Liczby mówią: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

W roku 2023 zrealizowany został ostatni dziewiąty podprogram którego celem było ograniczenie ubóstwa poprzez świadczenie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest wdrażany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.