Uzbekistan wzrost eksportu

Uzbekistan planuje wzrost eksportu produktów przemysłowych w 2024 r.

Agencja Informacyjna: Uzbekistan planuje zwiększyć eksport przemysłu lokalnego do 12 miliardów dolarów w tym roku, stawiając na wsparcie i innowacje.


Wzrost eksportu przemysłu lokalnego w Uzbekistanie: ambitne plany na rok 2024

Władze Republiki Uzbekistanu postawił sobie za cel znaczące zwiększenie eksportu lokalnego przemysłu. W ramach prezentacji, której uczestnikami byli czołowi przedstawiciele państwa, przedstawiono plany mające na celu wzmocnienie działalności przedsiębiorczej oraz jej zaangażowanie w procesy eksportowe. Omówione zostaną strategie i inicjatywy, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu celu – zwiększenia wartości eksportu do 12 miliardów dolarów w bieżącym roku.

Eksport Uzbekistaniu: wsparcie rządowe

W ubiegłym roku firmy eksportowe w Uzbekistanie otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 665 miliardów sumów (około 53,1 miliona dolarów), co pozwoliło zapewnić eksport na poziomie 3,2 miliarda dolarów. Mimo to, w niektórych branżach i lokalizacjach wsparcie to nie zostało wykorzystane w sposób optymalny. Eksport Uzbekistanu w sektorach takich jak elektrotechnika, rolnictwo, farmacja oraz jubilerstwo nie osiągnął oczekiwanych poziomów. Ponadto, 2709 potencjalnych eksporterów nie otrzymało wsparcia od stowarzyszeń branżowych.

Zintegrowane podejście do wzmocnienia eksportu

W odpowiedzi na te wyzwania, zaproponowano szereg działań mających na celu integrację produkcji regionalnej, stref przemysłowych oraz eksportu w jednolity system. Kluczowym krokiem ma być transfer 12 sektorowych i przemysłowych stowarzyszeń do systemu Izby Handlowo-Przemysłowej Uzbekistanu. Działanie to ma na celu przeniesienie odpowiedzialności za wsparcie projektów i eksport z rąk państwa do organizacji samorządowych przedsiębiorców. Ułatwi to podejmowanie decyzji opartych na potrzebach i problemach przedsiębiorców oraz zwiększy interakcję między nimi.

Eksport Uzbekistanu: Rozwój handlu na podstawie doświadczeń krajów rozwiniętych

Uzbekistan zamierza także stworzyć spółkę rozwoju handlu, korzystając z doświadczeń krajów rozwiniętych. Zamiast działających obecnie agencji i funduszy, nowa organizacja będzie przyciągać kwalifikowanych projektantów, technologów i marketerów z zagranicy. Ich zadaniem będzie zapewnienie, by lokalne produkty spełniały międzynarodowe wymagania, wspieranie eksporterów w wejściu na nowe rynki oraz promowanie narodowych marek za granicą. Spółka ta będzie również oferować dotacje, kompensaty oraz inne formy wsparcia, oparte na ocenie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorców.

Wzmocnienie współpracy i wsparcie dla przedsiębiorców

Planowane jest również zacieśnienie współpracy między Izbą Handlowo-Przemysłową a spółką akcyjną Uzbekexpertiza. W każdym dystrykcie rozpoczną działalność biura projektowe wspierające przedsiębiorców. Podkreślono znaczenie analizy adekwatności funkcji oraz kryteriów oceny działalności stowarzyszeń oraz poprawy kwalifikacji ich menedżerów i pracowników.

Eksport Uzbekistanu: perspektywy

Dążenie Uzbekistanu do znacznego zwiększenia eksportu lokalnego przemysłu jest ambitnym przedsięwzięciem, które może znacząco przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju. Przez wdrażanie zaproponowanych strategii i inicjatyw, Uzbekistan stawia na rozwój przedsiębiorczości i ekspansję na rynki międzynarodowe. Wzmocnienie pozycji eksportowej kraju na arenie międzynarodowej nie tylko zwiększy jego dochody, ale również przyczyni się do promocji uzbeckich marek i produktów na całym świecie.

Uzbekistan, dzięki swojemu strategicznemu położeniu i bogactwu zasobów, ma wszystkie predyspozycje, by stać się ważnym graczem w międzynarodowym handlu. Realizacja zaplanowanych działań i inwestycje w rozwój lokalnego przemysłu i eksport mogą otworzyć nowe możliwości dla przedsiębiorców i przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarczego kraju.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI Wolrd /AIN, Zródło: daryo.uz/ 20.03.2023