Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Liderem

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach został laureatem konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii „Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital”. To już 20 edycja konkursu organizowanego przez wydawnictwo medyczne Termedia oraz redakcje „Menedżer Zdrowia” i „Kurier Medyczny”.

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest wiodącym w Polsce i na świecie instytutem badawczym z kategorią A oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem, który zapewnia kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania. Rok 2021 jest wyjątkowy ze względu na 25. rocznicę powołania Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego.

 

Działalność Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wywarła wielki wpływ w rozwój polskiej, a także światowej nauki i medycyny w dziedzinie otolaryngologii.

W ciągu tych 25 lat przedstawiciele Instytutu otrzymali tysiąc różnorodnych nagród, stworzyli setki innowacyjnych rozwiązań i zorganizowali setki ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Codziennie w Kajetanach przeprowadzanych jest około 60 – 70 procedur poprawiających słuch – najwięcej na świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii – rocznie to nawet ponad 21.000 procedur chirurgicznych. Na szczególną uwagę zasługuje wszczepienie dotychczas blisko 10.000 implantów słuchowych, co sytuuje Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w światowej czołówce.

 

Prof. Henryk Skarżyński
Prof. Henryk Skarżyński

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu to fenomen naukowy, dydaktyczny i kliniczny. Jest symbolem perfekcyjnie zorganizowanego szpitala, w którym leczy się setki pacjentów, ale i przeprowadza kolejne nowatorskie operacje” – Można przeczytać w uzsaanieniu przeznania nagrody. – „Przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Instytutu to sukces prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. multi Henryka Skarżyńskiego, międzynarodowej sławy otochirurga i specjalisty z otorynolaryngologii, konsultanta krajowego ds. otorynolaryngologii. Sformułowanie „po raz pierwszy” bardzo często pojawia się przy jego nazwisku. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe w 1992 roku, pniowe w 1998 roku, ucha środkowego w 2003 roku. W 2002 roku opracował pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 roku zoperował pierwsze w świecie dziecko. Metoda ta, uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną, została wdrożona w 9 światowych ośrodkach. Ponadto profesor wprowadził ponad sto nowych rozwiązań klinicznych, co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii.” – Wyjaśniają przyznanie nagrody organizatorzy konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”.

 

W skład Kapituły Konkursu wchodzą wybitne osobowości polskiej medycyny, przedstawiciele samorządu terytorialnego, związków pracodawców, instytucji oraz członkowie władzy ustawodawczej.

Nagrody zostały rozdane podczas Gali online, której towarzyszyła konferencja „Priorytety w ochronie zdrowia 2021”, poświęcona tematom zdrowia publicznego w dobie pandemii, polityce lekowej, roli sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia oraz priorytetom w wybranych obszarach terapeutycznych.

 

Organizatorzy konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” przyznali też następujące nagrody:

 

  • Osobowość Medyczna Roku 2020 – prof.. dr hab. Andrzej Matyja – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
  • Menedżer Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne – Marcin Jędrychowski – dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  • Menedżer Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne – dr Izabela Ciuńczyk – dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie. W tej kategorii przyznano także wyróżnienia. Otrzymali je: Aleksandra Wysoczyńska – prezes zarządu Grupy Medycznej Medpolonia i Dorota Ząbek – dyrektor zarządzający, Radomskie Centrum Onkologii
  • Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – zdrowie publiczne – prof. dr hab. Robert Flisiak – prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. Andrzej Horban – główny doradca premiera do spraw COVID-19, krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Krzysztof Simon – konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa dolnośląskiego, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
  • Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – Ambasador zdrowia – dr n. med. Marek Posobkiewicz – były główny inspektor sanitarny
  • Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna – Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie – prezes prof. dr hab. Małgorzata Krajnik
  • Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjna – Centrum Edukacji Medycznej
  • Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – Media – Osobowość Medialna – dr n. med. Paweł GRZESIOWSKI – doradca do walki z COVID-19 Naczelnej Izby Lekarskiej
  • Nagrody specjalne „Menedżera Zdrowia” – przyznane przez kolegium redakcyjne „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”, Maciej Miłkowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. dr hab. Mirosław Ząbek – kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /ART/ 14.01.2021