Prof. Henryk Skarżyński

Henryk Skarżyński został nowym przewodniczącym  RGIB

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zostałwybrany na nowego przewodniczącego XI kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB). Za tą kandydaturą, w głosowaniu tajnym jednogłośnie, zagłosowali wszyscy obecni na forum delegaci 99 instytutów naukowych. 

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu dotychczas pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych, która reprezentuje aż 99 Instytutów Badawczych w Rzeczpospolitej Polskiej, które prowadzą badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych. Część instytutów wypełnia ważne zadania i obowiązki służb publicznych, a liczne rozwiązania tworzone w laboratoriach badawczych służą polskiej nauce, bezpieczeństwu i obronności Polski.

Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentuje interesy środowiska badawczego w Polsce i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Rada ma za zadanie przedstawiać organom administracji państwowej swoje opinie i postulaty, mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również̇ dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców.

„Czuję się zaszczycony, że mogę reprezentować całe środowisko badawcze zgromadzone w tak licznej grupie jednostek naukowych i działać na jego rzecz, a przez to mieć wpływ na rozwój polskiej nauki na świecie.” – Wyznał prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, nowowybrany przewodniczącego XI kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych. – „Podczas mojej kadencji chciałbym skoncentrować się na maksymalnym wykorzystaniu potencjału, który posiadają polskie instytuty badawcze, a także na owocnej współpracy z organami rządowymi, uniwersytetami i szkołami wyższymi, towarzystwami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi tak, aby jak najlepiej realizować politykę naukową oraz innowacyjną Polski. – Zadeklarował prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, nowowybrany przewodniczącego XI kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, nowowybrany przewodniczącego XI kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych. jest światowej sławy otochirurgiem i wybitnym specjalistą otorynolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii. Lekarz m. in. jako pierwszy w Polsce, przed 30 laty, wykonał operacje, wszczepienia implantów ślimakowych, w leczeniu głuchoty u dzieci i dorosłych, jako pierwszy w świecie przed 25 laty uruchomił program zachowania tzw. resztek słuchu i budowy ucha wewnętrznego, a 20 lat temu przeprowadził pierwsze w świecie operacje częściowej głuchoty rozszerzając wskazania i dając szanse dziesiątkom milionów potencjalnych pacjentów na całym świecie.

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu do tej pory wprowadził ponad 150 nowych rozwiązań klinicznych do codziennej praktyki lekarskiej. Przyczyniło się to do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Rzeczpospolitej Polskiej i na świecie, w tym upowszechniło „Polską Szkołę Otologii” w nauce i medycynie światowej.

Profesor dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z całego świata. Przeprowadził ponad 1.300 operacji pokazowych, dla ponad 8.000 tysięcy profesorów, ordynatorów i innych specjalistów w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, pod Warszawą oraz w kilkudziesięciu krajach na 4 kontynentach.  Otrzymał liczne tytuły naukowe, w tym m.in. jest profesorem honorowym Uniwersytetu w Provo, USA, w Kiszyniowie, Mołdawia, Biszkeku, Kirgistan, doktorem honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz od maja 2022 r. także Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Profesor dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim OOP przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wysokimi odznaczeniami państwowymi przez Króla Belgii, Prezydenta Gruzji i Ukrainy oraz Jego Świętobliwość Papieża Franciszka, Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Prymasa Polski, Orderem Uśmiechu, Orderem Ecce Homo, i ponad 350 innymi odznaczeniami i wyróżnieniami międzynarodowymi i polskimi.

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest autorem i współautorem 4.486 publikacji, 60 monografii oraz 3.912 doniesień kongresowych i zjazdowych, głównie zagranicznych. Lekarz był głównym organizatorem resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i od 1996 roku jego dyrektorem oraz organizatorem budowy i funkcjonowania Światowego Centrum Słuchu, w którym od prawie 20 lat wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Osobiście wykonał dotychczas prawie 220.000 procedur chirurgicznych.

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu obowiązki Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych przejmie w dniu 27 czerwca 2022 r. po pełnym ukonstytuowaniu i powołaniu Prezydium Rady.

Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentuje 99 Instytutów Badawczych w Polsce, w tym 32 tworzące Sieć Badawczą Łukasiewicz. Organizacja została powołana na mocy ustawy z 2010 r. Rada Główna Instytutów Badawczych składa się z 31 przedstawicieli. Są oni wybierani w wyborach demokratycznych co 3 lata. Grupy Instytutów wchodzące w skład Rady Głównej Instytutów Badawczych: instytuty techniczne, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytuty przyrodnicze i rolnicze, instytuty medyczne i instytuty humanistyczne.

 

Rada Główna Instytutów Badawczych pełni funkcje reprezentacyjna, monitorującą, finansową i komunikuje się z mediami oraz opinią publiczną. Organizacja reprezentuje interesy środowiska naukowego instytutów bdawczych, wobec organów władzy publicznej, organizacji naukowych, gospodarczych i społecznych oraz środowisk opiniotwórczych. Rada Główna Instytutów Badawczych uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Organizacja przedkłada organom władzy i administracji państwowej opinie i postulaty, podejmuje działania mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców.

 

Rada Główna Instytutów Badawczych monitoruje i opiniuje trwającą reformę nauki – akty normatywne związane z funkcjonowaniem instytutów badawczych, procesy tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania i likwidacji instytutów badawczych. Współdziała z reprezentacjami innych jednostek naukowych i organizacjami pozarządowymi, m.in.: Naczelną Organizacja Techniczną, Akademią Inżynierska w Polsce, Krajową Izbą Gospodarczą, Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i in.

 

 

Rada Główna Instytutów Badawczych działa także na rzecz pozyskiwania funduszy, wspierających badania naukowe i prace rozwojowe oraz funduszy wspierających wdrożenia wyników badań w praktyce. Organizacja prowadzi działalność informacyjną, promocyjną i wydawniczą. Ponadto organizuje konferencje, kongresy, seminaria, szkolenia, wystawy osiągnięć instytutów oraz konferencje prasowe.

Liczne zadania związane z działalnością i misją Rady Głównej Instytutów Badawczych są realizowane przez Biuro RGIB. Są to prace informacyjne, organizacyjne, redakcyjne, reprezentacyjne i administracyjne. Biuro Rady Głównej Instytutów Badawczych Rady Głównej Instytutów Badawczych redaguje i wydaje „Biuletyn Informacyjny RGIB”, współpracuje z mediami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz prowadzi stronę internetową: http://www.rgib.org.pl.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /ART/14.06.2022