Waldemar Kuligowski

prof. Waldemar Kuligowski: Pozostał tylko fast song?

Agencja Informacyjna – Opinie: Prof. dr. hab. Waldemar Kuligowski o tekstach współczesnych piosenek: Czy w świecie fast food, fast car i fast date pozostał nam tylko fast song?…

Waledemar Kuligowski: Weź teksty 353.320 znanych piosenek.

Weź teksty 353.320 znanych piosenek. Zmieszaj pięć smaków: pop, rock, rap, R&B i country.
Wybierz próbki z lat 1970–2020. Stwórz modele do sortowania i analizowania ich treści pod
kątem powtarzających się słów, wyrażanych emocji, jasności przekazu i różnorodności
językowej. Uruchom system….


Przekonasz się, że więcej jest fraz powtarzalnych niż oryginalnych, refreny dominują nad
resztą piosenki, emocje negatywne górują nad pozytywnymi i że coraz częściej stosuje się w
tekstach zaimki „ja” i „moje”.

Teksty stały się łatwiejsze do zrozumienia

„Odkryliśmy, że teksty stały się łatwiejsze do zrozumienia i bardziej powtarzalne.” – Usłyszysz od Evy Zangerle z Austria University of Innsbruck, twórczymi algorytmu. – „Ważną rolę odgrywa powszechność streamingowania, bo to zmienia sposób, w jaki artyści komponują. Zamiast kupować album z jednym hitem, słuchacz może dzisiaj łatwo przesłuchać każdą piosenkę danego artysty. Efektem jest presja, aby tworzyć w taki sposób, by wszystkie piosenki były tak chwytliwe, jak to tylko możliwe”. – Twierdzi Eva Zangerle z Austria University of Innsbruck, twórczymi algorytmu.

Czyli: krótko, prosto i siup do streamu! Czy w świecie fast food, fast car i fast date pozostał nam tylko fast song?…

Kim jest Waldemar Kuligowski?

Waldemar Kuligowski – antropolog kulturowy, eseista, nauczyciel akademicki. Jest absolwentem Wydziału Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 uzyskał doktorat z etnologii, w 2006 habilitował się w zakresie etnologii, od 2018 r. profesor tytularny. Pracuje w Instytucie Antropologii i Etnografii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładał gościnnie na uniwersytetach w Budapeszcie (Węgry), Bratysławie (Słowacja), Brnie (Czech), Sankt Petersburgu (Rosja) i Kilonii (Niemcy). 

Zainteresowania naukowe Waldemara Kuligowskiego dotyczą szerokiego wachlarza zjawisk: modernizacji, globalizacji, teorii kultury, tekstualizmu, festiwalizacji, kultury popularnej, kultur rdzennych, zwłaszcza amerykańskich. Propagator nurtu antropologii współczesności. Prowadził badania terenowe w Europie, Azji i Ameryce Północnej. 

Waldemar Kuligowski to wieloletni redaktor czasopisma „Czas Kultury”, w latach 2017–2021 także redaktor naczelny. Przewodniczący serii wydawniczej „Kultury Popularne Świata”, wydawanej przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Członek Rad Naukowych czasopism: „Kultura i Historia”, „Literatura Ludowa”, „Slavia Meridionalis” i „Studia Muzealne”. Członek Editorial /Review Committee „Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities”. Członek Rad Naukowych serii wydawniczych: „Poznańskie Studia Etnologiczne”, „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego” i „Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności”. 

Waldemar Kuligowski publikował w czołowych tytułach polskich („Teksty Drugie”, „Konteksty”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Kultura Współczesna”, „Lud”, „Ethnologia Polona”), jak i zagranicznych („East European Politics and Societies”, „Transfers. Interdisciplinary Journal of Mobility Studies”, “Anthropos. International Review of Anthropology and Lingustic”, „Jahrbuch für Europäische Ethnologie”). Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych w dziewięciu językach (poza polskim: angielski, czeski, litewski, rosyjski, serbski, słowacki, węgierski, ukraiński). 

