Anaklia nowy port morski w Gruzji - ilustracja poglądowa

Gruzja buduje morski port Anaklia. 4 przedsiębiorstwa w przetargu

Agencja Informacyjna: Nowy projekt portu morskiego Anaklia w Gruzji zapowiada się jako klucz do rozwoju gospodarczego i logistycznego całego Kaukazu Południowego. Otwarto międzynarodowy przetarg na jego na jego realizację.


Międzynarodowy przetarg na budowę portu Anaklia

Projekt budowy portu morskiego Anaklia stanowi kamień milowy dla rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego Gruzji. Ogłoszenie międzynarodowego przetargu na projektowanie i konstrukcję infrastruktury morskiej tej inwestycji według procedur Banku Światowego, podkreśla jej międzynarodowe znaczenie oraz zainteresowanie globalnych potentatów w dziedzinie budownictwa morskiego.

Rząd Gruzji, reprezentowany przez Ministerstwo Gospodarki, nadał międzynarodowy charakter projektowi portu Anaklia, zapraszając do udziału w przetargu cztery wiodące globalne firmy specjalizujące się w pracach morskich i bagrowaniu – Boskalis, DEME, Jan De Nul oraz Van Oord. Te firmy, kontrolujące 80% światowej floty do bagrowania, mają bogate doświadczenie w realizacji zaawansowanych projektów infrastrukturalnych na całym świecie. Wybór „wielkiej czwórki” nie jest przypadkowy – odzwierciedla wysokie wymagania stawiane przed wykonawcami oraz zapewnia wiarygodność i najwyższą jakość realizacji.

Znaczenie infrastruktury morskiej dla rozwoju gospodarczego

Budowa portu Anaklia ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy i logistyczny regionu. Projekt ten nie tylko stworzy tysiące nowych miejsc pracy, ale także przyczyni się do poprawy statusu socjoekonomicznego lokalnej społeczności. Poprzez zwiększenie konkurencyjności korytarza transportowego przechodzącego przez Gruzję, port w Anaklii ma szansę stać się nowym hubem logistycznym na mapie Europy i Azji, przyciągając nowe przepływy towarowe i rozwijając usługi produkcyjne oraz logistyczne w okolicy.

Rola konsultantów międzynarodowych i procedury przetargowe

Kluczowym aspektem projektu jest zastosowanie jednoetapowej procedury przetargowej, która umożliwia szybką i efektywną selekcję najkorzystniejszej oferty zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym. Wsparcie międzynarodowych konsultantów, takich jak HAEDES B.V., w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i ewaluacji ofert, zapewnia transparentność i obiektywność procesu. To właśnie za ich radą zdecydowano się na zaproszenie do przetargu firm z tzw. „wielkiej czwórki”.

Port Anaklia: wyzwania i oczekiwania

Realizacja projektu portu morskiego Anaklia jest pełna wyzwań, od kwestii technicznych, przez finansowanie, aż po ochronę środowiska. Jednak oczekiwania są wysokie. Port ma szansę nie tylko zmienić oblicze lokalnej gospodarki, ale także wesprzeć strategiczne cele rozwojowe Gruzji, otwierając nowe możliwości w sektorze transportu i logistyki.

Port Anaklia: kluczowa inwestycja w regionie Kaukazu Południowego

Projekt portu morskiego Anaklia jest ambitnym przedsięwzięciem, które może znacząco przyczynić się do ożywienia gospodarczego Gruzji. Dzięki zaangażowaniu międzynarodowych ekspertów i firm, stosowaniu sprawdzonych procedur przetargowych oraz skupieniu na wysokich standardach wykonania, Anaklia ma szansę stać się nowym centrum logistycznym na granicy Europy i Azji. Warto śledzić rozwój tego projektu, który może okazać się przepustką do nowej ery w gospodarce morskiej regionu.

Ankaklia - Gruzja planuje budowę nowego portu
Ankaklia – Gruzja planuje budowę nowego portu.

Port w Anakli FAQ:

Jakie firmy zostały zaproszone do udziału w przetargu na projektowanie i budowę infrastruktury morskiej portu Anaklia?

Do udziału w przetargu zostały zaproszone cztery wiodące firmy z branży: Boskalis, DEME, Jan De Nul oraz Van Oord. Są to przedsiębiorstwa o bogatym doświadczeniu w projektowaniu i realizacji prac morskich, które łącznie dysponują 80% światowej floty do prac bagrowych.

Na jakiej podstawie wybrano firmy europejskie do udziału w przetargu?

Wybór firm europejskich, znanych jako „wielka czwórka”, był wynikiem konsultacji z międzynarodową firmą doradczą HAEDES B.V. Ta decyzja miała na celu zapewnienie terminowego, niezawodnego i wysokiej jakości wykonania prac, przygotowania zadań technicznych oraz oceny i selekcji złożonych ofert.

Jaki jest termin składania ofert w przetargu?

Uczestnicy przetargu mieli 45 dni na zadawanie pytań dotyczących dokumentacji przetargowej oraz przygotowanie i przedstawienie konkurencyjnych ofert przetargowych.

Jak będzie przebiegać ocena złożonych ofert?

Ocena techniczna i finansowa złożonych ofert zostanie przeprowadzona przez specjalnie utworzoną komisję przetargową w „Anaklia Seaport” LLC we współpracy z międzynarodowymi konsultantami. Oferta, która spełni wymagania/kryteria selekcji i uzyska najwyższą łączną punktację (suma punktów za ofertę techniczną i finansową), zostanie ogłoszona zwycięzcą.

Jaki jest główny cel realizacji projektu portu Anaklia?

Głównym celem projektu portu Anaklia jest stworzenie tysięcy nowych miejsc pracy, poprawa sytuacji socjoekonomicznej lokalnej społeczności, zwiększenie konkurencyjności korytarza transportowego przebiegającego przez Gruzję, przyciągnięcie nowych przepływów ładunków przez terytorium Gruzji oraz rozwój usług produkcyjnych i logistycznych w okolicy portu.

Jakie prace przygotowawcze zostały już wykonane dla projektu portu Anaklia?

Prace przygotowawcze obejmowały aktualizację/stworzenie podstawowej dokumentacji projektowej, zatrudnienie firmy konsultingowej, która uczestniczyła w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, oraz prowadzenie międzynarodowego przetargu. Do prac przygotowawczych zalicza się również bagrowanie i budowę falochronów.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI World, /EST, IPN Gruzja/ 26.11.2023

Ilustracja: DALL-E