Irakli Garibashvili: Kaukaz Południowy to dziś ważny węzeł tranzytowy i logistyczny

Irakli Garibashvili: Kaukaz Południowy to dziś ważny węzeł tranzytowy i logistyczny

Agencja Informacyjna – Opinie: Kaukaz Południowy ze względu na obecny kontekst geopolityczny zwiększa swoje znaczenie jako ważny węzeł tranzytowego i logistycznego.

Korytarz Środkowy łączy Europę z Azją i Chinami przez Południowy Kaukaz

Korytarz Środkowy (sieć Korytarza Środkowego – sieci szlaków transportowych łączących Chiny z Europą przez Kaukaz Południowy przyp. red.) na kontynencie euroazjatyckim jest postrzegany jako najszybszy, najbardziej ekonomiczny i niezawodny kanał dostaw towarów i zasobów węglowodorowych. Korytarz staje się interesującą alternatywą dla istniejących szlaków łączących Europę i Azję, biorąc pod uwagę rosnące znaczenie dywersyfikacji i rozwoju handlu na szlaku Wschód-Zachód. Dlatego, wspólnie z naszymi kolegami z Azerbejdżanu i Kazachstanu, aktywnie pracujemy nad usunięciem przeszkód w tym Korytarzu oraz skupiamy się na poprawie infrastruktury, zwiększeniu przepustowości, uproszczeniu procedur oraz wprowadzeniu jednolitego systemu taryfowego.

Morze Czarne – port głębinowy i podmorski kabel elektryczny

W ostatnich latach zainwestowano w remont krajowych autostrad, kolei i lotnisk. Obecnie pracujemy nad projektem głębokowodnego portu Anaklia, którego przepustowość wyniesie 100 milionów ton rocznie. Współpracujemy również nad projektem podmorskiego kabla elektrycznego na Morzu Czarnym, który został podpisany w ubiegłym roku w Bukareszcie przez przywódców Gruzji, Azerbejdżanu, Węgier i Rumunii. Uważamy, że ten projekt będzie bardzo interesujący nie tylko dla naszego regionu, ale także dla Europy.

Linie kolejowe i nowe lotnisko

Aktywnie współpracujemy z Azerbejdżanem nad budową linii kolejowej Baku-Tbilisi-Kars, która zostanie ukończona w 2024 roku. W ciągu ostatnich pięciu lat obroty towarowe kolei gruzińskich wzrosły o 48 proc. a po zakończeniu projektu modernizacji zdolność przewozowa podwoi się do 48 mln ton rocznie do końca 2024 r.

Kaukaz Południowy – centrum tranzytowe

Rząd Gruzji dokonuje również znacznych inwestycji kapitałowych w projekt autostrady Wschód-Zachód. Pracujemy również nad rozwojem nowego lotniska, które ma potencjał stać się regionalnym centrum tranzytowym lotnictwa.

Kaukaz Południowy: strategiczne położenie Gruzji

Gruzja odgrywa ważną rolę w łańcuchu dostaw i zapewnia ciągły i bezpieczny tranzyt ropy naftowej i gazu ziemnego przez Kaukaz Południowy. Gruzja jest wiarygodnym partnerem w tranzycie surowców energetycznych od wielu lat. Jesteśmy zainteresowani pogłębieniem jeszcze bliższych relacji z regionem Azji Centralnej, wykorzystując w pełni istniejący potencjał jakim jest strategiczna lokalizacja Gruzji, jej atrakcyjne otoczenie biznesowe oraz ważna rola w łączności Wschód-Zachód.

Irakli Garibashvili – premier Gruzji

Wypowiedź premiera Gruzji podczas Forum Ekonomicznego ONZ w Baku – 24.11.2023 r.

Tytuł i śródtytuły od redakcji.

Agencja Informacyjna, Opinie, AI World, /EST, Agenda.ge/ 26.11.2023

Ilustracja: DALL-E