Prof. Henryk Skarżyński: Sztuczna inteligencja w medycynie

Prof. Piotr Skarżyński: Koncepcja One Health bardzo dobrze wpisuje się w ESG

Agencja Informacyjna: Prof. Piotr Skarżyński: Koncepcja One Health polega na tym, że patrzymy na politykę zdrowotną pod kątem regionalnym, lokalnym, wojewódzkim, krajowym i globalnym, czyli staramy się, aby wszystkie wysiłki dla naszego zdrowia były niezdublowane na różnych etapach.

Rozmowa z Profesorem Piotrem Skarżyńskim, jednym ze współzałożycieli Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, ekspertem WHO podczas III Kongresu ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”.


Prof. Piotr Skarzyński: Koncepcja One Helth bardzo dobrze wpisuje się w tematykę ESG

Panie profesorze, na czym polega koncepcja One Health i jedno zdrowie i na jakie problemy społeczno-środowiskowe odpowiada?


Prof. Piotr Skarżyński: Koncepcja One Health bardzo dobrze wpisuje się w tematykę tej konferencji (konferencji podczas III Kongresu ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” – przyp. red.) z racji tego, że patrzymy na nasze zdrowie z kilku aspektów, ale łączymy to wszystko w jedną całość.

Co to znaczy? Patrzymy na politykę zdrowotną pod kątem regionalnym, lokalnym, wojewódzkim, krajowym i globalnym, czyli staramy się, aby wszystkie wysiłki dla naszego zdrowia były niezdublowane na różnych etapach. Abyśmy właściwie konstruowali plany profilaktyki ochrony zdrowia, rehabilitacji, leczenia z punktu widzenia lokalnego, z punktu widzenia kontynentalnego, międzynarodowego.

Cel jest taki, aby nasze zdrowie było analizowane na etapach profilaktyki, diagnozy wczesnej chorób, właściwego leczenia i rehabilitacji w taki sposób, aby jeśli wykryjemy, na przykład w badaniach przesiewowych, że coś jest nie tak, to aby był właściwy łańcuch. Aby pacjent mógł podążać tą drogą w sposób optymalny, bez konieczności dodatkowych manewrów lub usług, które i tak nie wpłyną efektywnie na to, co będzie zrobione.

Istotna jest rzecz związana z uczestnikami całego rynku ochrony zdrowia, tak aby można było w właściwy sposób zadbać o nasze zdrowie pod kątem profilaktyki z wykorzystaniem optymalnym chociażby aplikacji medycznych. Aby one mogły w łatwy sposób komunikować się z także osobą, która może podjąć decyzję (w sprawie leczenia – przyp. red.) i aby to wszystko było w taki sposób scentralizowane, abyśmy nie tracili czasu. optymalnie podchodzili do wszystkiego. I żeby to właśnie zdrowie było w centrum uwagi różnych uczestników całego rynku.

One Health ESG
Prof. Piotr Skarżyński w panelu „Wyzwania ESG” na III Kongresie ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”.

Medycyna elementem społecznej odpowiedzialności


Jakie w ogóle w medycynie znaczenie ma obszar społecznej odpowiedzialności?


Prof. Piotr Skarżyński: Medycyna jest niezwykle istotnym elementem tego całego systemu. Jesteśmy usługodawcami i usługobiorcami. Mamy osoby, które uczestniczą na rynku i starają się o zdrowie zadbać, oferując różnego rodzaju usługi w zakresie profilaktyki, leczenia, czy w zakresie tego, aby nasze zdrowie jak najdłużej było na najlepszym poziomie. Często jest to połączone z różnego rodzaju rehabilitacją.

Społeczna odpowiedzialność to także to, aby oferować i dostarczać pacjentom takie usługi, które byłyby optymalne. Chociażby zużywały mniej energii, zużywały mniej jednorazowych opakowań, tak, aby chroniono środowisko w sposób optymalny.

Mam też świadomość, że nie zawsze da się być tak odpowiedzialnym jeśli chodzi o środowisko, ponieważ każdy z nas chciałby, aby te narzędzia (chirurgiczne, medyczne – przyp. red.) były wysterylizowane, co wymaga dosyć kosztochłonnych, energochłonnych technologii. Musimy to wszystko przeanalizować.

Przemysł medyczny i farmaceutyczny ma większy udział w rynku gazów cieplarnianych niż cały przemysł lotniczy. Więc musimy dbać o nasze zdrowie, ale w taki sposób, aby nie odbywało się kosztem jakości i abyśmy na czymś nie oszczędzili w taki sposób, który może odbić się negatywnie na tym, co możemy zaproponować pacjentom.

Służba zdrowia a work-life balance


Jak wygląda kwestia realizacji czynnika społecznego „S” w sektorze medycznym? Z założenia bowiem misją firm z sektora healthcare, jest dbanie o człowieka i pacjenta, jednak z drugiej strony kwestie pracownicze są tu realizowane. Chodzi o służbę zdrowia, jej braki kadrowe, a więc długie dyżury, poświęcenie, a więc brak work-life balance…


Prof. Piotr Skarżyński: Realizacja czynnika „S” w sektorze medycznym jest rzeczywiście specyficzna. Nie jest to tak proste jak w innych gałęziach gospodarki. Nie możemy zamknąć gabinetów o godzinie 18 i nie myśleć o tym, co się dalej wydarzy. Bardzo wiele aspektów pod kątem normowania czasu pracy, pod kątem zakresów, obowiązków zostało zrobione nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich.

