Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2023: celebrowanie ducha społecznej aktywności

Agencja Informacyjna: Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to więcej niż tylko doroczna data w kalendarzu. To przypomnienie, że każdy z nas ma moc, by wprowadzać pozytywne zmiany w świecie. Poprzez wolontariat budujemy mosty między ludźmi, kulturami i narodami, tworząc silniejszą, bardziej zjednoczoną społeczność.


5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza


5 grudnia to data, która co roku zyskuje na znaczeniu na całym świecie. To Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (MDW), święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych, które celebruje niesamowite działania i poświęcenie wolontariuszy. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego ten dzień jest tak ważny, jak jest obchodzony i jak każdy z nas może wziąć w nim udział.

Dlaczego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza?


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do uhonorowania i podziękowania wolontariuszom za ich bezinteresowną pracę. Wolontariat ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów społecznych i środowiskowych, a także w kształtowaniu lepszego świata. Ten dzień podkreśla również znaczenie współpracy i solidarności na skalę globalną.

Jak obchodzimy ten dzień?


Organizacje pozarządowe, szkoły, korporacje i grupy społeczności lokalnych na całym świecie organizują wydarzenia, które promują i celebrują wolontariat. Od konferencji i warsztatów po akcje społeczne i kampanie medialne – działania te mają na celu podniesienie świadomości o znaczeniu wolontariatu.

Jak możesz się zaangażować?


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to idealna okazja do rozpoczęcia swojej przygody z wolontariatem. Możesz dołączyć do lokalnych organizacji, wziąć udział w wydarzeniach organizowanych w Twojej społeczności lub po prostu pomóc komuś w potrzebie. Każdy akt dobroci ma znaczenie. W Polsce, wolontariat ma bogatą tradycję i jest podtrzymywany przez liczne organizacje.

Polskie organizacje z największą liczbą wolontariuszy

  1. Polski Czerwony Krzyż (PCK): Jako jedna z najstarszych i najbardziej znanych organizacji humanitarnych w Polsce, PCK aktywnie angażuje wolontariuszy w działania takie jak pomoc humanitarna, edukacja zdrowotna i wsparcie społeczne.
  2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOSP): WOSP jest znana z organizowania jednego z największych corocznych wydarzeń charytatywnych w Polsce, przyciągając tysiące wolontariuszy, którzy zbierają fundusze na sprzęt medyczny dla szpitali.
  3. Caritas Polska: Ta katolicka organizacja charytatywna działa na wielu frontach, od pomocy osobom ubogim i bezdomnym po wsparcie dla dzieci i seniorów, angażując w te działania liczne grupy wolontariuszy.
  4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI): FRSI skupia się na edukacji cyfrowej i inkluzji, a jej wolontariusze pomagają w realizacji programów edukacyjnych oraz w promocji umiejętności cyfrowych wśród różnych grup społecznych.
  5. Banki Żywności: Wolontariusze w Bankach Żywności odgrywają kluczową rolę w dystrybucji jedzenia do potrzebujących, wspierając także działania edukacyjne dotyczące marnowania żywności.

Znaczenie wolontariatu w Polsce

W Polsce, wolontariat jest uznawany za ważny element rozwoju społecznego i solidarności. Organizacje te, dzięki pracy tysięcy wolontariuszy, przyczyniają się do budowania lepszego społeczeństwa i pokazują, jak wielką siłą jest zaangażowanie społeczne.

Polski kontekst prawny Wolontariatu

5 grudnia, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, to idealna okazja do zrozumienia, jak ta działalność jest uregulowana prawnie w Polsce. Polskie prawo w interesujący sposób odzwierciedla znaczenie i wartość wolontariatu w społeczeństwie.

Uregulowania prawne dotyczące wolontariatu w Polsce

W Polsce wolontariat jest uregulowany przez kilka kluczowych aktów prawnych, które określają prawa i obowiązki wolontariuszy oraz organizacji, które ich angażują. Oto niektóre z nich:

  1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (2003 r.): Jest to główny akt prawny regulujący wolontariat w Polsce. Ustawa ta definiuje wolontariat, określa prawa i obowiązki wolontariuszy oraz organizacji, a także wprowadza system ochrony prawnej dla wolontariuszy.
  2. Ubezpieczenie wolontariuszy: Wolontariusze są chronieni przez specjalne przepisy dotyczące ubezpieczenia. W niektórych przypadkach organizacje zobowiązane są do zapewnienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  3. Umowa o wolontariat: Choć wolontariat jest działalnością nieodpłatną, polskie prawo przewiduje możliwość zawarcia umowy o wolontariat, która określa zakres obowiązków, prawa i oczekiwania obu stron.
  4. Podatki i wolontariat: W Polsce wolontariat jest działalnością nieodpłatną, co oznacza, że wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia i z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu.

