskuteczne
  • Osoby neuroróżnorodne mogą być wspaniałym zasobem także w biznesie: myślą kreatywnie, niesztampowo, a jedynie w inny sposób się komunikują

Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/3-kongres-esg/

III Kongres ESG – dyskusja.

Wnioski: Wezwanie do Działania na rzecz Włączenia

III Kongres ESG służył nie tylko jako platforma dyskusyjna, ale jako wezwanie do działania dla biznesów, rządów i osób indywidualnych. Rozpoznanie i docenienie unikalnych wkładów osób z niepełnosprawnością intelektualną to nie tylko wyzwanie, ale także okazja do wzbogacenia naszych miejsc pracy i społeczeństw. W miarę postępu jest niezbędne, abyśmy budowali na tych spostrzeżeniach, przekształcając nasze zbiorowe podejście do włączenia w namacalne, wpływowe działania.

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa – patronaty

Patronat Honorowy:

Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Nauki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska.

Partnerem Strategicznym jest: ORLEN.

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU, Huawei Polska, DS Smith. Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, PwC, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies oraz COGIT, Dobra Fundacja, Bio Planet, LONGI Solar oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska.

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl, Świat OZE.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce ESG, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka, /DEC/ 2.02.2024.