Aspektem, który myślę, że będzie miał największe znaczenie w najbliższym czasie, jest umiejętne wprowadzenie nowych uczestników tego całego systemu, pod postacią sekretarek medycznych, pod postacią asystentów medycznych. Oni z wykorzystaniem odpowiednich technologii i systemów informacyjnych będą w stanie odciążyć w niektórych czynnościach te osoby, które są najbardziej obciążone. Czyli są to pielęgniarki, lekarze, osoby, które są potrzebne cały czas, ale nie będą musieli wykonywać zbędnych czynności, które mogą być przejęte przez inne osoby lub inne systemy.

Doświadczenie w służbie zdrowia


Co można zrobić, by w służbie zdrowia pracowało się godnie, a więc poświęcenie pacjentom nie oznaczało pożegnania się z życiem prywatnym? Czy jest to możliwe?


Prof. Piotr Skarżyński: Praca w sektorze medycznym związana jest z aspektem niezwykle istotnym, czyli z doświadczeniem. Nie da się tego przeskoczyć. Doświadczenie, nabycie umiejętności, kompetencji komunikacji z pacjentem, analiza danych pozwala na wypracowanie szybszej, optymalnej decyzji podczas pracy.

Pracować godnie oczywiście, że się da, bardzo dużo zostało tutaj poprawione. Właściwe rozplanowanie i odciążenie poszczególnych osób jest podstawowym czynnikiem, który powinien być analizowany w najbliższym czasie.

Inny istotny czynnik, to taki, aby osoba, pacjent, który analizuje swój stan zdrowia był w stanie szybciej reagować, w taki sposób, aby jeśli już coś nam dolega, interwencja była szybsza, a co za tym idzie mniej inwazyjna i łatwiejsza do przeprowadzenia.

ADAMED SmarUP Academy – rusza edycja wiosna 2024

Godne traktowanie pacjenta


Nie zapominajmy o pacjencie. W służbie zdrowia w Polsce czasem to pacjent niestety nie jest godnie traktowany i nie przebywa w godnych warunkach. Brakuje też często szacunku. Jak można temu przeciwdziałać?


Prof. Piotr Skarżyński: Podejście do pacjenta, kontakt i kompetencje w kontakcie z różnymi pacjentami w różnym wieku to bardzo ważny element psychospołeczny, który powinien być kształcony na oddzielnej ścieżce podczas studiów medycznych na kierunkach z okresu ochrony zdrowia.

Z racji tego też, że wymagania pacjentów zmieniły się, świadomość praw się zmieniła, warto wiedzieć, co możemy i w jaki sposób powinniśmy postępować z pacjentem na takiej ścieżce, aby pacjent czuł się traktowany godnie, a jednocześnie stosował się do naszych zaleceń. Bo z jednej strony mamy często poświęcenie w personelu medycznego, z drugiej strony mamy pacjentów, którzy mogą powiedzieć, że nie do końca rozumieją zalecenia lekarskie. Ten świat, który w tej chwili jest związany z telefonami, ze smartfonami, z bardzo często komunikacją niewerbalną nie może zastąpić kontaktów interpersonalnych, które cały czas będą bardzo istotne.

Digital Care bada jak polskie przedsiębiorstwa gospodarują sprzętem IT.

Nie tylko leczenie


Dobro pacjenta jest najważniejsze. Tak mówią wszyscy. Jednak warunki funkcjonowania polskich pacjentów nie zawsze są dobre. Jak można zapewnić dobre i godne warunki dla pacjentów? W Światowym Centrum Słuchu pacjent rzeczywiście ma godziwe warunki, jest odpowiednie wyżywienie, jest ładnie, jest nawet park i zoo dla tych najmłodszych…


Prof. Piotr Skarżyński: Spojrzenie na pacjenta nie tylko z punktu widzenia kontaktu bezpośredniego w gabinecie, a spojrzenie całościowo na miejsce, gdzie pacjent przebywa, jest niezwykle istotne. Dlatego staraliśmy się zawsze tworzyć taką atmosferę, w szczególności dla dzieci, bo ci młodsi pacjenci bardzo często są niezwykle wrażliwi na szpital. Aby nie traktowali szpitala, że jadą na jakiś zastrzyk, na jakąś terapię, ale jadą do miejsca, które jest dla nich sympatyczne. Więc tworzenie takich stref, które się pozytywnie kojarzą, czy to jest Mini Zoo, czy to plac zabaw jest bardzo ważne. Wyżywienie pacjentów też jest ważne, aby pacjenci czuli się i zdrowi i spełnieni, i aby myśleli o tym, aby się rehabilitować jak najszybciej.

Myślę, że analiza specjalistów z różnych branż jest potrzebna. Lekarze, pielęgniarki, specjaliści innych zawodów medycznych powinni wykorzystywać doświadczenia naukowe i praktyczne innych osób, które są w stanie dobrze planować i przestrzeń, i architekturę, i kontakty, i całą ścieżkę takiego pacjenta w danym miejscu.

Prof. Piotr Skarzyński rozmowa w czasie III Kongresu ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”.

III Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa” 2024

III Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa” pokazał, że autentyczne zaangażowanie w zrównoważony rozwój i integracja zasad ESG w codzienne działania firm są kluczowe dla budowania lepszego jutra. Inkluzywność, współpraca między firmami i odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw to filary, na których powinien opierać się każdy model biznesowy zainteresowany zrównoważonym rozwojem.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Nauki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska.

Partnerem Strategicznym jest: ORLEN.

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Żabka.

Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU, Huawei Polska, DS Smith. 

Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, PwC, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies oraz COGIT, Dobra Fundacja, Bio Planet, LONGI Solar oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska. 

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl, Świat OZE.

Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/3-kongres-esg/

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce ESG, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI, Wywiady, ESG /AIN, YT Fundacja XBW Ignacego Krasickiego/ 25.03.2023