Światowy Dzień Słuchu – słuch degeneruje się szybciej

3 marca obchodzony jest Światowy Dzień Słuchu, który zainicjowany został przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Ochrona słuchu dla wszystkich! Badania. Rehabilitacja. Komunikacja.”

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że ok. 466.000.000 ludzi na świecie ma bardzo poważne wady słuchu, natomiast różne inne zaburzenia związane ze słyszeniem dotyczą około 1.000.000.000 osób. Według prognoz, w najbliższych latach, liczba ta może znacznie wzrosnąć, ze względu na starzenie się „społeczeństw zachodnich”.

W XXI wieku problemy ze słuchem stały się chorobą cywilizacyjną. Generuje ona wysokie koszty społeczne i ekonomiczne.

Niedosłuch najczęściej występuje u seniorów, blisko 75 proc. siedemdziesięciolatków ma częściową głuchotę, a powyżej 80 roku życia ten odsetek wynosi aż 80 proc.

„Warto mieć na uwadze, że już co 6-te dziecko rozpoczynające edukację szkolną ma różnego rodzaju zaburzenia słuchu. Wynika to z analiz prowadzonych przez Zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, który w ciągu ostatnich 20 lat przeprowadzał badania przesiewowe u ponad 1.500.000 dzieci w wieku szkolnym, podczas programów ogólnokrajowych jak i regionalnych w Warszawie i na Mazowszu.” – Opowiada prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otorynolaryngologii.

„Słuch należy badać systematycznie. Bardzo istotne popularyzacja tej wiedzy. Regularne badania pozwalają określić czy niedosłuch jest znaczący i wymaga interwencji czy np. stałej obserwacji pod okiem lekarza?” – Wyjaśnia prof. Piotr H. Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu, V-ce Przewodniczący światowej sieci ośrodków słuchu oraz członek HearingGroup Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii.

Zaburzenia słuchu prowadzą do wielu dolegliwości i ogólnego pogorszenia funkcjonowania.

W przypadku osób starszych mogą być przyczyną nieprawidłowości funkcji poznawczych, zaburzeń pamięci, ale przede wszystkim utrudniają lub nawet uniemożliwią codzienną komunikację międzyludzką.

„Problemy ze słuchem osób starszych sprawiają, że seniorzy często decydują się na wycofanie z aktywności społecznej, przestają uczęszczać na spotkania towarzyskie, unikają ludzi, albowiem obawiają się, że mogą zostać niezrozumiani, ośmieszeni i przez to odrzuceni.” – Tłumaczy prof. Piotr H. Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu, V-ce Przewodniczący światowej sieci ośrodków słuchu oraz członek HearingGroup Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii. – „Według danych naukowców ze Stanów Zjednoczonych koszty leczenia psychiatrycznego tej grupy osób są wyższe, niż leczenia otolaryngologicznego. Rosnąca dynamika rozwoju cywilizacji sprawia, że narażenie na hałas coraz większe. Obecnie słuch u ludzi degeneruje się szybciej, niż jeszcze 50 lat temu. Kiedyś problemy ze słuchem dotyczyły w szczególności osób w wieku 70-80 lat, a w tej chwili problem ten dotyczy coraz młodszych pacjentów.” – Wyjaśnia prof. Piotr H. Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu, V-ce Przewodniczący światowej sieci ośrodków słuchu oraz członek HearingGroup Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii

https://youtu.be/OhJ2s6DTC1I

U seniorów cierpiących na niedosłuch, aż dwukrotnie zwiększa się ryzyko depresji, bardzo dysfunkcjonalnej przypadłości, prowadzącej do cierpienia.

Problemy ze słuchem prowadzą do wyobcowania, izolacji, osamotnienia, a tym samym do spadku jakości życia i frustracji. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrywanie wad słuchu, albowiem daje to szansę zareagowania i rozpoczęcia leczenia, które ułatwi sprawne funkcjonowanie w każdej sferze życia i zapewni wydłużenie sprawności.

„W wieku senioralnym problemy ze słuchem są powszechne. Na szczęście współczesne metody chirurgiczne i technologiczne pozwalają pomóc prawie każdemu pacjentowi z niedosłuchem niezależnie od tego, co jest jego przyczyną – uszkodzenia ucha zewnętrznego, środkowego czy wewnętrznego. Dzięki nim wiele osób z niedosłuchem może znów dobrze słyszeć i komunikować się i pozostawać w pełnej aktywności przez długie lata.” – Zapewnia Opowiada prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otorynolaryngologii.

Światowe Centrum Słuchu – Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach jest liderem w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii. W 2021 roku ośrodek obchodzi 25-lecie istnienia.

Światowe Centrum Słuchu – Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zrealizował tej pory ok. 500.000 procedur chirurgicznych. Polscy pacjenci korzystający z opieki ośrodka korzystają z najnowszych technologii – jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. Od 2001 roku w Światowym Centrum Słuchu – Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest wykonywanych najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch (rocznie ok 15.000 procedur). Pod opieką specjalistów ze Światowego Centrum Słuchu pozostaje obecnie ponad 10.000 użytkowników implantów słuchowych.Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna Gospodarka /DEC/ 02.03.2021