Pierwszy Polak prezydentem Międzynarodowej Rady Doradczej Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii

 

Podczas spotkania specjalistów – otolaryngologów-chirurgów głowy i szyi, AAO-HNSF 2022 Annual Meeting & OTO Experience, w Filadelfii, w Stanach Zjednoczonych Ameryki prof. Piotr H. Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, pod Warszawą został jednogłośnie wybrany na Prezydenta-elekta (od 2023 roku) i Prezydenta (od 2024 roku) Międzynarodowej Rady Doradczej – International Advisory Board (IAB) – w ramach Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii-Chirurgii Głowy i Szyi (American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery).

 

Rola sojuszu nauki i biznesu w rozwoju technologii medycznych

 

Tuż po wyborze profesor Piotr H. Skarżyński podkreślił, że jest ogromnie dumny, że takie stanowisko zostało powierzone właśnie przedstawicielowi Polski. – „Ta prestiżowa funkcja pozwala na kształtowanie kierunków rozwoju współpracy międzynarodowej, z ośrodkami z całego świata, na wymianę doświadczeń w środowisku najwybitniejszych specjalistów – otolaryngologów – chirurgów głowy i szyi, ale również promocję osiągnięć polskiej otorynolaryngologii i chirurgii rejonu głowy i szyi w świecie.” – Uważa prof. Piotr H. Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, pod Warszawą.

 

W kwietniu 2022 r. komitet wykonawczy IAB w ramach AAO-HNSF (AAO-HNSF Executive Committee to the International Advisory Board) wybrał spośród wielu wniosków sylwetki dwóch kandydatów – reprezentanta z Polski, prof. Piotra H. Skarżyńskiego oraz prof. Titusa Sunday Ibekwe reprezentanta z Nigerii. Komitet docenił wyróżniający się dorobek i aktywności oraz uznanie zdobyte przez obu kandydatów w międzynarodowym środowisku specjalistów. Wybór na prezydenta-elekta IAB, w ramach tej prestiżowej organizacji, jest ogromnym wyróżnieniem ze strony środowiska światowych naukowców oraz docenieniem aktywności i dorobku naukowego, klinicznego oraz dydaktycznego prof. Piotra H. Skarżyńskiego. Współpracuje on z Akademią od 2014 r., mając zasługi na polu współpracy z ośrodkami zagranicznymi, także w Stanach Zjednoczonych. Liczne projekty i inicjatywy, realizowane z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, zostały zakończone publikacjami wieloośrodkowymi w cenionych czasopismach o wysokich wskaźnikach cytowań naukowych.

 

Funkcja prezydenta-elekta przyczyni się do wypracowania i wdrożenia światowych standardów wysokojakościowej opieki specjalistycznej nad pacjentami, ujednolicenia rekomendacji w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji schorzeń słuchu, głosu i mowy oraz chorób rejonu głowy i szyi (m.in. nowotworów).

 

XXXV Światowy Kongres Audiologiczny w Warszawie

 

Piotr H. Skarżyński – polski lekarz otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra. Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów w Kajetanach (od 2009 roku) oraz współpracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2012 roku, obecnie w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej). Związany z Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej (od 2019 roku). Od 2004 r. współtworzy sieć ośrodków medycznych Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

 

Piotr H. Skarżyński jest absolwentem kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych, w 2015 doktora habilitowanego, a w 2019 tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Wyrazem aktywności naukowej prof. Piotra H. Skarżyńskiego jest realizacja kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych projektów badawczych, aktywne uczestnictwo w ponad 1.885 konferencjach i warsztatach (w tym w 140 jako instruktor, 130 uczestnik i moderator dyskusji okrągłych stołów, 118 na specjalne zaproszenie komitetu organizacyjnego) oraz autorstwo lub współautorstwo ponad 981 publikacji, w tym w czasopismach z listy filadelfijskiej (sumaryczny Impact Factor – 250,269, Index Copernicus – 49.516,54, punkty MNiSW – 12.492).

 

Prof. Piotr Henryk Skarżyński uczestniczy w pracach 33 międzynarodowych i polskich towarzystwach naukowych. Jest członkiem-współzałożycielem Światowego Forum Słuchu przy Światowej Organizacji Zdrowia, Audytorem w European Federation of Audiology Societies, członkiem honorowym ORL Danube Society, członkiem Consultant Committee of International Experts of CPAM-VBMS na specjalne zaproszenie oraz członkiem Roster of Experts on Digital Health of WHO. Dodatkowo pełni funkcje jako Członek Komisji ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology, Representative Board Member oraz Członek Zarządu i Institutional Representative (2019–2021) w International Society for Telemedicine and e-Health, Sekretarz Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich[14], Vice-President grupy Hearring oraz członek Hearing Committee w American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2018-2019). Od 2021 r. jest także członkiem FNS (facial nerve stimulation) Steering Committee (na zaproszenie).

 

Przyszłość opieki zdrowotnej podczas Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego

 

Prof. Piotr Henryk Skarżyński pełni funkcję członka Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologia, a także jest Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VIII kadencji (2018–2022) oraz członkiem Rady Młodych Naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do 2018 r. był również biegłym sądowym z zakresu: laryngologii w specjalizacji otorynolaryngologii. Jest członkiem Rady Naukowej przy IFPS oraz Rady Programowej Audiofonologii z protetyką słuchu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2019), a od 2020 r. ekspertem narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Programie Inteligentny Rozwój, członkiem Rady Programowej Kongresu Zdrowie Polaków, członkiem Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

 

Prof. Piotr Henryk Skarżyński podejmuje działania zmierzające do opracowania nowych technologii medycznych, urządzeń wszczepialnych, metod diagnostycznych oraz leczenia, a także do polepszenia stanu medycyny i świadomości społeczeństwa w kraju i za granicą. Koordynuje i zarządza krajowymi i międzynarodowymi projektami, związanymi z telemedycyną, e-zdrowiem, w tym telekonsultacjami, telerehabilitacją i zdanym ustawieniem systemów implantów słuchowych w krajach Europy, Azji i Afryki. Koordynuje także wieloaspektową procedurą zdalnego dopasowania systemów implantów słuchowych we współpracy z oddziałami krajowymi i za granicą w Odessie, Łucku, Kijowie (Ukraina), Biszkeku i Osz (Kirgistan), Brześciu (Białoruś), Szymkencie (Kazachstan) oraz Dakarze (Senegal). Jest również członkiem grupy badawczej Krajowej Sieci Teleaudiologii.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /ART/ 16.09.2022