Uzbekistan dotacje rządowe

Uzbekistan: Dotacje rządowe wspierały odporność gospodarki w 2023 roku

Agencja Informacyjna, Uzbekistan: Dotacje rządowe w 2023 roku wpłynęły korzystanie na stabilizację rozwoju gospodarczego Uzbekistanu. Jakie sektory mogą liczyć na rządowe wsparcie w tym roku?


Dotacje rządowe Uzbekistanu: pełna informacja ministerstwa finansów i gospodarki

Podejście Uzbekistanu do zarządzania swoją strukturą ekonomiczną poprzez dotacje rządowe było tematem zarówno zagranicznych pochwał, jak i wewnętrznych kontroli. W ubiegłym roku budżet państwa przeznaczył znaczną sumę 29 bilionów 255 miliardów UZS na dotacje, co wskazuje na zamiar rządu zrównoważenia dobrobytu społecznego ze stabilnością ekonomiczną. Ten artykuł zagłębia się w alokację, wpływ i przyszłe kierunki tych dotacji, oferując kompleksowy przegląd ich roli w krajobrazie ekonomicznym Uzbekistanu.

Przegląd Alokacji Finansowych w 2023 r.

Lwią część, prawie 20,8 biliona UZS, skierowano na wysiłki związane z energetyką i eksploracją geologiczną, podkreślając priorytet rządu dla tych krytycznych sektorów. W szczególności 18 bilionów UZS zostało wykorzystane do złagodzenia różnic między cenami hurtowymi zakupu a sprzedaży gazu ziemnego na rynku krajowym, co podkreśla znaczącą interwencję rządową mającą na celu stabilizację rynku energetycznego.

Uzbekistan flaga

Wsparcie dla Projektów o Znaczeniu Społecznym

Oprócz wsparcia sektora energetycznego, rząd przydzielił dotacje na szeroki wachlarz projektów o znaczeniu społecznym. Obejmowały one 5,5 biliona UZS na projekty ważne społecznie, 1,9 biliona UZS na wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia oraz po 1,1 biliona UZS na rolnictwo, zarządzanie wodą i pomoc mieszkaniową. Ta zróżnicowana alokacja odzwierciedla holistyczne podejście do rozwoju narodowego, dotykając różnych aspektów postępu społecznego.

Strategia Redukcji Dotacji

Ahadbek Haydarov, zastępca ministra gospodarki i finansów, w wywiadzie dla „Daryo” w listopadzie 2023 roku, rzucił światło na strategię rządu dotyczącą stopniowej redukcji dotacji, szczególnie tych przyznawanych na gaz ziemny. Podkreślił tradycyjne podejście do dostarczania gazu i energii elektrycznej po niższych cenach dla populacji, podobnie jak w Kazachstanie i Rosji, ale podkreślił stopniowe przejście na ceny oparte na rynku w celu zmniejszenia obciążenia budżetowego państwa. Ta strategiczna zmiana ma na celu kierowanie zwolnionych środków na wzmocnienie usług społecznych i ochrony publicznej.

– To trwa już od dłuższego czasu. Gaz i prąd zawsze były dostarczane ludności po niskich cenach, jak w Kazachstanie i Rosji. Jej natychmiastowe zniesienie może mieć negatywny wpływ na sytuację społeczną ludności. Dlatego będziemy stopniowo zmieniać taryfy w oparciu o koszt produktów i zmniejszać dotacje. W przyszłym roku kwota ta zostanie zmniejszona do 9,5 biliona soumów. Potem ponownie zostanie zmniejszona o połowę, a uwolnione pieniądze zostaną wydane przede wszystkim na sferę socjalną i ochronę socjalną ludności – powiedział portalowi „Daryo” minister Ahadbek Haydarov.

Przyszłe Kierunki w Przydziałach Dotacji

Patrząc w przyszłość, rząd planuje nadal priorytetowo traktować sektor energetyczny, z wyznaczonym 20,6 biliona UZS na 2024 rok, w tym 9,5 biliona UZS na pokrycie różnicy w cenach kupna i sprzedaży gazu ziemnego. Ta alokacja nie tylko świadczy o trwającym zaangażowaniu w stabilność energetyczną, ale także odzwierciedla adaptacyjną strategię bardziej efektywnego realokowania zasobów między sektorami ekonomicznymi i społecznymi.

Zrównoważone Podejście do Zarządzania Ekonomicznego

Polityka dotacji Uzbekistanu stanowi skomplikowany akt równowagi między wsparciem niezbędnych usług i branż, łagodzeniem skutków społecznych oraz wspieraniem odporności ekonomicznej. Gdy kraj nawiguje przez wyzwania związane z redukcją dotacji i liberalizacją taryf, kluczem będzie utrzymanie tej równowagi, zapewniając, że przejście nie tylko wspiera wzrost gospodarczy, ale także chroni dobrobyt swojej populacji. Przyszłość stabilności ekonomicznej i dobrobytu społecznego Uzbekistanu zależy od skutecznego zarządzania i strategicznego przekierowania tych rządowych dotacji. Od 1 października 2023 roku wzrosły ceny gazu i prądu dla biznesu w Uzbekistanie. Natomiast ceny prądu i gazu dla mieszkańców nie uległy jednak zmianie od 2019 roku.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o Uzbekistanie. Agencja Informacyjna.

AI World, Uzbekistan /AIN, Zródło: daryo.uz/ 5.04.2023