Znaczenie prawnych regulacji wolontariatu

Te przepisy prawne mają na celu zapewnienie bezpiecznego i przejrzystego środowiska dla wolontariuszy oraz organizacji, które z nich korzystają. Uregulowania te podkreślają wagę wolontariatu jako ważnego elementu społecznego zaangażowania i solidarności.

Prawne aspekty wolontariatu w Polsce są istotne dla zrozumienia, jak państwo wspiera i chroni wolontariuszy oraz jak promuje działalność wolontariacką. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest doskonałą okazją do docenienia tych działań i zrozumienia ich znaczenia dla społeczeństwa.

Narodowy Instytut Wolności wspiera wolontariat

– Narodowy Instytut Wolności udzielił już ponad 6000 dotacji i przekazał organizacjom pozarządowym ponad miliard złotych w grantach. To jest rzeczywiście nowe podejście rządu do trzeciego sektora wynikające z takiej myśli, że organizacje pozarządowe są bardzo ważnym elementem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, budowania wspólnoty, tworzenia tożsamości lokalnej.  Z tego wynika wniosek, że państwo z natury rzeczy powinno o takie organizacje dbać, powinno pomagać im się rozwijać, pomagać w ich działalności – mówił podczas Sudeckiego Forum Inicjatyw 2022 w Głuszycy, dr Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pomoc dla Ukrainy

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to także okazja do przypomnienia ogromnego wysiłku Polaków przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Kryzys uchodźczy nasilił się po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, skutkując 8 milionami uchodźców poszukujących schronienia, z czego znaczną część stanowią kobiety i dzieci. Większość z nich trafiło do Europy przechodząc przez Polską granicę i otrzymując w naszym kraju niezbędną opiekę.

Rola Polskich wolontariuszy

Około 80% dorosłych Polaków zaangażowało się w pomoc dla Ukrainy i ukraińskich uchodźców, oferując wsparcie finansowe, rzeczowe, oraz wolontariat. Caritas Polska i Caritas diecezjalne uruchomiły 32 centra pomocy, oferując pomoc społeczną i psychologiczną, kursy języka polskiego, doradztwo prawne, i wiele więcej. Ponad 2 miliony posiłków zostały wydane uchodźcom, a 31,000 wolontariuszy pomagało na terenie całej Polski, w tym 1,300 na granicy z Ukrainą. Łączna wartość pomocy finansowej i rzeczowej przekroczyła 337 milionów złotych.

Wpływ pomocy na uchodźców

Oprócz materialnego wsparcia, pomoc psychologiczna okazała się kluczowa dla wielu uchodźców zmagających się z traumą wojenną. Polskie centra pomocy zaoferowały szeroki zakres usług, od wsparcia psychologicznego po integrację zawodową i edukacyjną. Ponad 190 tysięcy dzieci z Ukrainy korzysta z polskiego systemu edukacji, a około 1,5 miliona Ukraińców otrzymało numer PESEL, umożliwiając im dostęp do usług publicznych.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza: Historie wolontariuszy

Historie indywidualnych wolontariuszy, takich jak Krzysztofa, Danuty, Bogumiły, i Pawła, pokazują różnorodność doświadczeń i motywacji. Krzysztof, handlowiec o analitycznym umyśle, zaczął jako darczyńca i stał się liderem zespołu wolontariuszy, podkreślając, że wolontariat pozwolił mu rozwinąć umiejętności komunikacyjne i emocjonalne. Danuta dołączyła do wolontariatu na emeryturze, tworząc zgrany zespół i zbliżając się do wspieranych rodzin. Bogumiła, początkowo niepewna swojej roli, zyskała nowe umiejętności i przyjaźnie. Paweł, łączący rolę pracownika banku, studenta i sportowca, znalazł w wolontariacie źródło samorozwoju i satysfakcji.

Wolontariat zmienia życie

Polska reakcja na kryzys uchodźczy na Ukrainie pokazuje, jak zaangażowanie społeczne może zmieniać życie ludzi. Od materialnego wsparcia po emocjonalne wsparcie, wolontariusze odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu skutków tego kryzysu. Polska solidarność stała się symbolem nadziei dla wielu uchodźców, a historie wolontariuszy inspirują do dalszego działania na rzecz potrzebujących.

Agencja Informacyjna, AI Life /EST/ 26.11.2023

Fot. DALL-E