Muzeum, które pozwala przenieść się w czasie

W Szydłowie powstało unikatowe w skali kraju Muzeum Zamków Królewskich. W styczniu obiekty zostały udostępnione zwiedzającym, na których czeka wiele atrakcji. Jedną z nich jest możliwość stanięcia twarzą w twarz z Kazimierzem Wielkim.

Szydłów to miejscowość w województwie świętokrzyskim, która za czasów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły była jednym z najważniejszych ośrodków miejskich Królestwa Polskiego. Leżące na uboczu miasteczko otoczone jest murami obronnymi wzniesionymi przez ostatniego z Piastów. W 2019 roku, po 150 latach, Szydłów odzyskał utracone prawa miejskie, a dzięki poczynionym odkryciom i ostatniej rewitalizacji zaczęto doceniać jego spuściznę historyczną.

W obrębie murów znajduje się wyjątkowy zamek, trzy kilkusetletnie kościoły a także jedna z najstarszych synagog w Polsce. Większość z tych obiektów wraz z bramą zamkową i szpitalem św. Ducha zostało odnowionych dzięki inwestycji, której koszt sięgnął 13 mln.

– To jedyna, integralnie zachowana średniowieczna rezydencja władców polskich na terenie Królestwa Polskiego, czyli absolutny unikat w naszym kraju – mówi Tomasz Olszacki. – Po takim stwierdzeniu od razu padają pytania o Wawel. Otóż Wawel w swojej obecnej kreacji jest budowlą renesansową. Wyjątkiem jest tylko Wieża Duńska, która pochodzi ze średniowiecza, a cała siedziba monarsza zbudowana za Kazimierza Wielkiego nie zachowała się. Została niemal całkowicie rozebrana w trakcie przebudowy dokonanej przez Zygmunta Starego. Poza Szydłowem nigdzie w Polsce nie zachowała się żadna rezydencja średniowieczna. Rozebrano zamki m.in. w Nowym Korczynie, Sierdzu, Brześciu Kujawskim, Żarnowcu, Kaliszu. Inne zamki zostały całkowicie przebudowane, np. zamek w Sandomierzu.- dodaje.

Celem inwestycji, poza odnowieniem obiektów, było dostosowanie zamku do ruchu turystycznego. W znajdującym się nieopodal muzeum można zobaczyć m.in. relikty pieców hypokaustycznych (średniowieczny rodzaj ogrzewania podłogowego) a także manekiny postaci żyjących w tamtej epoce, które są chlubą muzeum. Oko w oko można tam stanąć na przykład z Kazimierzem Wielkim, Władysławem Jagiełłą i jego córką Jadwigą, a także z Zawiszą Czarnym. Można tam także zobaczyć jak wyglądał zamek w czasach swojej świetności.

Atrakcją muzeum są również panele dotykowe z aplikacjami multimedialnymi oraz wyświetlane w piwnicy Skarbczyka kilkuminutowe filmy historyczne wzbogacone o zadanie, które trzeba wykonać w celu ich odtworzenia.

– Od tego sezonu staramy się aby obiekt żył i stanowił dużą atrakcję dla odwiedzających nas gości.  Pracujemy nad wystrojem i wyposażeniem zamku, tak aby nawiązywał do czasów Władysława Jagiełły, który bywał w Szydłowie aż 17 razy. Oczywiście atrakcyjność pałacu wynika przede wszystkim z jego unikatowości, surowości murów i detali architektonicznych. I tym przede wszystkim turysta powinien się zachwycić. – mówi Maria Stachuczy, dyrektor Miejsko -Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, które zarządza ruchem turystycznym w mieście.

Pozostałe atrakcje to ekspozycje stałe oraz stereoskop, który pozwala na oglądanie zdjęć w efekcie przestrzenności. Taka możliwość oglądania fotografii sprawia, że widz ma wrażenie przeniesienia w czasie do Szydłowa sprzed 100 lat.

– Zamek i muzeum, to dwa z pięciu obiektów poddanych rewitalizacji – mówi burmistrz miasta Andrzej Tuz. – Oprócz nich, gruntownej modernizacji dokonano w synagodze, bramie zamkowej oraz szpitalu i kościele pw. św. Ducha. Inwestycja kosztowała prawie 13 mln zł. Blisko 8 mln zł pokryte zostało z środków Unii Europejskiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyłożyło 815 tys. zł. Pozostałe 4 mln zł poszło z gminnej kasy. Liczymy, że tak duże nakłady poniesione na dziedzictwo kulturowe przyniosą wymierny efekt w postaci zwiększonego zainteresowania naszym miastem i napływu turystów.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Kultura /now/ 26.02.2020