Prof. Piotr H. Skarżyński

Prof. Piotr H. Skarżyński zdobywca nagrody Wektor 2023

Agencja Informacyjna: Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej uznali, że Prof. Piotr H. Skarżyński, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus powinien otrzymać nagrodę Wektor 2023 za działania wpływające na poprawę jakości globalnej medycyny i ochrony zdrowia. Wektory to nagrody w konkursie, promującym osoby i przedsiębiorstwa, które wniosły szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Prof. Henryk Skarżyński: Sztuczna inteligencja w medycynie
Prof. Henryk Skarżyński: Rozmowa na temat Sztuczna inteligencja w medycynie

Wektory 2023 – Gala Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej

W sobotę, 13 stycznia 2024 r. odbyła się uroczysta Gala Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, podczas której już po raz 22. wręczono Wektory. To wyróżnienia dla wybitnych osobistości ze świata biznesu, polityki, kultury i mediów, które w szczególny sposób wpływają na rozwój polskiej gospodarki, wskazują nowatorskie rozwiązania oraz przyczyniają się do rozwoju społecznego i kulturalnego w Polsce.

Nagrody „Wektory” są przyznawane, przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, biznesmenom, których aktywność, w różnych dziedzinach gospodarki, jest warta naśladowania. Ich nowatorskie rozwiązania są atrakcyjne dla polskiej gospodarki i życia społecznego. Wyróżnienia otrzymują także osoby, których działalność pozytywnie oddziałuje na klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości. Ponad to przyznawany jest tytuł „Super Wektor” za wybitne osiągnięcia, których konsekwencje wykraczają daleko w przyszłość. Statuetkę „Wektor” stworzył Michał Kubiak, symbolizuje ona człowieka kroczącego z podniesioną głową, który nie zważa na przeszkody i przeciwności.

Prof. Piotr H. Skarżyński otrzymał nagrodę Wektory 2023

Podczas uroczystości „Wektorem 2023” wyróżniony został prof. Piotr H. Skarżyński – członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus, za, poparty międzynarodowym uznaniem, rozwój globalnej medycyny oraz wyjątkowe osiągnięcia i innowacje w zarządzaniu ochroną zdrowia. Kapituła nagrody Wektory 2023 doceniła także naukowy wkład prof. Piotra H. Skarżyńskiego w kształtowanie standardów, stosowanych w leczeniu oraz zaangażowanie w tworzenie nowych rozwiązań, w dziedzinie chirurgii, a także diagnozy osób, zmagających się z chorobami laryngologicznymi. 

Piotr Skarżyński o Wektorach 2023

„Odbierając tę nagrodę Wektory 2023 czuję się doceniony zarówno jako człowiek oraz jako przedstawiciel sektora medycznego i ochrony zdrowia.” – Zaznaczył prof. Piotr H. Skarżyński  – członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus. – „Nagroda Wektory 2023 jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia pacjentów oraz rozwoju polskiej ochrony zdrowia.” – Oświadczył prof. Piotr H. Skarżyński  – członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

Prof. Piotr H. Skarżyński uznany otorynolaryngolog, audiolog i foniatra 

Prof. Piotr H. Skarżyński jest uznanym w Polsce i na arenie międzynarodowej otorynolaryngologiem, audiologiem i foniatrą. Oprócz funkcji członka zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus pełni także funkcję dyrektora ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów oraz prezydenta-elekta Międzynarodowej Rady Doradczej Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii.

Nagrody dla polityków

Obok prof. Piotra H. Skarżyńskiego, wśród laureatów znaleźli się m.in.: Robert Dobrzycki – prezes zarządu Panattoni Europe oraz Joanna Makowiecka-Gatza – prezes zarządu w Grupie Bouygues. Galę Wektory 2023 uświetniło także wręczenie Super Wektora Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrodę przyznano Szymonowi Hołowni (partia Polska 2050) – Marszałkowi Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Władysławowo Kosiniakowi-Kamyszowi (Polskiej Stronnictwo Ludowe) – wicepremierowi i Ministrowi Obrony Narodowej za stworzenie koalicji politycznej Trzecia Droga jako alternatywy dla pozostałych ugrupowań na polskiej scenie politycznej.  

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to 19.000 przedsiębiorstw

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – stowarzyszenie powołane w 1989 r. Do czerwca 2010 r. działało pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich. Organizacja reprezentuje 19.000 przedsiębiorstw, które łącznie zatrudniają ponad 5.000.000 osób. 85 proc. członków stowarzyszenia to przedsiębiorstwa prywatne. 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są aktywni

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego. Analizuje i opiniuje projekty aktów prawnych oraz regulacji, określających sposób dystrybucji unijnych pieniędzy wśród polskich przedsiębiorców. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystaniu nauki dla potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. 

Jak czytamy na stronie Pracodawcy RP : „Organizacja stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom. Ale w poszanowaniu praw pracowniczych. Gospodarka musi bowiem rozwijać się w sposób zrównoważony, a względy ekonomiczne nigdy nie mogą znacznie dominować nad społecznymi. Dlatego Pracodawcy RP dążą do stworzenia harmonii na linii pracodawca – pracownik. Od 9 września 2015 r. służy temu także aktywna obecność Organizacji w pracach Rady Dialogu Społecznego . To instytucja, o którą Pracodawcy RP walczyli od momentu wyjścia przedstawicieli związków zawodowych z Komisji Trójstronnej. Jako organizacja reprezentatywna Pracodawcy RP mają teraz większe niż do tej pory możliwości wpływu na stanowienie dobrego prawa. Od października 2019 do października 2020 roku Pracodawcy RP przewodniczyli Radzie Dialogu Społecznego

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 13.01.2023