Rewolucyjny zabieg dla pacjentów z wadami słuchu

W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach przeprowadzono pierwszą w Polsce operację wszczepienia pionierskiego implantu – BONEBRIDGE BCI 602. Zabieg wykonał 27 lutego 2020 roku prof. Henryk Skarżyński wraz z zespołem. To początek nowego etapu w leczeniu różnych zaburzeń słuchu występujących w obrębie ucha zewnętrznego i środkowego.

Pionierski aktywny implant wykorzystujący przewodnictwo kostne dźwięku – BONEBRIDGE BCI 602 dedykowany jest szerszej grupie pacjentów. Umożliwia on poprawę słuchu w wielu różnych przypadkach, również u osób, u których przeprowadzone zabiegi nie przyniosły oczekiwanej poprawy. Zaletą implantu jest mały rozmiar urządzenia przy jednoczesnym wzmocnionym dźwięku. Ma on służyć pacjentom, u których wcześniej nie było możliwości wszczepienia standardowego urządzenia, choćby z powodów anatomicznych (zbyt cienka kość, za mały wyrostek sutkowaty i inne wrodzone deformacje).

– To kolejny milowy krok w polskiej otochirurgii. Cieszę się, że tę przełomową operację możemy wykonać w Światowym Centrum Słuchu. Tworząc Centrum chciałem, aby jego działalność kliniczna dawała wymierne korzyści polskim pacjentom, którzy mają dostęp – jako jedni z pierwszych w świecie do najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologii medycznych. Zwiększa to nie tylko możliwości terapeutyczne o kilkadziesiąt procent, ale także upowszechniała współczesne światowe standardy medyczne. Pionierską operację wszczepienia – pierwszego na świecie aktywnego implantu przezskórnego na przewodnictwo kostne typu BONEBRIDGE – przeprowadziłem w Kajetanach w grudniu 2012 r. Już wtedy był to doskonały dowód na to, że w Światowym Centrum Słuchu nieustannie wdrażamy najnowsze rozwiązania innowacyjne w nauce, edukacji i działalności klinicznej – powiedział prof. Henryk Skarżyński.

System BONEBRIDGE BCI 602 wykorzystuje zjawisko przewodnictwa kostnego. Polega ono na przekazywaniu sygnału dźwiękowego przez kości czaszki bezpośrednio do ślimaka. Stanowi to skuteczne rozwiązanie dla pacjentów z trwałym ubytkiem słuchu po różnego rodzaju operacjach ucha zewnętrznego i środkowego, z wadami rozwojowymi ucha zewnętrznego i środkowego, głuchotą jednostronną, a także z wrodzoną mikrocją (mała małżowina uszna) lub atrezją (brak przewodu słuchowego zewnętrznego).

Urządzenie składa się z dwóch części. Część zewnętrzną stanowi procesor mowy, który dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii cyfrowej pozwala na dopasowanie go w sposób zapewniający użytkownikowi jak najlepsze rozumienie mowy oraz uzyskanie możliwie naturalnego brzmienia dźwięku w różnych sytuacjach akustycznych. Część wewnętrzna jest całkowicie schowana pod skórą pacjenta. Niewielki rozmiar urządzenia oraz dostępność w różnych kolorach czyni to rozwiązanie bardzo dyskretnym.

Pionierski implant – BONEBRIDGE BCI 602 może być także wszczepiany u najmłodszych pacjentów. Zastosowanie nowego implantu da im szansę na prawidłowy i normalny rozwój słuchowy oraz rozwój mowy.

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński to światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Opracował po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych,a w 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko. Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną, została wdrożona w 9 światowych ośrodkach. Wprowadził ponad sto nowych rozwiązań klinicznych co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Autor i współautor ponad 2500 krajowych i zagranicznych doniesień naukowych. Prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy.

Światowe  Centrum Słuchu jest najważniejszą jednostką Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – wiodącego w Polsce instytutu badawczy kategorii A oraz wysoko wyspecjalizowanego szpitala, który zapewnia kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania. Instytut został powołany w 1996 roku przez Ministra Zdrowia, a jego Dyrektorem jest prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński. W znajdującym się w Kajetanach Światowym Centrum Słuchu prowadzona jest główna działalność naukowa, dydaktyczna i kliniczna Instytutu.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /now/ 28.02.2020