Waldemar Kuligowski jest członkiem komitetów: Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Nauk Etnologicznych (2011-2020), Komitetu Nauk o Kulturze (2012-2020) i Komitetu Słowianoznawstwa (2011–2014). W latach 2014–2018 Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.  Prodziekan Wydziału Historycznego UAM (2008-2012).

Kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej (dawniej Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną). Członek Royal Anthropological Institute (od 2014 r.), Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore/The International Society for Ethnology and Folklore (od 2015 r.) i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2007 r.). 

Waldemar Kuligowski jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2014 r.) i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w programie „Granty interwencyjne” (od 2020 r.). Ekspert Portuguese Foundation for Science and Technology oraz litewskiego Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC). 

Waldemar Kuligowski jest autorem ponad 300 artykułów, reportaży, felietonów, recenzji i wywiadów. Publikował w dziennikach i czasopismach opinii („Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Tygodnik Powszechny”, „Wprost”), jak też w pismach kulturalno-społecznych („Przekrój”, „Borussia”, „Nowe Książki”, „Książki. Magazyn do czytania”). Prowadził „Kultywator”, pierwszy talk-show w historii TVP Poznań. Był kierownikiem Zespołu Redakcyjnego Naukowej Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej UAM.TV. Był redaktorem naczelnym studenckiego pisma „Magazyn (etno)logiczny”. 

Waldemar Kuligowski jest związany z Polskim Ruchem Przyjaciół Indian – wieloletni współpracownik „Tawacin. Pismo Przyjaciół Indian”, członek redakcji czasopisma „Wyspa Żółwia”. Przewodniczący Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania (od 2019 r.). Członek Komitetu Sterującego „Foresight Regionalny dla Wielkopolski” (2010-2013).

Ekspert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania (od 2012), członek Rady Programowej Teatru Polskiego w Poznaniu (od 2015 r.), członek Rady Programowej Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (2012-2015).

Członek Jury Konkursowego „Centrum Warte Poznania” (od 2013 r.), przewodniczący Jury Konkursu Fotograficznego „Moja Wielkopolska” (2016 r.), członek jury w Plebiscycie na Człowieka Kultury oraz Wydarzenia Kulturalnego w Poznaniu (2018-2020). Członek jury ogólnopolskiego konkursu „Dig It” na najlepsze projekty i działania teatralne zrealizowane online w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Instytut Teatralny, 2021 r.). Juror nagrody Związku Producentów Audio-Video „Fryderyk”. Członek wspierający Izby Gospodarczej Menedżerów Artystów Polskich (od 2020 r.). 

Waldemar Kuligowski W 2015 roku otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Odznaczony Honorowym Medalem im. ks. Jana Kleina, przyznanym przez kapitułę Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego (2020 r.).

Waldemar Kuligowski jest autorem książek „Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury” (razem z Wojciechem Bursztą, Warszawa 1999 r., Wydawnictwo Sic!), „Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu” (seria wydawnicza Poznańskie Studia Etnologiczne nr 2, Poznań 2001 r., Wydawnictwo Poznańskie), „Siedem szkiców do antropologii miłości” (Poznań 2002, Wydawnictwo Poznańskie), „Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna” (Poznań 2004 r., Wydawnictwo Naukowe UAM), „Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie (z razem z Wojciechem Bursztą, Warszawa 2005, Wydawnictwo Literackie Muza, seria Spectrum),

„Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce” (Kraków 2007 r., Wyd. Universitas), „Różnicowanie nowoczesności. Nowa debata w antropologii społecznej” (Poznań 2012 r., Wydawnictwo Nauka i Innowacje), „Defamiliaryzatorzy. Źródła i zróżnicowanie antropologii współczesności” (Poznań 2016, Wydawnictwo Naukowe UAM), „Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a „starą dwójką” (razem z Agatą Stanisz, Warszawa 2017, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa), 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji z działu Opinie, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI Opinie /DEC/ źródło: facebook, 9.04.2024