Liczby mówią: Światowe Centrum Słuchu w Polsce

Instytut Patologii i Fizjologii Słuchu w Kajetanach to prestiżowe centrum dydaktyczno-szkoleniowe, do którego przyjeżdżają lekarze ze wszystkich kontynentów. Realizuje się tutaj prekursorskie metody leczenia głuchoty całkowitej i częściowej. Twórcą, wizjonerem i prowadzącym Instytut Patologii i Fizjologii Słuchu w Kajetanach jest prof. Henryk Skarżyński. Oto dokonania jego placówki w ciągu 25 lat.

1.400 nagród i wyróżnień

11.000 wszczepionych implantów słuchowych

11.000 użytkowników implantów słuchowych będących pod opieką Światowego Centrum Słuchu.

21.000. wystąpień naukowych na całym świecie

516.000. procedur medycznych

4.000.000 konsultacji i badań

Agencja Informacyjna, Liczby mówią, 12.10.2021