30 lat Rady Głównej Instytutów Badawczych

 

W 2020 roku Rada Główna Instytutów Badawczych świętuje swoje 30-lecie. Organizacja reprezentuje 91 instytuty badawcze w Polsce, prowadzące badania naukowe, na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny, bezpieczeństwa i nauk humanistycznych.

 

30 lat Rady Głównej Instytutów Badawczych

 

Podczas jubileuszowego posiedzenia Rady Głównej Instytutów Badawczych, które miało miejsce w auli Politechniki Warszawskiej, zostały wyróżnione najbardziej innowacyjne i prężnie działające placówki. Radzie przewodniczy od 2022 roku prof. Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

 

Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentuje interesy środowiska badawczego w Polsce i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Instytucja ma za zadanie przedstawiać organom administracji państwowej swoje opinie i postulaty, mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów.

 

„Obejmując funkcję przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych, powiedziałem, że jestem zaszczycony, że mogę reprezentować środowisko badawcze, zgromadzone w tak licznej grupie jednostek naukowych i działać na jego rzecz, a tym samym mieć wpływ na promocję polskiej nauki i wdrożeń w świecie. Przede mną Radą Główną kierowali znakomici naukowcy, badacze, osoby, które dokonały wielu wdrożeń w różnych obszarach gospodarki – powiedział prof. Henryk Skarżyński – przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych i Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

 

 

W trakcie jubileuszowego posiedzenia Rady Głównej Instytutów Badawczych wyróżniono najbardziej innowacyjne i prężnie działające placówki. W dużej auli Politechniki Warszawskiej przedstawiono też najnowsze osiągnięcia wielu instytutów badawczych.

 

W czasie uroczystości Rady Głównej Instytutów Badawczych przyznano wyróżnienia m.in. dla instytutów badawczych i instytucji z nimi współpracujących. Doceniono też rolę mediów – Polskiej Agencji Prasowej, Agencji Informacyjnej, telewizji TVN, Polsatu, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Wyróżnienie za popularyzację nauki w mediach wręczono m.in. Wojciechowi Surmaczowi – prezesowi Polskiej Agencji Prasowej i Lidii Kazan – Dyrektor telewizji TVN. Honorowe wyróżnienia otrzymali także m.in. prof. Jerzy Duszyński – prezes Polskiej Akademii Nauk i Ewa Mankiewicz-Cudny – prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, a nagroda specjalna trafiła w ręce Rafała Baniaka – prezesa Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej – za działania na rzecz łączenia środowiska naukowego z biznesowym. Instytuty badawcze stanowią także bazę dla działalności dydaktycznej wielu uniwersytetów i szkół wyższych. Takim mocnym przykładem są chociażby instytuty medyczne.

 

„Potwierdzeniem, że instytuty badawcze potrafią dużo.” – Uważa prof. Henryk Skarżyński – przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych. – „Przykładem może być Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, którym kieruję. W tej placówce od prawie 20 lat wykonywanych jest najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch i dokonało się wiele przełomów w światowej nauce i medycynie. – Twierdzi prof. Henryk Skarżyński – przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych.

 

Jednym z priorytetów działalności Rady Głównej Instytutów Badawczych, na najbliższe lata, będzie koncentracja na maksymalnym wykorzystaniu potencjału, jaki posiadają instytuty badawcze, a także na owocnej współpracy z organami rządzącymi, samorządami, uniwersytetami i szkołami wyższymi, towarzystwami naukowymi i organizacjami pozarządowymi, by jak najlepiej realizować politykę naukową i innowacyjną Polski.

 

Henryk Skarżyński został nowym przewodniczącym  RGIB

 

Rada Główna Instytutów Badawczych (RGIB) – jest to wybieralny organ przedstawicielski, działający na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Rada Główna Instytutów Badawczych składa się z 31 przedstawicieli wybieranych w wyborach demokratycznych co trzy lata. Grupy Instytutów wchodzące w skład RGIB: instytuty techniczne, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytuty przyrodnicze i rolnicze, instytuty medyczne i instytuty humanistyczne. Rada Główna Instytutów Badawczych zwołuje raz w roku Forum Elektorów, w którym biorą udział elektorzy, wybrani przez rady naukowe instytutów oraz zaproszeni goście a także, kilkakrotnie w roku, posiedzenia Rady i Prezydium Rada Główna Instytutów Badawczych. W skład Prezydium RGIB wchodzą: Przewodniczący, trzech Wiceprzewodniczących i Sekretarz Rady Głównej. Przy RGIB działa również Komisja Rewizyjna oraz powoływane są komisje problemowe.

 

Skład Rady Głównej Instytutów Badawczych: prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński – Przewodniczący RGIB – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. dr hab. Ryszard Hołownicki – Wiceprzewodniczący RGIB – Instytut Ogrodnictwa – PIB, prof. dr hab. inż. Marian Szczerek – Wiceprzewodniczący RGIB – Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Wiceprzewodniczący RGIB – Instytut Transportu Samochodowego, dr hab. n. med., prof. NIO Magdalena Chechlińska – Sekretarz RGIB – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB, dr hab. inż., prof. KOMEL Jakub Bernatt – Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski – Wojskowy Instytut Medyczny, prof. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska – Instytut Matki i Dziecka, dr inż. Robert Geryło – Instytut Techniki Budowlanej, dr inż. Urszula Gryczka – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, prof. dr hab. inż. Janusz IGRAS – Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, st. bryg. dr inż. Paweł JANIK – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB im. Józefa Tuliszkowskiego, dr inż. Barbara Juszczyk – Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, dr hab., prof. IOR-PIB Roman KIERZEK – Instytut Ochrony Roślin – PIB, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kochanek – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, dr inż. Sylwia Łaba – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, dr hab. n. med., prof. ICZMP Iwona Maroszyńska -Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, dr n. med. Marek Migdał – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, dr hab. n. med., prof. NIGRiR Agnieszka Paradowska-Gorycka – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek – Główny Instytut Górnictwa, prof. dr inż. Aleksander Sobolewski – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, prof. dr inż. Paweł Stężycki – Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, prof. dr inż. Krystian Szczepański – Instytut Ochrony Środowiska – PIB, prof. dr hab. Iwona Szwach – Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, dr hab. inż., prof. PIAP Piotr Szynkarczyk – Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, prof. dr hab. inż. Waldemar Świderski – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, dr hab., prof. PIWET Grzegorz Tomczyk – Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB, dr hab., prof. PIG-PIB Stanisław Wołkowicz – Państwowy Instytut Geologiczny –PIB, prof. dr hab. inż. Grzegorz Żurek – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk –Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

 

Instytuty badawcze prowadzą badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, służby zdrowia oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Część instytutów wypełnia obowiązki służb publicznych, a liczne rozwiązania tworzone w laboratoriach instytutów badawczych służą obronności kraju.

 

Obecnie w Polsce działalność badawczą prowadzą 102 instytuty badawcze, w tym 36 tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz, zatrudniając blisko 28.000 pracowników, w tym około 12.000 pracowników badawczych.

 

Rola sojuszu nauki i biznesu w rozwoju technologii medycznych

 

Agencja Informacyjna, gospodarka /art/ 16.09.2022