strabag obwodnica

Strabag oddał do użytkowania obwodnicę 180 dni przed terminem

Agencja Informacyjna: Strabag pół roku przed terminem zakończył inwestycję w gminie Sokoły. Trzy ronda, chodnik, ścieżki rowerowe, rowy melioracyjne, kanały technologiczne i pasy zieleni to nowa inwestycja zrealizowana przez Strabag.

O inwestycji w Strabag wykonanej w Sokołach

Obwodnica miejscowości Sokoły w województwie podlaskim została ukończona. Do dyspozycji kierowców oddano blisko 4,5 km nowej trasy. Odpowiedzialna za inwestycję spółka Strabag ukończyła budowę obwodnicy w ciągu 12 miesięcy, ponad pół roku przed planowanym terminem realizacji.

Dzięki temu zauważalne będzie znaczące zmniejszenie ruchu tranzytowego przez Sokoły, który dotąd przebiegał bezpośrednio przez miejscowość. Ukończona trasa skróci czasu dojazdu z Zambrowa i Wysokiego Mazowieckiego do Białegostoku oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i podróżnych. Władze samorządowe podkreślają również istotne znaczenie nowej drogi dla rozwoju inwestycji w miejscowości i całej gminie. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 46.000.000 zł. Samorząd Województwa Podlaskiego otrzymał dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę blisko 27.000.000 zł.

Wieś Sokoły

Sokoły to wieś położona w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, będąca siedzibą gminy Sokoły. Historia miejscowości jest długa i barwna, sięgająca przynajmniej XVII wieku, kiedy to w 1659 roku otrzymała przywilej organizowania targów, które odbywają się tam do dziś. W XVIII wieku część osady była własnością kościelną, a druga należała do znamienitych rodów, co doprowadziło do nadania Sokołom statusu miasta w 1827 roku dzięki staraniom Marianny z Kruszewskich Markowskiej.

W XIX wieku miejscowość prężnie się rozwijała, mimo trudności związanych z powstaniem styczniowym, po którym straciła prawa miejskie. W Sokołach funkcjonowały instytucje użyteczności publicznej, takie jak Ochotnicza Straż Pożarna założona w 1898 roku, dwie biblioteki, oddział pocztowy oraz kasa oszczędnościowo-pożyczkowa. W okresie międzywojennym przywrócono miejscowości prawa miejskie, co przyczyniło się do dalszego rozwoju.

II wojna światowa była tragicznym okresem w historii Sokołów, szczególnie dla żydowskiej części społeczności, która została deportowana do obozu zagłady w Treblince. Po wojnie doszło również do tragedii, kiedy polskie zbrojne podziemie zaatakowało świętujących powrót bliskich z obozów koncentracyjnych Żydów, zabijając 7 osób.

Obecnie Sokoły są ważnym ośrodkiem życia społecznego i kulturalnego regionu, z zachowanymi tradycjami i nowoczesną infrastrukturą. Gmina Sokoły zajmuje powierzchnię 155,57 km² i liczy około 5843 mieszkańców. Przez gminę przebiegają drogi wojewódzkie nr 671 i 678, co sprzyja komunikacji i rozwojowi. Obszar gminy stanowi mieszankę terenów rolnych i leśnych, co stanowi o jej atrakcyjności krajobrazowej i rekreacyjnej.

Kim jest Strabag – wykonawca obwodnicy?

Strabag jest europejskim koncernem budowlanym, liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii, posiadającym znaczne kapitały własne. Działalność Strabag obejmuje pełen zakres usług budowlanych, wykwalifikowaną kadrę inżynierską, wysokiej jakości materiały budowlane oraz najnowszej generacji park maszynowy. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa realizacja inwestycji – terminowo, na najwyższym poziomie pod względem jakości i w najlepszej cenie. 

Jak działa Strabag?

Strabag korzysta z całej gamy usług oferowanych przez wyspecjalizowane spółki koncernowe, które przejmują odpowiedzialność za ich wykonanie, generując w ten sposób wartość dodaną dla swoich klientów. Dzięki zaangażowaniu 74.000 pracowników Strabag osiąga roczne obroty w wysokości około 14.000.000.000 euro. Koncern rozszerza swoją działalność daleko wykraczającą poza granice Republiki Austrii i Republiki Federalnej Niemiec. Za pośrednictwem sieci należących do niego spółek jest obecny w wielu państwach europejskich i coraz częściej reprezentowany na innych kontynentach. 

Jakie są wynagrodzenia pracowników w Strabag?

Grupa Strabag działa w Polsce od 1987 roku. Zatrudnienia blisko 7.000 wysoko płatnych pracowników. Przeciętne wynagrodzenie zatrudnionych w spółce w 2022 roku było o 25 proc. wyższe niż średnia dla dużych przedsiębiorstw. Współpracuje z 5.000 poddostawców. W efekcie łączna wartość dodana Strabag dla polskiej gospodarki to ponad 7.270.000.000 zł. Kwota ta odpowiada równowartości 0,28 proc. polskiego produktu krajowego brutto w 2021 roku.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce kulturalnej, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI Lokalnie /AIN/ 9.04.2024.