Ruszyła „Nauka dla Społeczeństwa”

 

25 interdyscyplinarnych konferencji popularno-naukowych pod nazwą „Nauka dla społeczeństwa” zostanie przygotowanych, z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, przypadającego w 2021 r. Inauguracyjna już się odbyła się na początku lutego pod hasłem „Współczesne możliwości diagnostyki narządu słuchu”.

 

Ćwierć wieku temu (dokładnie 9 stycznia 1996 roku) z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego powołany został Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) – wiodący w Polsce i na świecie instytut badawczy z kategorią A oraz wysoko wyspecjalizowany szpital. Od lat zapewnia on kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania. Działalność Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wywarła wielki wpływ w rozwój polskiej, a także światowej nauki i medycyny w dziedzinie otolaryngologii.

 

W ciągu tych 25 lat przedstawiciele Instytutu otrzymali 1.000 różnorodnych nagród, stworzyli setki innowacyjnych rozwiązań i zorganizowali setki ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą to wymarzone miejsce, to znaczące miejsce na współczesnej mapie naukowej i medycznej Polski, Europy, a nawet świata.” – Zauważył, w inauguracyjnym wystąpieniu podczas pierwszej konwencji „Nauka dla społeczeństwa”, prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, twórca Światowego Centrum Słuchu.

 

 

Tytułowy wykład wygłosił prof. nadzw. dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek – Sekretarz Naukowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Zaprezentował on w trakcie prezentacji m.in. współczesne możliwości diagnostyki słuchu oraz wyzwania, jakie stoją przed współczesną audiologią. W swym wykładzie prof. Krzysztof Kochanek omówił szczegółowo zagadnienia diagnostyki słuchu małego dziecka, ocenę progu słyszenia, diagnostykę różnicową zaburzeń słuchu, a w kolejnej części również ważną, bo dotyczącą wykrywania potencjalnie groźnych chorób, wczesną diagnostyką zaburzeń pozaślimakowych.

 

Na początku wykładu prof. Kochanek podkreślił też szkoleniową rolę ośrodka w Kajetanach.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu od początku działalności opiera ją na trzech filarach: na rozwoju działalności naukowej, działalności leczniczej oraz działalności szkoleniowej. Instytut ma ogromne doświadczenie w realizacji usług medycznych. W ramach hospitalizacji przyjmowanych jest rocznie ponad 12.000 pacjentów oraz wykonywanych jest ok. 15.000 procedur operacyjnych. Dziennie przeprowadzanych jest ponad 35 operacji poprawiających słuch. W 98,7 proc. operacje są planowane i większość przeprowadzana w dniu przyjęcia pacjenta. Na szczególną uwagę zasługuje wszczepienie dotychczas ponad 3.500 implantów słuchowych, co sytuuje Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w światowej czołówce.

Pod stałą opieką Instytutu jest ponad 5.000 pacjentów z implantami różnego typu.

 

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/  08.02.2021